עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

ערכים בעסקים - ניהול עסקי מצליח מתבסס על ערכים. השאלה החשובה היא איזה סדר יום ערכי אנו רוצים לקדם בעסקים שאנחנו עושים

ערכים בעסקים
מאת רייפי גולדמן, 29.3.2006
לאתר ICA

ניהול עסקי מצליח מתבסס על ערכים. השאלה החשובה היא איזה סדר יום ערכי אנו רוצים לקדם בעסקים שאנחנו עושים 


לאחרונה התקיימו שני ימי עיון שונים באפעל בהם נדונה שאלת הניהול העסקי המתאים  במפעל הקיבוצי. קהל רב לא הגיע לאף אחד מהם. נשאלת השאלה האם הקושי היה בפרסום ושיווק האירועים או, אולי, הנושא אינו רלוואנטי, לא למנהלים העסקיים (שאולי "יודעים" את התשובה) ולא לציבור החברים/בעלים של העסקים. אינני רוצה להתעכב בניסיון להתייחס למעוט המשתתפים מעבר להבעת צער מפני שימי העיון אכן עסקו בשאלה עסקית/חברתית משמעותית. למעשה ימי העיון נועדו לבחון האם הערכים הקיבוציים השיתופיים מהווים גורם תורם או מכשול לניהול העסקי המודרני.  

 

השאלה עד כמה הערכים הקואופרטיבים מהווים גורם להשגת יתרון תחרותי מעסיקה את העולם העסקי הקואופרטיבי המגלגל אלפי מיליארדי דולרים בשנה (הסכום אינו טעות דפוס!). בחינת הרב שיח הבינלאומי בנושא זה עשויה לתרום לכל העסקים בבעלות קיבוצית, הן בזרם השיתופי והן בקיבוץ המופרט.   

 

למנהלים עסקיים יש מערכות ערכים שונות ומגוונות. כמו בני אדם בכל תחומי העשייה מפעילים המנהלים (הקפיטליסטים, המתחדשים,השיתופיים) את סולם הערכים שלהם באופן שיטתי (אם כי לא תמיד בצורה מודעת) בבואם לבצע את המשימות המרכיבות את עיקר הווייתם האישית, במקרה זה הניהול העסקי. לעיתים קרובות הם מגדירים את הגשמת חזון הפירמה שהם מנהלים כאחת המטרות העיקריות שלהם. כידוע, חזון זה מתבסס הרי על מספר ערכים מוגדרים. 

 

השאלה, אם כן, איננה האם ניהול עסקי תקין ומצליח מתבסס על ערכים. בתי הספר למנהל עסקים מלמדים את זה בקורסי המבוא שלהם. השאלה היא איזה סדר יום ערכי אנו רוצים לקדם בבואנו "לעשות עסקים".  בעולם הקואופרטיבי הרחב ממדים עוסקים בזה מנהלים, חברי מועצות מנהלים, מחנכים, מרצים, חוקרים  וחברי קואופרטיבים "פשוטים" המבקשים לעקוב אחר העסקים שבבעלותם.  

 

ברית הקואופרציה העולמית (ICA ) עוסקת מדי עשור ברענון והגדרה מחודשת של הערכים הקואופרטיביים. תעודת הזהות הקואופרטיבית, שנכתבה לאחרונה בשנת 1995, מאפשרת לנו להבין את תפיסת העולם של הנהלות עסקיות המנהלות חלק מהתאגידים הגדולים בעולם. במבוא לתעודת הזהות מוגדר הקואופרטיב כ"התאגדות חופשית של בני אדם על מנת לקדם את הצרכים הכלכליים, חברתיים ותרבותיים שלהם באמצעות תאגידים עסקיים בבעלות משותפת המנוהלים בדרך דמוקרטית." לאחר מכן מוצגים שבעת העקרונות הקואופרטיביים המרכזיים : 

 

1. חברות וולונטרית ופתוחה : החברות בקואופרטיב הינה וולונטרית ופתוחה לכל מי שמוכן לקבל על עצמו ליישם את ערכי הקואופרטיב  

 

2. ניהול דמוקרטי: הקואופרטיב מתנהל באורח שקוף ודמוקרטי ככל שניתן, כאשר כל החברים רשאים להשתתף בקביעת המדיניות הכללית. נציגים נבחרים בכל מוסדות הקואופרטיב חייבים דין וחשבון תקופתי לכלל החברים. 

 

3. השתתפות כלכלית אישית: כל החברים חייבים לתרום להון הקואופרטיב ורשאים להשתתף בניהול ההון, כולל בתהליך קבלת ההחלטות על ייעוד רווחים. חלק מהרווחים חייבים להצטבר כהון עצמי וחלק נוסף נועד להשקעות ופיתוח. היתרה המוסכמת ניתנת לחלוקה לחברים. 

 

4. עצמאות ואוטונומיה: הקואופרטיב חייב לשמור על עצמאותו ומהותו הערכית  גם כאשר הוא מצטרף למיזמים משותפים כולל גיוסי הון ממקורות חיצוניים.  

 

5. חינוך והכשרה: קואופרטיבים חייבים להשקיע בחינוך ופיתוח אנושי של החברים, המנהלים והמנהיגים על מנת לקדם את צמיחת הקואופרטיב. 

 

6. שיתוף פעולה בין קואופרטיבים: שרות האינטרסים של ציבור החברים מחייב שיתופי פעולה עסקיים ואחרים ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית.  

 

7. טיפול קהילתי: קואופרטיבים חותרים לפיתוח אנושי בר קיימא בקהילות בהן הם פועלים   

 

תעודת הזהות הקואופרטיבית מהווה עבור מנהלים עסקיים רבים את סולם הערכים לאורו ניתן לבחון את הצלחתם העסקית. המנהלים מחפשים דרך למינוף הערכים כדי להשיג יתרון תחרותי. על כמה דוגמאות בולטות ברשימה הבאה.       

 

 

הכותב, חבר אורים,  מנהל את המרכז הבינ"ל ללימודי קואופרציה ליד מכון הנגב לאסטרטגיות שלום ופיתוח  

 

 

 נכתב בתאריך
29/3/2006הרשמה לניוזלטר שלנו