עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי ב-16.5.2007


סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי ב- 16.5.2007
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418  פקס:03-6925417


                                                                                                     20.5.2007

 

 

השתתפו: מריו, עירית, דגי, אלי, דובי, אלית, אלדד, אמרי, אביבה, יאיר, ניצן, יניב, אלישע

 

א. אישור פרוטוקול הישיבה  ב- 11.4.07

הפרוטוקול אושר.

 

ב. סיכום הכנס השנתי

אלישע הציג את הסיכום הראשוני, שנערך על ידי הצוות הפעיל, לגבי הנושאים הטכניים, והודה למשמר העמק על האירוח המעולה. לגבי הדיון במזכירות, הודגש הצורך להתייחס בעיקר לתכנים של הכנס ולמשמעויות להמשך פעילותנו.

 

הסעיפים לדיון:

  1. סיכום כללי.
  2. פרסום לאחר הכנס.
  3. המלצות החוגים.
  4. המשך העבודה על המלצות צוותי החשיבה.
  5. המשך עבודת המטה בעקבות חוגי הדיון של הכנס. 

דגי: מסכם את הכנס בחיוב רב. מציע להתמודד עם העובדה שכשלושים קיבוצים שיתופיים לא הגיעו לכנס.

 

דובי: מבחינתו הכנס היה החמצה גדולה. להרגשתי עדיין לא הפנמנו את השינוי עליו החלטנו, שעיקרו: לצאת מהמעגל הפנימי שלנו ולהתייחס למציאות הרלבנטית, לנו ולכל החברה והמדינה. בהסתמך על הדיון בחוג בו השתתף, הדיונים בחוגים היו טובים וחשובים. הבעיה הייתה במעטפת, בפתיחה ובסיכום של הכנס.

 

אלדד שלם: הכנס היה מוצלח מאוד.

אם היה חיסרון, הוא בדפוס המסורתי של הכנס - מליאת פתיחה, נשיאות וכו'.

באופן כללי הופתע לטובה מהכיוון ומהתכנים של הכנס.

חשוב שבכל תחום תגובש תכנית עבודה. על המטה לגרום לכך שצוותי העבודה ימשיכו לעבוד ויכינו תכניות עבודה.

ציין בחיוב רב את ההשתתפות של הקבוצות השיתופיות. "זו להבה שצריך ואפשר להפיח בה רוח".

 

ניצן: היה כנס טוב וההחלטה להקדיש את הכנס לדיון בחברה הישראלית היתה נכונה.

להרגשתה התפרסנו על מספר רב מדי של נושאים. החוגים היו רבי משתתפים, דבר שמנע ביטוי הולם לכל החברים. סדר היום לא השאיר מספיק זמן לחוגים.

מציעה  לקיים בהמשך יום עיון נפרד לכל אחד מנושאי הכנס.

 

אמרי: לדעתו הכנס היה מוצלח מאד. חסר זמן כדי למצות את הדיונים בחוגים.

בחוג על התיישבות וקרקעות, הדיון התעורר בעקבות קריאת מקאמה על נטישת היהודים את החקלאות והקרקעות.

הקידום הממשי של הנושאים שנידונו בכנס צריך להיעשות בעבודה רבה ועקבית, בחינוך, ארגון, תמיכה והתמודדות פנימית וחיצונית. חשוב לייצר פעילות המשך על ידי הקמת צוותי עבודה בכל תחום. מציע להוסיף צוות עבודה שיעסוק בקליטת צעירים בקיבוץ (הצוות לצמיחה דמוגרפית?). חשוב להבטיח משאבים לכל הפעילות הקיימת ולפעילויות הנוספות שיש לפתח בעקבות הכנס. 

 

אלי: השתתפות 300 חברות וחברים וזה לא דבר מובן מאליו. ההישג נובע מעבודה רבה שהושקעה בהכנת הכנס ובעידוד הקיבוצים/חברים להגיע לכנס, ומהעניין שעוררו נושאי הדיון. החוג שדן בנושא: חינוך ברוח שיתופית, היה מוצלח מאד. לדעתו לא היה ריבוי נושאים מעבר לצורך. היה מגוון נכון של נושאים שרובם היו מעניינים וחשובים.

 

עירית: לא יכלה להשתתף בחוגים, רוצה להעביר תגובות ששמעה מחברי הקיבוצים.

הייתה הרגשה שאנחנו משתתפים באירוע של תנועות נוער. צריך לחשוב איך יוצרים איזון נכון בעתיד. חושבת שצריך לחזק את הדגש על עשייתנו והיותנו מובילים בחברה הישראלית.

 

יאיר: הכנס היה מוצלח. לדעתו יש לנו עכשיו שעת כושר. השאלה - האם נדע לחבור לגורמים נוספים בחברה הישראלית כדי לשתף פעולה איתם.

