עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

המעגל והזרם השיתופי – "המטה השיתופי"

המעגל והזרם השיתופי – "המטה השיתופי"

 המטה השיתופי

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

אושר בצוות ההיגוי הרחב ב- 25.7.2006

 

מטרות

·         לטפח את ערכי השיתוף והשוויון .

·         לקיים ולטפח את הקיבוץ השיתופי.

·         לפתח מודלים חדשים עבור הקיבוץ השיתופי.

·         לסייע לחידוש העזרה ההדדית בתנועה הקיבוצית.

·         לקחת חלק בעיצוב החברה הישראלית.

·         לקדם את החינוך לסולידריות ולאחריות חברתית.

 

המעגל השיתופי בתנועה הקיבוצית

המעגל השיתופי כולל את כל הקיבוצים השיתופיים והוא אחד היסודות החשובים בתנועה הקיבוצית החדשה, כנובע מהגדרתה כתנועה פלורליסטית, בועידת היסוד שלה.

בנוסף מהווה המעגל השיתופי כתובת לקיבוצים, לקבוצות חברים וליחידים, הרוצים להמשיך לטפח אורח חיים שיתופי, חלקי או מרבי, גם בקיבוצים שוויתרו על מרכיבים חשובים של השיתוף והשוויון.

 

הזרם השיתופי 

הזרם השיתופי הוא התאגדות חופשית של קיבוצים שיתופיים, ב"תנועה הקיבוצית" ו"בקיבוץ הדתי",

שחברו כדי לקיים ולקדם את הקיבוץ השיתופי. הזרם השיתופי הוא הגרעין המוביל של המעגל השיתופי בתנועות הקיבוציות.

הזרם השיתופי מושתת על היסודות הבאים:

·         בעלות משותפת על הנכסים היצרניים ועל עיקר הנכסים הצרכניים (כולל שיכון).

·         שוויון ערך העבודה והתמורה ממנה (ללא שכר דיפרנציאלי על פי תפקיד, השכלה וכו').

·         ערבות הדדית מקיפה ומתן שירותים מלאים על ידי הקיבוץ בחינוך, השכלה, בריאות וסיעוד (בהתאם ליכולתו של הקיבוץ).

·         ניהול דמוקרטי ומשתף.

 

מוסדות  

·         כנס שנתי.

·         פורום נציגי קיבוצים (צוות היגוי רחב).

·         מזכירות (צוות היגוי מצומצם).

·         מטה מתאם  (צוות פעיל).

·        צוות יעוץ מקצועי.

·        הנהלת "מעוף" (תאגיד לייעוץ והדרכה).

 

המטה השיתופי

·         יו"ר (במשרה חלקית).

·         רכז הפעילות (במשרה מלאה).

·         שלושה – ארבעה פעילים (במשרות חלקיות).

·         מנהל/ת משרד.

 

השתלבות בפעילות אגפי ומחלקות התנועות      

פעילות הזרם והמעגל השיתופי תמשיך להיות עצמאית. חלק מהפעילות תשתלב בפעילות האגפים ומחלקות התנועות, על פי העניין והצורך. האגפים ומחלקות התנועות מחויבים לשרת את הקיבוצים השיתופיים, כפי שהם מחויבים לכלל הקיבוצים.

 

הזרם והמעגל השיתופי יהיו מיוצגים במוסדות התנועות באופן סביר.

כלי התקשורת התנועתיים ופרסומי התנועה השונים יהיו מחויבים לתת ביטוי הולם לזרם ולמעגל השיתופי, כפי שהם מחויבים לכלל התנועה וקיבוציה.

 

תקציב המטה השיתופי

התקציב לפעילות המטה השיתופי (המעגל והזרם) יהיה עצמאי אך חלק מפעילותו יושתת על תקציבי האגפים ומחלקות התנועות. הכל על פי תוכנית העבודה שתאושר בכנס השנתי. התוכנית השנתית תוצג למוסדות התנועות, לדיון ואישור, במסגרת דיוני התקציב השנתיים.

בכל מקרה, לא תופחת מחויבות התנועות לפעילות השיתופית. לקראת דיוני התקציב יפנה המטה לתנועות, כדי להגדיל את תקציבו.  


 נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו