עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

חינוך שוויוני ברוח הדמוקרטיה - על החברה לעצב עבור בניה מערכת חינוך שוויונית לחלוטין. אין להרשות, כי סיכוייהם ואפשרויות התפתחותם של הדורות הצ

חינוך שיוויוני ברוח הדמוקרטיה
מאת גדעון שפירא, 7.5.2007

ראשי > אידיאלי


 

על החברה לעצב עבור בניה מערכת חינוך שוויונית לחלוטין. אין להרשות, כי סיכוייהם ואפשרויות התפתחותם של הדורות הצעירים, יהיו מותנים במצבם הכלכלי-האישי של הוריהם


 

קראתי בעיון את נייר העמדה "חינוך ברוח שיתופית" המוגש למועצת הזרם השיתופי וברצוני לצרף הערות מספר לדיון.

 

תנאי בסיסי ראשון:

חובתה של חברה אנושית לילדיה, היא מתן תנאי התפתחות שיאפשרו להם לממש את חייהם בדרך הטובה ביותר המוכרת, מצד אחד, ולהתכונן לעתידם כאנשים חופשיים, בוחרים ואחראים לבחירתם.

לאחר שמילאה את המטלות שבאחריותה, רשאית כל חברה להציג לצעיריה את אורחות חייה כאופציות ממשיות לבחירה ואף לנסות לשכנעם באיכותן וצדקתן.

להלן מספר כללים חינוכיים המוצעים לחברי הקיבוצים שבחרו להמשיך בדרך החיים השוויונית שיתופית:

 

1. חינוך שווה לכל

על החברה לעצב עבור בניה מערכת חינוך שוויונית לחלוטין. אין להרשות, כי עתידם, סיכוייהם ואפשרויות התפתחותם של הדורות הצעירים, יהיו מותנים במצבם הכלכלי-האישי של הוריהם.

 

2. ייחודיות ושוני

השוויון מתקיים בין שונים מטבעם והוא תנאי לשמירת חד פעמיותם וייחודם של הפרטים המשתתפים בו. זכותו של כל אחד היא להיות הוא עצמו ולקיים את רצונותיו ובחירותיו מבלי לקפח את אלה של האחרים.

 

3. עיצוב העתיד

חובתם של ההורים והחברה לעזור לבניהם לפתח את היכולות הטובות ביותר למען יוכלו לבחור ולגבש, בבוא הזמן, את אורחות החיים שיחליטו עליהם ולשאת באחריות מלאה לעתידם.

 

4. שותפות בהכרעות

על הצעירים להיות שותפים פעילים לכל החלטה המתייחסת אליהם ולאורחות חייהם. זוהי דרך לסייע בטיפוח אחריותם ויכולתם להשיג את יעדיהם הנבחרים ולהימנע מתכתיבים בלעדיים. את הכללים הללו ניתן לפתח בעזרת חברות נעורים אוטונומיות בעלות מבנה ואורח חיים דמוקראטי בסיסי, המאפשר לנערים לקבל על עצמם תפקידים בהתאם לגילם וליכולותיהם הממשיות. חברות כגון אלו מוגדרות גם כ- "בלתי פורמאליות".

 

5. מעורבות בקהילה

למשפחה ולסביבת החיים המיידית נודעת השפעה על רוחם וערכיהם של הדורות החדשים. יש חשיבות מכרעת בכך, שהצעירים ישותפו באופן פעיל ויוצר בחיי הקהילה הרב דוריים, שהם משתייכים אליה, על מגוון גילוייהם השונים.

 

6. חברה חפצת חיים אמורה לקיים דיון מתמיד בכל הנושאים הקשורים בדורותיה הצעירים ולהכשיר את עצמה באופן שוטף לשאת בעול מערכות החינוך שלה.

 

עין השופט, 1.5.07 

 


נכתב בתאריך
7/5/2007הרשמה לניוזלטר שלנו