עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

בין "קדימה" ל"קיבוץ המתחדש" - כמו רוב תומכי "קדימה", גם רוב תומכי "הקיבוץ המתחדש" אימצו את גישת ה"סמוך וה"יהיה בסדר", בלי לרדת לעומקם של המצעים שנכתבו בחוברות השינוי

"בין "קדימה" ל"קיבוץ מתחדש
מאת פלג מור, 6.4.2006
איור מאת שמואל כץ

 

כמו רוב תומכי "קדימה", גם רוב תומכי "הקיבוץ המתחדש" אימצו את גישת ה"סמוך וה"יהיה בסדר", בלי לרדת לעומקם של המצעים שנכתבו בחוברות השינוי     


שני מותגים מצליחים במקומותינו באחרונה – "הקיבוץ המתחדש" ו"קדימה".

מה תרם להצלחתם, מה משותף ומפריד ביניהם? למשל, מה היתה נקודת ההתחלה שלהם?

תחילתה של קדימה בתגובה לממסד קיים - בעיקר הליכוד - ששם כבלים אידיאולוגיים בדרך למהלך מדיני מסוים, ההינתקות, שאליו חתרו אריק שרון והמקורבים לו. גם הקיבוץ הדיפרנציאלי הוא תגובת נגד למוסד קיים הנתפס כישן - הקיבוץ המסורתי - הנראה כאילו הוא מעכב, מסיבות אידיאולוגיות, קבוצת חברים מרכזית בדרכה. אלא שכאן מדובר בדרכה להצלחה אישית על היבטיה החומריים. בשני המקרים המחויבות לקבוצות אוכלוסייה חלשות ולייצוגן פחתה מאד, מתוך עקרון.

קדימה איננה מייצגת צבורים חלשים הזקוקים לעזרה, כפי שהתיימרו לעשות ועדיין עושות מפלגות ותיקות כמו המפלגות הערביות, החרדיות ומפלגות העולים, או אם תרצו גם הליכוד וש"ס, הטוענות לייצוג מקופחים בעיירות הפיתוח ושכבות המצוקה. קדימה היא בעיקר נציגת מי שיש לו ושל שכבות מבוססות ומסודרות בציבור הישראלי, כאלו המעדיפות מעל לכל את טובת עולם העסקים ונטייתן התרבותית לעבר העולם הקפיטליסטי המערבי. אנשיה  ימשיכו  בדרכם של שרי האוצר האחרונים: הם יורידו מעליהם בשמחה את עולה של מדינת הרווחה ויקצצו בה ואולי גם במיסוי המקיים אותה, למעט מחוות פופוליסטיות הכרחיות.

 

****

 

גם "הקיבוץ המתחדש" הוא מעשה ידיה ויציר רוחה של קבוצת חברים השואפת לפרוק מעליה את עול הדאגה לחלשים והפחות מבוססים בקיבוצה, להגיע לקפיטליזם כאן ועכשיו ובהמשך גם להוריד, ככל האפשר, את גובה מיסי הקהילה שעליה לשלם לקופה הכללית, ממנה מתוקצבת הפעילות והמבנה הקהילתיים המבדלים, במידה רבה, קיבוץ ממקומות אחרים. את  שתי  התופעות ניתן לפרש כביטוי למאבק מעמדי.

מקימי קדימה הגיעו אליה מתוך רצון לשיפור מעמדם האישי במפלגה שסיכוייה בבחירות נראו טובים מאד. לכן עזבו את מסגרתם הפוליטית הישנה והקימו ארגון חדש לחלוטין. בכך לקחו סיכון  אישי, פן ההימור שעשו לא יוכיח את עצמו מבחינה פוליטית למרות הכל. יוזמי  הקיבוץ המתחדש אינם לוקחים סיכון, הם מתעקשים לשנות את  המסגרת הקיימת מבפנים, לעיתים תוך דריסת הקבוצה המתנגדת וניהול מלחמת התשה נגדה. לא כדאי להם לעזוב את מסגרת הקיבוץ הישן, אף לא למוטטה לחלוטין: אם תצלח דרכם יוכלו ליהנות משני העולמות ולכן 'עולם ישן עדי יסוד נחריבה' איננה דרכם – מהקיבוץ הישן הם ייקחו את הביטחון הסוציאלי ומשהו מוצלח אחר שנותר פה ושם, כגון מערכת חינוך משופרת וכמובן את מעמדם המיוחד אשר ספק אם יזכו לו במקום אחר. מ"הקיבוץ החדש" הם ייטלו את המשכורת הגבוהה הנלווית למעמד זה. גם יוזמי קדימה מקוים להבנות מהעבר – אין הם פוסחים על אף הזדמנות להזכיר את שמו של מייסד מפלגתם, אריאל שרון, בתקווה שהפופולאריות שלו תדבק גם בם.

