עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מי יגן על החבר מפני הקיבוץ? - פורום המרכז לחשיבה שיתופית דן במעמד חבר הקיבוץ כעובד ועל קיומם של יחסי עובד-מעביד בקיבוץ
?מי יהגן על החבר מפני קיבוץ
מאת אלי ברמן, 3.2.2006
עו"ד גיורא מיכאלי

ראשי > יום-יום

 

 

פורום המרכז לחשיבה שיתופית דן במעמד חבר הקיבוץ כעובד ועל קיומם של יחסי עובד-מעביד בקיבוץ

 

 


פורום המרכז לחשיבה שיתופית  של "המעגל השיתופי" התכנס בגן שמואל (3.2) כדי לדון ביחסי העבודה בקיבוץ. עו"ד גיורא מיכאלי הציג את הרקע ההיסטורי לדיון בבעיה, תוך הצגת תיקים משפטיים, שכבר הפכו לתקדימים מוכרים וידועים. כדוגמא הציג את פס"ד ירון שחם מנען, בו נקבע ע"י השופטת אלישבע ברק "שלא מן הנמנע שיש יחסי עובד-מעביד בקיבוץ", וזאת בזמן ישיבתה בבי"ד ארצי לעבודה, ובניגוד לכל מה שנקבע קודם.

יחסי עובד-מעביד לא נקבעו עד כה בחקיקה אלא במבחני ביה"ד הארצי לעבודה, שבדק 18 מבחנים לקביעה אם יש או אין יחסים כאלה.

גם הכנסת סעיף להתקשרות בין קיבוץ לקבלן, העובד אצלו, שאין יחסים כאלה – אינה עוזרת תמיד.

עוד חידש מיכאלי, כי קיבוץ בהחלט רשאי לקנוס ולהטיל סנקציות על החבר, שאינו ממלא חובת עבודתו, ובתנאי שרמת חייו הבסיסית תישמר.

מצב העניינים בקיבוץ המתחדש מצייר תמונה זהה לזו של כל שכיר במדינה, ובקרוב צפוי כי יקום שופט, שיקבע כי יש יחסי עובד-מעביד בקיבוץ המתחדש. זכויות החבר אינן מוגנות במצב עניינים זה.

לאחרונה הוגשו שלוש תביעות של חברים בקיבוץ המתחדש כלפי פנסיה של חברים, שעבדו בחוץ, בתביעה שהיא שייכת לקיבוץ. צפוי זרם גדול של תביעות כאלה, שיש להם סיכוי טוב להתקבל.

מיכאלי ממליץ להצהיר על יחסי עובד-מעביד, שייגנו על החבר גם נוכח ייקור עלויות הקיבוץ בנידון.

 

דב אביטל (מצר) סקר את עבודת הצוות התנועתי בנושא. אביטל תובע שהקיבוץ יגן על החבר כעובד, אך הצהרה על קיום יחסי עובד-מעביד תייקר את הנושא ועלולה לפגוע בקיבוצים, ואף למוטט חלק מהם. הוא תובע לכלול את זכויות החבר בתימחור הענף. ענף שלא יוכל לשלם זאת – יש לסוגרו, כך שהקיבוץ יהיה אחראי לפחות לרצפת שכר מינימום. "המלצנו שהתנועה תחייב כל קיבוץ לכלול זאת בתקנון שלו, כתנאי להישארותו בגדר קיבוץ. אנו פועלים להבטיח שחבר הקיבוץ יהיה הנושה הראשון שלו לעת פירוק, וגם להבטיח ערבות הדדית בקיבוץ המשתנה. ספק אם מזכירות התנועה אכן תבקש אישור הרשם לכך", סיים אביטל.

 

אמרי רון, רכז הזרם השיתופי, צידד בהסדרים המגינים על החבר ע"י הנהגת יחסי עובד-מעביד בקיבוץ המשתנה. בכל זאת הוא מציע לחייב את הקיבוצים להכליל בתקנוניהם את המלצות התנועה, ואם משך שנת 2006 לא יקרה מאומה – יש לעבור ליחסי עובד-מעביד נורמליים. הוא ממליץ לכל הקיבוצים, הן השיתופיים והן השוקלים מעבר לשכר דיפרנציאלי מלא, לאמץ את התקנון הרדום, שכבר התקבל במספר קיבוצים, והמבטיח, בנוסף לעזרה לאוכלוסיות החלשות -  גם הגנה על זכויות החבר כעובד מוכר ומוגן של הקיבוץ.

 

 נכתב בתאריך
15/2/2006הרשמה לניוזלטר שלנו