עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

How the brain works.... interesting

  הבדיחה היומית

How the brain works.... interesting

 

aoccdrnig to a rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by it slef but the wrod as a wlohe.עוד בדיחות ומשונות                                                ל"שמאלית קטנה" - מדור סאטירי
נכתב בתאריך
19/1/2006הרשמה לניוזלטר שלנו