עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

פירות היאוש - אסור שמכירת שומריה תשמש מודל לקיבוצים זעירים וצעירים נוספים

פירות היאוש
מאת יואל מרשק, 27.2.2006

אסור שמכירת שומריה תשמש מודל לקיבוצים זעירים וצעירים נוספים


השיחות סביב פינוי  שומריה ומסירתו לאנשי עצמונה לשעבר, מביאות אנשי תקשורת  ומחנות שונים לציין נתונים שגויים על קיבוצים צעירים ובעקבותיהם מסקנות מוטעות.

מקורות הגידול העיקריים לקיבוצים זעירים וצעירים הם שניים: הראשון, הקבוצות השיתופיות שבאות מתנועות הבוגרים של תנועות הנוער - עד כה נקלטו בהצלחה רבה ב"רביד", "אשבל", "נערן" ועכשיו ב"פלך" וב"חנתון" – כאשר צוואר הבקבוק הוא השיכון; מקור שני הוא קבוצות בעלות רעיון מאחד (במיוחד אקולוגי). קבוצות אלו פנו לאחרונה לשומריה וחולית ואחת נקלטה לפני שלוש שנים בצבעון.- זאת בנוסף למשפחות ויחידים הבאים דרך מחלקת הקליטה בתנועה.

לא פעם עולים קולות בין חברי בית התנועה הקיבוצית: "בשביל מה אנו צריכים להאחז ולסייע לכל קיבוץ זעיר?"  ואז כדברי המשורר "אין מצבים מיואשים אלה אנשים מיואשים". אגף המשימות פועל כדי להתמודד עם אותם חברים מיואשים שמסקנתם היא  - לפרק, למכור ולחלק בין קיבוצים אחרים.

"מכירת" שומריה לא נדונה מעולם בצוותי התיישבות של אגף המשימות ולכן אין בידינו הפרטים על השתלשלות הארועים שהניבה את המהלך.

ואולם אני יודע כי מנהיגות התנועה וחבריה חייבים להיות לפיד מאיר ומעורר  שיש בו מסר של שותפות ומשימתיות לקיבוץ צעיר  וחבריו. בהעדר מנהיגות תנועתית שכזאת יתפרקו בעתיד קיבוצים זעירים מחבריהם. טועה מי שחושב שבכך יזכו קיבוצים אחרים באמצעי יצור נוספים בחינם, על חשבון הקיבוצים הקטנים שיפורקו. את מצוקת הגידול בחברים בקיבוצים הצעירים יש לגלגל ולהעצים לכיוון אל אחיזה במקום, גידול מתמיד ומאבק בלתי פוסק על בניית בית ודרך שיש בו שותפות ומשימתיות. לטעמי זוהי משימתה העיקרית של התנועה הקיבוצית.נכתב בתאריך
27/2/2006הרשמה לניוזלטר שלנו