עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

צוותי חשיבה בנושא הקיבוץ השיתופי


צוותי חשיבה בנושא הקיבוץ השיתופי

15.10.2006 

המטה השיתופי

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

עבודה ופרנסה

חינוך ברוח שיתופית

ביטחון (סוציאלי) הפרט

צמיחה דמוגרפית

שיכון (משותף עם התנועה)

סיוע הדדי בתנועה (לדיון עם התנועה)

טיפוח ההון האנושי והחברתי

תרומה לחברה ולמדינה

טיפוח מנהיגות משתפת

חקר המגמות וזרמי העומק

 

 

כ- 50 חברים מקיבוצי הזרם והמעגל השיתופי, מתנועות הנוער ומקבוצות הבחירה, התכנסו ב- 4.10.06 באפעל ליום חשיבה, לקראת התחלת פעולתם של צוותי חשיבה בעשרה נושאים,  הנוגעים לקיבוץ. זאת בעקבות מסקנות הכנס השנתי שנערך בבארי.

לפני המעבר לצוותי החשיבה, חשבו במטה השיתופי לנסות וליצור מכנים משותפים רעיוניים, שיונחו בבסיס עבודת צוותי החשיבה.

 

אלישע שפירא, רכז המטה השיתופי, פתח וציין כי מטרת היום היא לחשוב בצורה יצירתית על קיבוץ העתיד, ולא להתקבע בעבר.

 

פרופ' יוסף גורני, בהרצאה מקיפה על קורות הקיבוץ, הביא מספר רעיונות. יש לציין כי זה לא מכבר יצא לאור סיפרו בן  700 (!) עמודים , על הקיבוץ: הישג היסטורי בתמורותיו.

הקיבוץ, כך גורני, היה תמיד ריאליזם אוטופי או אוטופיה ריאליסטית בתחילתו, ואח"כ מיסדר שנענה לאתגרי הלאום והמדינה. בדרך הוא עשה פשרות כואבות, כמחיר שהבין שעליו לשלם.

בגלל אופיו האליטיסטי אין הקיבוץ דרך להמונים, אך הוא בהחלט דוגמא להמונים של אחריות הפרט לכלל ולהיפך – זה הרעיון שהקיבוץ צריך להקרין לחברה הישראלית, נעדרת הסולידריות והשסועה בפערי- ענק.

 

לאחר מכן התקיים רב-שיח, בהנחיית אלישע שפירא,  בין ג'יימס רוזנהד מהבונים-דרור וממעגל הקבוצות לבין אודי מנור. ג'יימס קרא למטה השיתופי להתרכז בבניין היצירה הקיבוצית החדשה של הקבוצות העירוניות החדשות (כ-80 במספר), להפסיק להתגונן ולהצטדק ולעבור למתקפה ולבנייה.

החלוציות, שברחה מהקיבוץ, מוצאת מקום חדש – בתנועת הקיבוצים והקומונות החדשה, שמונה כבר כ- 2000 איש. היתה זאת "תוכחת אוהב", אך לשומעים, רובם חברי קיבוץ וותיקים, קשה היה לקבלה ולעכלה.

 

אודי מנור (לשעבר מקיבוץ תמוז, כיום מעין השופט) הציג דרישה לסינתיזה בין המאבק על ערכי הקיבוץ הקיים לבין התמיכה וההתמקדות במעגל הקבוצות וקבוצות המשימה בעיר. המשימה העיקרית של המטה השיתופי צריכה להיות הגדרת זהותו של הקיבוץ הקיים, שהוא השורש והבסיס לכל היצירה החדשה.

 

לאחר מכן נערכו 3 חוגי דיון, שבהם עובדו ונידונו התכנים מהרצאתו של גורני ומרב-השיח.

עיקר הוויכוח נסב על מטרותיו ויעדיו של המטה השיתופי – האם עליו להתרכז במשימה אחת בגזרת פעולה צרה, שתבטיח הישגים מוכחים, או להתרחב ולעסוק במגוון נושאים גדול, שבו תהיה סכנה של אובדן אנרגיות.

 

הרעיונות שעלו בחוגי הדיון, היו (חלקם סותרים זה את זה):

·         יש להתרכז במשימה בפריפריה (גיאוגרפית או חברתית).

·         ליצור מעגל זהות, ולא רק בסידור עבודה.

·         לחבר התיישבות, שמירה על הקיבוץ ואדמתו, וגם לתמוך ולעודד את הקומונות בעיר.

·         לעסוק בחינוך לקיבוץ.

·         להתחבר לצעירים ולתת להם משקל במטה , בתנועה ובמוסדותיה.

·         לקיים חברות במטה על בסיס אישי, ולא רק קיבוצי, מה שיאפשר חברות גם של חברי קיבוצים מתחדשים.

·         לפעול מתוך התנועה, ולא להתבדל.

·        להבטיח פלוראליזם שיתופי (קיבוץ, תנועות נוער, קומונות) ולהבטיח ולעודד דיאלוג מתמשך ביניהם.

 

 

בדיון הכללי, שהתקיים בעקבות החוגים, נאמר:

 

·         הקיבוץ היה ועודנו כן-שילוח לקומונות, ויש לטפחו ולשומרו.

·         יש למצוא המשותף בין כל הקיבוצים, שיתופיים ומתחדשים, ולחזק את הקשר הזה, שמשקף את המשותף, הרב על השונה.

·         יש להגדיר מחדש חזון ומטרות.

·         יש למצוא שוב איזון בין התמקדות בפנים לבין המשימתיות בחוץ.

·         החזון, אחרי הכל, הוא ציונות סוציאליסטית, ולקראת זה יש להתכונן. על בסיס זה צריכים הצוותים לעבוד.

·         יש שותפות גורל בין הקיבוץ המתחדש לשיתופי.

·         לעסוק בערכים, ולא במכשירים.

·         להתמקד בהתחדשות, להפסיק להתגונן.

·         דווקא כן להתגונן, ולשמר את הקיבוץ השיתופי, כדי להבטיח שהרעיון יישמר!

·         ליצור מודל שיתופי אטרקטיבי, שבלעדיו לא יתקיים הקיבוץ השיתופי.

·         להבטיח הסדרי חיים בחברה הישראלית, שיבטיחו יותר צדק, סולידריות וביטחון אישי.

·         לכך גם צריך להיות מכוון החינוך.

 

 

לסיכום:

 

רעיונות רבים, חלקם סותרים, עלו בסדנת חשיבה מעמיקה זו.

פרוטוקול מלא של כל מה שנאמר נמצא במטה השיתופי.

הצוותים יזומנו בקרוב להתכנסותם, וחברי הצוות הפעיל ישמשו כזרזים להתחלת ולהמשך עבודתם של הצוותים.

 

בהצלחה לכולנו!

 

סיכם: אלי ברמן


 נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו