עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מסי הפקר - על מיסי הקהילה, שהם מיסי גולגולת רגרסיבים שגובהם נתון לשרירות לב ההנהלה, יש להחיל את כללי מס הארנונה, הנקבע לפי גודל הדירה תוך התחש

מסי הפקר 
מאת דני גולן, 10.6.2007

 

 

על מיסי הקהילה, שהם מיסי גולגולת רגרסיבים שגובהם נתון לשרירות לב ההנהלה, יש להחיל את כללי מס הארנונה, הנקבע לפי גודל הדירה תוך התחשבות  במצב הדייר 

מס הארנונה הוא המס העיקרי המממן את פעילות הרשויות המקומיות בארץ. בעיקרו, הוא מס חצי פרוגרסיבי הנקבע לפי גודל דירת הנישום. למשל יחיד עשיר, הגר בדירה קטנה, משלם כמו יחיד עני הגר באותה דירה. ואולם בתשלום מס זה, ניתנות, לפי חוק, הנחות לקבוצות אוכלוסיה שונות. למשל, נכי צה"ל מקבלים הנחה של 67% במס לדירה של עד 70 מ"ר. וזו רק דוגמא אחת. ככל הידוע לי, משרד הפנים גם קבע סכומי מקסימום ומינימום לרשויות להטלת מס זה.

 

בקיבוצים המופרטים, שם מיסי הקהילה משמשים כמס ארנונה הנועד לאפשר את פעילות הקהילה, את שכר עובדיה והנהלתה -  יש בשנים האחרונות שימוש מופרז במס זה ובדומיו. הדבר הופך את החיים בקיבוץ המופרט לקשים במיוחד עבור האוכלוסיות החלשות והנתמכות. וזאת, תוך עקיפה של חוקי המדינה וניצול פרצות בחוק, המאפשרות לאגודה להטיל מיסים ללא כל הגבלה.

 

***

בקיבוצי, היתה תקופה שמיסי הארנונה והקהילה שהוטלו על יחיד בחודש, הגיעו עד למעלה מאלף ₪ שהוא סכום גבוה מאד עבור הקבוצה החלשה. עו"ד אחד אמר לי שאין כל הגבלה חוקית לאגודה להגדיל מיסים כאלו, אפילו עד 2000 ₪ לחודש. זה תלוי ברצונה בלבד.

 

בניגוד למס הארנונה, החצי פרוגרסיבי, מיסי הקהילה השונים, המהווים "מס גולגולת" הינם רגרסיבים לחלוטין -  הם מוטלים על כל יחיד באופן שווה, ללא קשר למצבו ונוחים מאוד להנהלות הקהילות. 

המנהלים, הקובעים את גובה המס, הם גם נהנים מן המשכורות הגבוהות הממומנות ממיסים אלו. עבורם ממילא אחוז המס מהכנסתם הכוללת הוא פחות משמעותי, כך שפחות כואב להעלותו. עולה החשש שזו אחת מהסיבות לנטייה בקרב הקיבוצים המופרטים להרבות במיסים אלה. הסובלים העיקריים מתופעה זו, הן האוכלוסיות החלשות בקיבוצים המופרטים וכן הזכאים מביניהם להנחות בארנונה.

 

היכולת של האגודה להטיל מיסי קהילה בשמות שונים ובסכומים שונים, ככל העולה על דעתה וללא כל ההגבלות וההנחות הקבועות בחוק לגבי הארנונה, היא שערורייה שעל המדינה להפסיקה.

 

הכותב הוא חבר חולתה 

 

הבלוג של גדי גולן
אתר ההחתמה: מען הכללת מבחן ההכנסה ומתן הנחות והטבות לנכים
למטה הנכים


נכתב בתאריך
10/6/2007הרשמה לניוזלטר שלנו