עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-11.9.2007

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-11.9.2007

17 ספטמבר, 2007

 

 

השתתפו: עירית, מיכל סלומון, ניצן, אביבה, אלישע, אמרי, דגי, אלי, מריו, אלדד, יניב, יאיר, יואל, גיא טובול. מוזמנים: דודיק רוטנברג ואורי אופיר.

 

א. הרמת כוסית לרגל ראש השנה
התברכנו ובירכנו בשנה טובה והרמנו כוסית לחיים.

 

ב. דיווח על ימי העיון וההכנות לסדנה
אלי: דיווח על שני ימי העיון המתוכננים לזמן הקרוב: שוויון הזדמנויות בחינוך, גבולות ההפרטה.
מריו: דיווח על התקדמות ההכנות לסדנה בדצמבר.

ג. הצעת דודיק
יצירת תנועה של חברים, המושתתת על התארגנויות אזוריות (ההצעה מצורפת בזה).
התנועה תושתת על חברות אישית של אנשים שונים, מרקע ומצורות חיים שונות.
הארגון יהיה אזורי ולא יישובי (קיבוצי). השותפות תהיה קואופרציה של "בעלי מניות" (להבדיל מקואופרציה של עובדים).
במרכז הרעיון, ההנחה שהאדם זקוק לגורם מתווך בינו לבין המדינה והעולם.
הדגש על האזור כגורם בו תתבצענה ההתאגדויות, בתחומי הכלכלה, השירותים וכו'.
מטרת העל היא ה"ציונות החברתית" - "החברה האלטרנטיבית".

ללא מטרת על לא יתקיימו לאורך זמן הקיבוצים השיתופיים.
דודיק מצפה מהמטה השיתופי להיות שותף להובלת ניסוי באחד האזורים.

לאחר הבהרות ודיון סוכם:

  1. המזכירות שמעה ורשמה לפניה את הרעיון של דודיק.
  2. הצוות הפעיל יבחן את יכולתו של המטה השיתופי להשתתף ביוזמה לביצוע פיילוט אזורי.

ד.       יצירת מעגל צעירים שיתופיים
אורי אופיר-  הציג את הצעתו, כפי שנוסחה והופצה בנייר לקראת הדיון.
המטרה: ליצור מעגל של צעירים בתקופות שבין הצבא להתמסדות בחיים (35) שידברו את "השפה השיתופית", יתבלטו ויגבשו "תודעה שיתופית".

בדיון הובעה הערכה רבה לכיוון המוצע והודגשה החשיבות הרבה בקיומו של שיח ערכי עם הצעירים בקיבוצים השיתופיים.

 

סוכם:

  1. המזכירות מברכת על היוזמה והכיוון.
  2. חשוב שאדם צעיר, המעורה במערכות של תנועות הנוער ותנועות הבוגרים ירכז את הפעילות מול הצעירים.
  3. יש לראות בפעילות זו תהליך מתמשך של ניסוי ולמידה, כדי לגבש את הכלים הנכונים.
  4. הצוות הפעיל יגבש יחד עם אורי תוכנית עבודה מפורטת.
  5. אורי יזום דיון עם אנשי תנועות הנוער ותנועות הבוגרים כדי לקבוע דפוסים לשיתוף פעולה.

רשם: אלישע שפירא


נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו