עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת צוות ההיגוי הרחב של המטה השיתופי מ- 25.7.07 - כולל ניירות העמדה (חדש)
shitufi@tkz.co.il

סיכום ישיבת צוות ההיגוי הרחב של המטה השיתופי מ- 25.7.07

 

 

 טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

 

השתתפו: אמרי רון, משמר העמק. דדה עמיר, גן שמואל אלישע צורגיל, שדה בוקר.מוני ערמון, שלוחות יונתן רפפורט, הנוער העובד.  נחמיה רפל, מזכ"ל קב"ד, יבנה. דובי הלמן, יטבתה.יאיר נוי, עלומים.  אלדד שלם, מעברות. דגי חבויניק, זיקים. ישראל רפפורט, גן שמואל.  עזרא דלומי, ראש הנקרה.  יניב גדיש, יבנה. עירית גילה, לביא. אלי ברמן, בארות יצחק.  מריו טוייב, ניר יצחק. ניצן פלדמן, יזרעאל. אביבה קורין, ניר עוז. רוחל'ה מטלון, יזרעאל. מאיר ליפשיץ, שדה אליהו. מוקי צור, עין גב. אודי מנור, עין השופט יואל מהרשק, אגף משימות. מיקי גרי יראון.יהודה סלומון, צובה. אלישע שפירא, עין השופט.

 

הדיון הוקדש לקיבוץ בחברה הישראלית, כהמשך לכנס השיתופי במשמר העמק.

 

אלישע פתח והציג את הנייר לדיון, שהוכן בהתייעצות עם מספר חברים. הנייר העלה חלופות לגבי רוחב ותחומי העיסוק של המטה השיתופי, והצעה לתהליך העבודה, במספר שלבים.

(הנייר מצורף בזה).

 

אודי מנור הציג את הצעתו להגדרת מטרת העל: "ציונות סוציאליסטית" (נייר מצורף בזה).

 

מוקי צור הציג את הצורך של התנועה הקיבוצית בכלל ושל הקיבוצים השיתופיים בפרט לחזור להיות אליטה משרתת (נייר מצורף בזה).

 

אמרי רון הציג תחומי הפעולה המוצעים (על בסיס הכנס השיתופי במשמר העמק) בטבלא ערוכה בארבעה חתכי משמעויות: הקיבוץ היחיד, התנועה הקיבוצית, החברה הישראלית, המטה השיתופי (נייר מצורף).

 

דיון

 

ישראל: מקבל  את הפתיחות ואת ניירות העבודה. מציע להתחיל מבדיקת יכולתנו הציבורית והארגונית, והמשאבים שעומדים לרשותנו.

 

עזרא: מציע להשתחרר מדימויים ומקובלות רווחות היום. צריך לחזור ל"דבר כשלעצמו". צריך לבנות מחדש את האמת שלנו, צעד אחר צעד.

 

נחמיה: תומך במהלך ובניירות העבודה. מאמין בצורך לחזור למילים הבסיסיות במשמעויות הנכונות שלהן.

 

דובי: מקבל את דברי הפותחים ואת הניירות שהוצגו. תומך בשלבים שהוצעו לחשיבה ולדיון, ולתהליך ההתארגנות של המטה. באופן אישי מרגיש שאלו הנושאים שחשוב לעסוק בהם. מסכים למטרת העל: "הציונות הסוציאליסטית", זאת על רקע הערעור העמוק והרחב על מהות מטרת העל שלנו. מציע להשתמש בפורמט שהציע אמרי, לבחון כל נושא בחתכים השונים. שמח על הכיוון, על רקע הביקורת וההתלבטויות שליוו אותו.

 

יואל: המבחן של "אליטה משרתת" הוא השילוב של מחשבה ומעשה. רוצה להיות "אליטה משרתת" ורואה באמירה זו בעיקר התחייבות אישית ומשותפת. כל מחשבה צריכה להוביל לעשייה משמעותית. חשוב לשתף פעולה עם הגורמים האחרים הפעילים בתחומים השונים. חשוב לעורר בתוך התנועה הקיבוצית.את הדיונים בנושאים החשובים לנו.

