עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

פרידה זמנית משותפים - הקיבוץ השיתופי והקומונה העירונית, דגמי הקבוצות שלנו, עשוים להציב אתגר חדש לבוגרי תנועות הנוער מעבר לים. מכתב פרידה לקראת שליחות בחו"ל

פרידה זמנית משותפים
מאת משה רוזן, 1.2.2006

הקיבוץ השיתופי והקומונה העירונית, דגמי הקבוצות שלנו, עשוים להציב אתגר חדש לבוגרי תנועות הנוער מעבר לים. מכתב פרידה לקראת שליחות בחו"ל


בימים אלה, עם יציאתי לשליחות תנועתית, אני מסיים את חברותי בצוות הרחב.  המפגש עם חברים מקיבוצים אחרים, המנסים להשיב, כמונו בניר יצחק, לשאלות השעה, בעיות הפרנסה והצריכה, דילמות השיתוף והשיוויון; מפגש זה היה  פורה ומרתק, הן בפן הרעיוני והן ברצון לתרגם את הערכים לשפת המעשה ביום-יום, בחצר הקיבוץ.

 

העובדה שהתנועה הקיבוצית הציעה שליחות חינוכית וציבורית, בעלת אופי ייצוגי,  לחבר הפעיל בזרם השיתופי, מחזקת אותי בהתמודדות עם  התפקיד המורכב.

הקיבוץ השיתופי והקומונה העירונית, דגמי הקבוצות שלנו, עשוים להציב אתגר חדש לבוגרי תנועות הנוער מעבר לים, המזהים את החברה הקיבוצית עם המשבר הפוקד אותה מזה שנים רבות:  הזרם השיתופי יכול לפתוח אשנב לנסיונות של חיי קהילה ומעורבות חברתית בסביבה.

 

אנו עדים לתהליך, המקיף, באופנים שונים, את השומר הצעיר בכמעט כל הארצות: חניכים ומדריכים דנים על משמעות הציונות החלוצית והגשמתה בימי הכפר הגלובאלי וחברת השוק.

 

חידוש פניה של התנועה החינוכית, בארץ ובעולם, חיזוק המעגל השיתופי והקהילות לעזרה הדדית בשכונות באר שבע ומקומות נוספים, מעניקים תקווה לעתיד אחר: לאחר הנסיגה המתמשכת מרעיונות הליבה של הקיבוץ והסולידריות החברתית,  תיתכן צמיחתו של שיח רעיוני שונה ומרענן.

 

ומילה אחרונה לטובת שותפים לדרך אותם לא היכרתי לפני כניסתי לצוות הרחב: חברי הקיבוץ הדתי.  כאיש השומר הצעיר שמחתי לפגוש  אותם, ואני  מבקש מהזרם  להמשיך, להרחיב ולהעמיק את שדה פעולתנו הבין-תנועתי.  בתקופה של מתח פוליטי ותרבותי, הליכתנו ביחד עם החברים מהקיבוץ הדתי היא, כפי שחווינו עם חידוש בשורת רעיון השיתוף, הליכה נגד הרוח, נגד אופנת השסע ומגמות הקיטוב, ונוכיח שהדבר אפשרי לכלל ישראל.נכתב בתאריך
30/1/2006הרשמה לניוזלטר שלנו