ככל הנראה, שני הגופים לא יצטיינו באריכות ימים: הניסיון הפוליטי מוכיח שמפלגות כמו קדימה טובות לזמנן - ללא שורשים היסטוריים, אחיזה ממשית בעם ודבק מלכד - הן נעלמות כעבור תקופת מה.

גם "הקיבוץ המתחדש" ייעלם כנראה: רשת הביטחון עליה הוא נשען מצריכה הסכמה חברתית

ברורה ומודעת, כלומר נכונות נמשכת מצידם של החברים העשירים לתת מכספם למיסי הקהילה המקיימים את חבריהם הפחות חזקים ואת מוסדות הקיבוץ בכלל. כיוון שקשה להניח קיום הסכמה כזו לאורך ימים ושנים, נראה שמדובר רק בהקדמה לפירוק כולל של הקיבוץ ומעבר למסגרת אחרת, נטולת תוכן ממשי וייחודי משל עצמה.  יוזמי הקיבוץ החדש לא יהיו בין המצטערים אם דבר זה יקרה,  אולי אף לכך קיוו. פערי השכר שנפתחו  בין חברי אותו ישוב, לעיתים עד כדי מאות אחוזים, אינם מתכון  מוצלח לרצון להמשיך ולקיים חיים עם תוכן משמעותי במסגרת משותפת.           

 

****

 

סביר להניח כי מי ששוקל להצביע בבחירות עבור גוף מפלגתי חדש לחלוטין יטרח ויברר מה עמדותיו, מה הוא מציע לאומה בנושאים העומדים על הפרק. ככל הנראה קדימה היא מפלגה של טרנד אופנתי ומצב רוח, ציבור המצביעים שאפשר את עלייתה והצלחתה בבחירות, לא התעמק במצעה המדיני-חברתי לפרטיו, ספק אם טרח לקרוא ולברר את עיקריו. אולי תרמה לכך ההכרה שתמיד יהיו עוד בחירות ובהן אפשר יהיה להתחרט ולהצביע אחרת, זו הרי אינה נסיעה בדרך חד סטרית, תמיד תתכן בצומת הבאה פניית פרסה.

חלק ניכר מציבור חברי הקיבוצים שהצביע בעד השינוי הדיפרנציאלי לא טרח לברר את האפשרות לערוך שינוי מסוג אחר, אף לא קרא לעומקן את חוברות השינוי שהוצגו לפניו, בודאי לא מעבר לכמה הכרזות בסיסיות שוות לכל נפש הנמצאות בתחילתן ועוסקות בדרך כלל בנושאים שאינם שנויים במחלוקת. אחת הסיבות לכך היא ההנחה המיושנת הקיימת עדיין בקיבוצים וזקוקה כבר מזמן לרענון ובחינה מחדש לפיה מה שהיה הוא שיהיה, שהרי המציעים הם חברי הקיבוץ שטובת הכלל הקיבוצי לנגד עיניהם ולכן אפשר להצביע בעד ההצעה בלב שקט בלא בדיקתה לעומק, בלא לבחון חלופות מתוך אמונה 'שיהיה בסדר'. ואולם יש הבדל בין הצבעה זו להצבעה בבחירות – ההבדל הוא שכאשר יגלה חבר הקיבוץ שהנחה זו שעל פיה הצביע מוטעית היא ולא ייהיה בסדר', אפשר אמנם להתחרט אך אין דרך חזרה, זו נסיעה בדרך חד סטרית ומעתה אין יותר , לעולם, אפשרות לפניית פרסה.

 

 נכתב בתאריך
6/4/2006הרשמה לניוזלטר שלנו