עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

צמיחה דמגוגרפית - הסיפור על הצמיחה הדמוגרפית הוא בעיקר סיפור צמיחתם של מספר המגרשים המיועדים לבנים שאולי יחזרו לקיבוץ (ואולי לא)
צמיחה דמגוגרפית
מאת אמרי רון, 27.12.2005
שנתון 2004 (בקובץ pdf - המתינו לטעינה...)

 

 

הסיפור על הצמיחה הדמוגרפית הוא בעיקר סיפור צמיחתם של מספר המגרשים המיועדים לבנים שאולי יחזרו לקיבוץ (ואולי לא)


שנתון התנועה הקיבוצית יוצא זו השנה השניה במתכונת מהודרת. הוא מכיל נתונים דמוגרפיים, כלכליים, וכן הערכות לגבי השינויים בקיבוצים.

המקור לנתונים הדמוגרפיים - סיכומי האוכלוסייה שנערכים מזה 12 שנים בקיבוצי הקיבוץ הארצי על ידי עזרא פורת (בית זרע) ובקיבוצי התק"ם על ידי דוד ביננפלד (כיסופים). למרבה הצער, עבודתם של שני אלה הופסקה בהוראה מהתנועה, וחבל, שכן יהיה קשה מאד לעקוב אחר השינויים בהרכב האוכלוסייה בשנים שתבואנה, מ-2004 ואילך. מי ייתן ובקדנציה הנוכחית תוחזר עטרה ליושנה, ונוכל כולנו ליהנות מסיכומים, פילוחים, וניתוחים אמינים.

הנתונים מציגים היטב את מגמות ההתפתחות הדמוגרפית בקיבוצים. מס' החברים בקיבוצי התק"ם והקיבוץ הארצי במגמת ירידה - מ-53,844 בסוף שנת 1998 ל- 50,537 בסוף שנת 2003 , כלומר ירידה של כ-7%.  במספר הילדים חל קיטון חריף יותר: מ-29,127 ילדים בשנת 1998 ל-22,989 בשנת 2003 , כלומר ירידה של כ- 27% . כנגד מגמות נסיגה אלה הדו"ח מציג עליה מרשימה במס' "בני קיבוץ", מ-8,631 בסוף שנת 1998 ל- 10,310 בסוף שנת 2003 , כלומר עליה של מעל 19%.  עליה מרשימה זו מקזזת את הירידה במס' חברים, מועמדים וילדים, וזו הסיבה לכך שבסיכום המצרפי של "אוכלוסיה קבועה" בתק"צ – מגמת הירידה מתונה:  מ-99,064 נפש בשנת 1998 ל- 90,687 בשנת 2003, כלומר ירידה של כ- 7%.  אגב, ב"קבוצת הביקורת" (הקיבוץ הדתי) חלה עליה באוכלוסיה הקבועה מ-6,000 נפש בשנת 1998 ל-7,257 נפשות ב-2003, עליה של 21%! 

ללא ספק הנתון המרשים ביותר הוא העלייה במס' "בני קיבוץ". מחברי הדו"ח מוסיפים הערה, כי כביכול העלייה מוסברת ב"גידול רציף של מס' בני קיבוץ הבוחרים להמשיך ולגור בקיבוץ מבלי להגדיר את מעמדם"... אבל מן הראוי לצנן קצת את הנטייה להתבשם מהנתון הזה, שכן כידוע לכל - הנתון "בני קיבוץ" כולל גם רישומים של בנים רבים שאינם מתגוררים בקיבוץ. מסוף שנת 2002 נרשמו בקיבוצים אלפי מגרשים על שם בנים, במגמה לכלול אותם כזכאים בגין הוריהם לפני "היום הקובע" לשיוך דירות.

אמנם, עפ"י המינהל, לא ברור אם מגרשים הללו  נספרו ביום הקובע, ואולי רק המבנים קיימים, אבל – אם לא יועיל גם לא יזיק...

וכך, בנים שנמצאים זה שנים מחוץ לקיבוץ קיבלו זכאות במגרשים, ונרשמו כ"בני קיבוץ". 

רישום אמין ונטול פניות  היה מחלק את "בני הקיבוץ" לשניים:  א.  בני קיבוץ שחיים בקיבוץ ואינם חברים, בעיקרם "מועמדים" וחלקם "תושבים".  ב. בני קיבוץ שאינם חיים בקיבוץ, ונרשמו כ"זכאי מגרשים", או "בעצמאות כלכלית". 

אגב, הסוג השני כולל לא רק בנים בחו"ל ובישובים  עירוניים בארץ, אלא גם בנים הנמצאים, עקב נישואין, בקיבוצים אחרים, וכך כנראה נספרים פעמיים...

סיכומו של פרק זה: בשנים האחרונות ממליצה התנועה על מגמה חדשה של "צמיחה דמוגרפית": במקום קליטת בנים ונקלטים מהארץ ומחו"ל, המקובלת בקיבוצים השיתופיים ובקיבוץ הדתי  – מומלץ על "צמיחה דמוגרפית" דרך הקצאת מגרשים לבנים שמחוץ לקיבוץ.  כדי לדעת האם השיטה צולחת – לא מספיק לספור  את מס' המגרשים שהוקצו, כפי שמוצג בדו"ח השנתי הנוכחי, אלא גם את מימושם. כמו כן, חשובה התפלגות בני הקיבוץ ל"חברים" ול"תושבים", וזאת על מנת להבחין בין צמיחה של  תושבים (ליישוב עתידי) לבין צמיחה של חברים (לקיבוץ עתידי).  כרגע ניתן להסיק מהדו"ח, למרבה הצער,  אך ורק על... מגמת צמיחה ב"הקצאת מגרשים"... המסקנה של מחבריו, כאילו מדובר בחזרה מסיבית של בני קיבוץ מוקדמת ומוגזמת, ועל כל פנים אין להסיקה באופן לוגי מהדו"ח.


שנתון 2004  (בקובץ pdf - המתינו לטעינה...).נכתב בתאריך
27/12/2005הרשמה לניוזלטר שלנו