עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

רגע לפני התהום - משקי החלב הגדולים והרווחיים ביותר בעולם (כולל ארה"ב!) הינם קואופרטיבים המתפקדים בהתאם לעקרונות קואופרטיביים. תנובה צריכה לחבור אל אחד מהם לשותפות אסטרטגית במקום להימכר להון הפרטי

רגע לפני התהום
מאת רייפי גולדמן, 12.2.2007
תמונה: באדיבות עיתון הקיבוץ

 

 

משקי החלב הגדולים והרווחיים ביותר בעולם (כולל ארה"ב!) הינם קואופרטיבים המתפקדים בהתאם לעקרונות קואופרטיביים. תנובה צריכה לחבור אל אחד מהם לשותפות אסטרטגית במקום להימכר להון הפרטי 


בעוד כחודש תתכנס ועידת תנובה בה תאושר ככל הנראה הצעת ההנהלה למכור את השליטה באחד התאגידים החשובים למשק הקיבוצי לקרן השקעות זרה. בכך יסתיים תהליך שהחל בוועידת יגור בשנת 1999, בה אישרו החברים בתנובה את הצעדים שהוצגו כנדרשים להכנסת שותף אסטרטגי לתאגיד על מנת להבטיח את צמיחתו ושגשוגו לאורך ימים.

 

רגע לפני קבלת ההחלטה יש לעצור ולבחון את התהליך כולו על מנת לגבש סופית את העמדה שאמורה לשרת את האינטרסים של חברי הקיבוצים והמשובים החברים היום בתנובה. דומני שאנו מובלים לקבלת החלטה איומה אשר תפגע בנו קשות מבחינה כלכלית. גרוע מזה — ניתן להגיע לתוצאה שונה וטובה יותר ( הכנסת שותף אסטרטגי בינלאומי מתאים) אך שום גורם – לא בקרב ההנהלה הפעילה של תנובה, לא בקרב נציגי התנועה במועצת תנובה ולא בקרב נציגי הרפתנים - לא השקיע את המאמץ לבחון אותה.  

יש לקיים את הבחינה בנעשה בעיניים פקוחות ולהימנע ככל שניתן מהתייחסות מיותרת לאישיות זאת או אחרת, שהייתה ועדיין מעורבת במהלכים לקידום או לפסילת ההצעה המכירה לאייפקס.

 

***

 האמת הפשוטה היא שתנובה אינה מתפקדת כקואופרטיב זה עשרות שנים למרות סיווגה כאגודה שיתופית. שותפים ליצירה וקיומו של מצב זה הם גם ההנהלות של תנובה וגם החברים עצמם. רוב החברים בתנובה אינם מתעניינים בניהול התאגיד ואינם פועלים לקידום האינטרסים האסטרטגיים שלהם. ההנהלות של תנובה (כולל ההנהלה הנוכחית) ניצלו מצב זה ונמנעו באופן כללי מחשיפת תוכניותיהם ארוכות הטווח גם כאשר כל כללי השקיפות הנדרשים מתאגיד בבעלות פרטית (שלא לדבר על קואופרטיב) חייבו זאת. נציגי הרפתנים גילו חוסר הבנה בסיסית באינטרסים שלהם ושל משקיהם כאשר הם מיקדו (ועדיין ממקדים) את ביקורתם ופועלם במלחמה לשמירת מחיר המטרה. אך לא במחיר המטרה טמון העתיד של משק החלב המאורגן אלה במחיר הקוטג '— בהמשך פיתוחו של תאגיד קואופרטיבי אשר משווק מוצרי חלב! בסגנון ובתוכן מאבקם כשלו הרפתנים ובכך אפשרו להנהלת תנובה (כולל נציגי התנועה הקיבוצית!) להציג את הצעתם כקרש הצלה לחברי הקיבוצים כאשר היא בעצם קרש קפיצה לתהום.  

 

מסתבר שתנובה הינה נכס אדיר אשר גורמים פרטיים מוכנים לשלם עבורו סכומים אגדתיים. ברור שאם מוכנים לשלם מעל מיליארד דולר עבור הנכס הוא שווה (בעיני הקונים!) הרבה יותר מזה. אך אנו מתעסקים רק בטווחים הקצרים כאשר הקונים מתכננים מהלכים לעתיד. אין ספק שהסכומים אשר עשויים להתקבל במשקים רבים (כולל קיבוצי שלי) ממכירת מניות תנובה מהווים פיתוי אדיר לתמיכה בהצעת ההנהלה. אין זה ראוי להתעלם מהדילמה הקשה העומדת בפני מזכירויות והנהלות כלכליות של קיבוצים רבים אשר מחפשים דרכים להקטנת עומס החוב, כולל החוב האקטוארי של החברים. הפיתוי הוא משמעותי. אך חשיבה אסטרטגית אמיתית הייתה מובילה לשיקול המהלכים שיפתחו את הנכס ולא למימוש שלו כפי שמוצע. 

 

***

הטעות הבסיסית המשותפת לתומכי עסקת אייפקס ולרפתנים הינה התעלמות מהמציאות הבינלאומית של משקי חלב מאורגנים וקואופרטיביים. ישנם בעולם תאגידים קואופרטיביים ענקיים בתחום החלב אשר יכולים להיות שותפים אסטרטגיים אמיתיים לתנובה. ניתן לציין את הקואופרטיב האמריקאי (1700 חברים/משקי חלב) LAND O'LAKES , את הקואופרטיב מניו זילנד ( 1650 חברים/משקי חלב) FONTERRA  והקואופרטיב של משקי החלב של הולנד CAMPINA  כדוגמאות בודדות. כל אחד מהתאגידים האלה גדול ורווחי יותר מתנובה. ניתן לקרוא את הדוחות הכספיים שלהם באינטרנט. הם עוסקים כולם בפעילות בינלאומית. אף אחד לא התעניין בהם במהלך התהליך -  אולי מתוך בורות, אולי מתוך עמדה אידיאולוגית הקובעת שרק הון פרטי יודע לפתח עסקים גדולים ומוצלחים. האמת היא שמשקי החלב הגדולים המוצלחים והרווחיים ביותר בעולם כולו (כולל ארה"ב!!) הינם קואופרטיבים אשר מתפקדים בהתאם לעקרונות קואופרטיביים. תנובה רחוקה מאד מלהיות בין המובילים.  

 

אך לפתח  את תנובה כתאגיד מוביל במשק החלב העולמי הוא בדיוק האינטרס של קיבוצים ומושבים יצרני חלב. האינטרס של חברי אותם הקיבוצים ומושבים הינו לשלוט בתאגיד אשר משרת את האינטרסים שלהם לאורך זמן (ייצור חלב גולמי, גידולי שדה המספקים מזון למשק החלב, תעשיות המספקות תשומות למשק החלב כולו). בקיצור, אנו חייבים לשלוט במירב החוליות של שרשרת הערך בתעשיית החלב. אך ההנהגה הקיבוצית מציעה לנו לסגת לעמדה של ספק של COMMODITIES  (חלב גולמי).  

 

מה ניתן לעשות רגע לפני התהום? ניתן לדחות את הצעת ההנהלה של תנובה למכור את השליטה להון הפרטי. ניתן להקים צוות אסטרטגי חדש מטעם הוועידה אשר יבחן מחדש את הדרכים להתחברות עם שותף אסטרטגי קואופרטיבי מתאים. אותו גורם ישאיר את השליטה בתנובה בידי חבריה, אך יפעל יחד איתם להשבחת הנכס לאורך זמן לתועלת כל השותפים/חברים. כל הסדר חייב לאפשר פדיון הוגן וסביר של זכויותיהם של אותם חברי תנובה אשר אינם מעוניינים להמשיך את חברותם. בקרב התנועה הקיבוצית ישנם אנשי עסקים אשר מסוגלים להוביל את המהלך הזה יחד עם גורמים דומים בתנועת המושבים. 

רגע לפני התהום רצוי לעצור ולחשוב שוב.   

  

קיבוץ אורים


 


נכתב בתאריך
12/2/2007הרשמה לניוזלטר שלנו