 

אלישע (שדה בוקר): לא כל החברים בקיבוצים מעורבים בנושאים שלנו. כאשר נותנים אכסניה לגורמים פעילים (תנועות הנוער, קבוצות הבחירה  וכו') החברים מתקרבים לנושאים אלו.

 

אודי: חשוב לבחון את המשאבים שיעמדו לרשותנו. כדי לקבוע את מסגרת הפעילות, צריך לסמן את המשאבים ואת המקורות. חשוב לתרגם את השאיפות והתכניות שלנו לצרכים במונחי משאבים. מציע להיזהר מתרומות של "גבירים".

 

אלישע: בכוונתנו לשתף גורמים הקרובים לנו. אין בכוונתנו לקבל תרומות מגורמים הרחוקים מעמדותינו הערכית והמעשיות.

 

מוקי: יש מתח מובנה בין יכולות כלכליות למטרות חברתיות (פוליטיות). צריך להניף את הדגל בידיעה שהמקורות (הכשרים) לא יספיקו , לפחות בשלב  הראשון.

 מציע לא לפרוט את החזון רק לשפה של "סוציולוגיה חברתית" ו"אקוסטיקה פוליטית".

 

העיסוק בחברה הישראלית הוא גם מבחן מוסרי פנימי. צריך לגייס את כל השותפים האפשריים ולשתף פעולה עם אלו שכבר מגויסים. אסור לשלם את המחיר של "אובדן התקווה".

 

אלדד שלם: מסכים עם הכיוון והחומר שהוגש. עדיין חושש מנתק מהחברים שלנו. צריך לדבר בשפה מובנת שתתקבל על דעת החברים שלנו.

 

יניב גדיש: תפקיד הצוות הרחב לאשר את הכיוון ואת התכנית הכללית. התכנית המעשית תתגבש בתוך התהליך, כפי שהוצג. מציע לאשר את הכיוון ולדרוש ממזכירות המטה והצוות הפעיל לקדם תכנית עבודה קונקרטית. חשוב לשתף את התנועות אך לא להתנות את התקדמותנו בהסכמת מובילי התנועות.

 

רוחל'ה: מציעה לקבל את חלופה אחת, המתמקדת בשלושה נושאים: שיוויון וערבות הדדית, חינוך, קרקעות והתיישבות.

 

יונתן: כאשר מדברים על  "אליטה משרתת", למי מתכוונים – לכל חברי הקיבוצים השיתופיים, או לפעילים ולמובילים?

 

מאיר: הקיבוצים שלנו לא יזדהו עם הזרם השיתופי ללא מטרות ופעילות, שהיא מעבר לחיי היומיום בקיבוצים. מציע להפעיל ולשתף את הקיבוצים בפעילויות אלה.

 

סוכם:

  1. הצוות מאמץ את רוח ניירות העבודה שהוגשו לקראת הדיון.
  2. הצוות מאמץ את תכנית העבודה על פי השלבים שפורטו, לתקופה הקרובה.
  3. לאחר השלבים הראשוניים ולאחר הסדנא המתוכננת בדצמבר, תושלם תכנית העבודה המפורטת, כולל המשאבים הנחוצים ליישומה.

 

רשם: אלישע 

 

העתקים:

משתתפי הישיבה.

ביקורת התנועה.

 

 

ניירות עמדה לישיבה
הקיבוץ והחברה הישראלית, אלישע שפירא
טבלת משימות לביצוע הנגזרות מכנס המטה השיתופי במשמר העמק, מאי 2007, אמרי רון
ציונות סוציאליסטית, אודי מנור
אליטה משרתת, מוקי צור

 


נכתב בתאריך
30/7/2007הרשמה לניוזלטר שלנו