עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הזמנה ליום עיון ארצי בנושא: החברים ונכסי הקיבוץ, בסמינר אפעל, 16.8.06חברים ונכסי הקיבוץ

הזרם והמעגל השיתופי

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

לכבוד

         מזכיר קיבוץ וצוות שינוי

         מרכז משק

         שלום רב,

הזמנה

יום עיון ארצי בנושא: החברים ונכסי הקיבוץ

ביום ד'  16.8.06 בסמינר אפעל

סדר היום:

8.30           כיבוד והרשמה.

9.00       ברכות  -  מזכיר התנועה.

9.15          פתיחה  - אלישע שפירא, מרכז הזרם השיתופי.

9.30          עו"ד צפריר בן אור: שיוך נכסים יצרניים.

10.00     עו"ד כרמית דורון: בין שיוך נכסים לשיוך פירות הנכסים.

10.30      עו"ד מיכי דרורי: שיוך נכסים בקיבוץ - התיחסות מוסדות המדינה.

11.00     שושנה שגיא: היבטי מס של שיוך הנכסים.

11.30     עמוס רבין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית: משמעות התעשייה ונכסים יצרניים
                לעתיד הקיבוץ.

12.00   הפסקה לכיבוד וקפה.

   

הצגת מודלים:

12.15   קרן חיים - מוקי ידין, גבע.

12.45   שיוך נכסים, מודל כפר רופין - מייקל לניר.

13.15      "תאגיד חברים", מודל מעברות - אלדד שלם.

13.45   דיון בהשתתפות הקהל.

14.15   דברי סיכום.

 

עלות למשתתף   50 ₪ במזומן בלבד.

פרטים והרשמה - אביבה במשרד הזרם. בבקשה לעקוב באתר הקיבוצים אחר קיום יום העיון.

 

                                                                                                                 בברכה           

 

                                                                                                               אלי ברמן

                                                                                                       מטה הזרם השיתופי

                                                                       050:5711091     פקס.  03:9334991      elib@beerot.co.il

 מחבר
נכתב בתאריך
26/7/2006הרשמה לניוזלטר שלנו