עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מה זה קפיטליזם?
מה זה קפיטליזם?
קפיטליזם קלאסי
יש לך שתי פרות. אתה מוכר אחת וקונה שור. העדר שלך גדל והכלכלה צומחת.
אתה פורש לגמלאות וחי מההכנסות.
קפיטליזם אמריקאי
יש לך שתי פרות. אתה מוכר אחת ומכריח את השניה לייצר פי ארבע מכמות החלב הרגילה.
אתה מופתע כאשר הפרה מתה מאפיסת כוחות.
קפיטליזם צרפתי
יש לך שתי פרות. אתה יוצא לשביתה כיוון שאין לך שלוש פרות.
קפיטליזם יפני
יש לך שתי פרות. אתה מהנדס אותן מחדש כך שגודלן עשירית מהגודל המקורי והן מייצרות פי 20 מכמות החלב הרגילה.
אחר כך אתה ממציא פרה מצויירת, קורה לה פרקימון ומשווק אותה לעולם.
קפיטליזם גרמני
יש לך שתי פרות. אתה מורה להן לייצר כמות חלב כפולה.
כאשר הן לא מבצעות זאת, אתה יורה באחת. השניה מייצרת פי ארבע מכמות החלב הרגילה.
קפיטליזם איטלקי
יש לך שתי פרות אך אינך יודע היכן הן. אתה יוצא לארוחת צהרים.
קפיטליזם רוסי
יש לך שתי פרות. אתה סופר אותן ומגלה שיש לך ארבע אתה סופר שוב ומגלה שיש לך שמונה פרות. אתה סופר שוב ומגלה שיש לך שש עשרה פרות. אתה מפסיק לספור פרות ופותח עוד בקבוק וודקה.
קפיטליזם פולני
יש לך שתי פרות. שתיהן נגנבו מגרמניה.
קפיטליזם שוויצרי
יש לך חמשת אלפים פרות, אף אחת לא שלך. אתה גובה מאחרים עבור אחסנתן וצביעתן בסגול.
קפיטליזם הודי
יש לך שתי פרות. אתה סוגד להן.
קפיטליזם סיני
יש לך שתי פרות ושלוש מאות אנשים שחולבים אותן. אתה מצהיר על תעסוקה מלאה ופריון גבוה.
אתה עוצר את העיתונאי שדיווח על המספרים
קפיטליזם אנרון
יש לך שתי פרות. אתה מוכר שלוש מהן לחברה הציבורית שבבעלותך תוך שימוש בקו אשראי שנפתח על ידי גיסך בבנק.
לאחר מכן אתה מבצע חילוף חוב/השקעה עם חברת בת כך שאתה מקבל את ארבעת הפרות בחזרה, עם החזרי מס על חמש פרות.
החלב של שש הפרות מועבר בחשאי לחברת קש באיי קיימן השייכת לבעלי ההון העיקריים של החברה, המוכרים את הזכויות לכל שבע הפרות חזרה לחברה שלך.
בדוח השנתי רשום כי בבעלות החברה שמונה פרות, עם אופציה לפרה נוספת.
להודעה לעיתונות לא מצורף מאזן.
הציבור קונה את השור שלך.
קפיטליזם יווני
יש לך שתי פרות. זאת מימין דווקא חמודה.....
קפיטליזם בריטי
יש לך שתי פרות. שתיהן משוגעות
עוד בדיחות ומשונות