 

יניב: לוקח על עצמו חלק באחריות לניסוח המצמצם של המלצות החוגים. הדגש עכשיו צריך להיות על פעילות כלפי חוץ. צריך יהיה לקבוע סדר עדיפויות בהקצאת משאבים. מציע לרכז את עיקר המשאבים בנושא אחד או שניים. במקביל יש להמשיך בפעילות המו"פ שהתחלנו בה (צוותי העבודה) שעדיין לא הושלמה.

 

דובי: יש בעיה מושגית למה מתכוונים בדיבור על "מעורבות", "תרומה", "שליחות" ו"הובלה", במדינה ובחברה הישראלית.

 

אלישע: קיבלנו משוב מאד חיובי על הכנס. נוצרה ציפייה רבה להמשך משמעותי.

צריך להבין שעכשיו אנחנו מחויבים יותר, וזה כולל את הצוות הפעיל ואת כל הנהגת הקיבוצים השיתופיים. רק בשיתוף פעולה של כולם: הצוות הפעיל, המזכירות, הנאמנים בשטח וכל מי שיידרש לסייע, נוכל להתמודד עם המחויבות הנובעת מהציפיות הרבות שבאו לביטוי בכנס. מצטרף לאמרי ודובי בדגש שיש לשים על הטיפול בתחום ההתיישבות והקרקעות, על ידי פעולה יזומה לחיזוק אחיזתנו בקרקע.

 

אלית: רואה את עצמה כגיל הביניים של המעגל השיתופי.

מרגישה שהכנס יצר את הדגש הנכון. בתערוכה היה פספוס מסוים היות ולא היה ביטוי מספיק לקבוצות השיתופיות. מרגישה שצוות הניסוח "כיסח" את המסרים של חוגי הדיון. צריך לפרסם את המסרים מהחוגים באופן הולם. מציעה שהמטה השיתופי ימשיך לטפח ולחזק את הקשר עם  העשייה החינוכית של תנועות הבוגרים והקבוצות השיתופיות.

מציעה להקים צוות חשיבה שיעסוק בחיבור כל הגורמים העוסקים בחינוך. בהקשר זה, חשוב לשתף פעולה עם הסטודנטים במאבקם על השכלה שווה לכל, ועם מאבקים דומים בעתיד.

מריו: רואה בפורום המזכירות פורום מלווה, תומך ואחראי ליישום הדברים.

לצערנו, לא הצלחנו להגיע לפגישה עם ראשי תנועות הנוער בשלבי ההכנה של הכנס. הם לא התפנו באופן אישי כדי להיפגש איתנו. חשוב שצוותי החשיבה ייפגשו בעקבות הכנס, כדי להשלים את עבודתם.

 

סוכם:

1.       יוכן פרסום שלם ואמין של המלצות הצוותים. הפרסום יופץ לכל המשתתפים.

2.       נזמן פורום דיון ותגובה לכל אחד מניירות העבודה שהוכנו והוגשו ע"י צוותי החשיבה שהוקמו בסתיו שעבר. 

3.       בכל אחד מנושאי הדיונים שנערכו בכנס, על הקיבוץ והחברה הישראלית, ימשיך לפעול צוות שיכין תכנית עבודה להמשך.

4.       נקיים ימי דיונים (עיון) שיוקדשו לנושאים העיקריים של הכנס, לכל נושא בנפרד.

5.       נפעל לחיזוק הקשר בין הקיבוצים השיתופיים לקבוצות השיתופיות. כהכנה לתהליך נקיים לימוד ודיון בפורום של המטה השיתופי, להבנת המציאות של הקבוצות.

6.       המטה יכין תכנית עבודה ל"חינוך מבוגרים", במטרה - להגיע לחברים בקיבוצים ולחזקם.

7.       על בסיס תכניות העבודה שגובשו, או יגובשו, תקבע מזכירות המטה את סדר העדיפויות לביצוע.

8.       הצוות הפעיל יפעל להגדלת המשאבים והתקציב לפעילות השיתופית בקיבוצים ובחברה הישראלית.

9.       בשם כל משתתפי הכנס מודים למשמר העמק על האירוח החם והיפה של הכנס.

 

 

ג. נתוני הקיבוצים

שלומית ארבל הגישה לנו הצעת עבודה להכנת דו"ח שיפלח את נתוני הקיבוצים השיתופיים, מתוך שנתון התנועה. פילוח של נתוני השנתון האחרון יעלה 7,500 ₪.

 

סוכם:

המזכירות מאשרת את הזמנת הדו"ח.

 

רשם: אלישע


 


נכתב בתאריך
20/5/2007הרשמה לניוזלטר שלנו