עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

רב מפריט ורב שיתופי - לתנועה הקיבוצית נחוץ מבנה קונפדרטיבי: שני מעגלים אוטונומיים, עם מזכירות-מטה המייצגת את האינטרסים המשותפים

רב מפריט ורב שיתופי
מאת עזרא דלומי, 24.11.2005
דלומי עזרא

לתנועה הקיבוצית נחוץ מבנה קונפדרטיבי:

שני מעגלים אוטונומיים,

עם מזכירות-מטה המייצגת

את האינטרסים המשותפים


העובדה שעד היום, כחמש שנים לאחר ההכרזה על איחוד התנועות (הכרזה, איחוד עוד אין), נמשכת ההיתבחבשות התנועתית על אופן יישום שיטת המעגלים – השיתופי והדיפרנציאלי - מלמדת שמשהו דפוק במבנה שהוצע. הניסיון להדביק בכוח שתי תפיסות רעיוניות מנוגדות של קיבוץ, הרצון לכפות מכנה משותף רחב במקום שהוא הולך וצר, תוקע, ונראה שימשיך לתקוע, את המערכת התנועתית. זה לא קשור במזכיר זה או אחר.  האמפתיה שמגלה ולוולה לזרם השיתופי חשובה, הדיונים עימו פחות רגשיים, אך אין זה משנה את הבעיה העקרונית שכולה קשורה בעניין של הגיון, לא בענייני רגש.

בתנועה הקיבוצית ישנם שני זרמים הנבדלים עקרונית באורחות חייהם. האחד הולך ונעשה דומה יותר ויותר למושב שיתופי, למושב, או אפילו לישוב קהילתי בעל נכסים משותפים; השני – מקיים, ברמה גבוהה או פחות גבוהה, את עקרונות הקיבוץ הקלאסי ומקפיד על תקציב שוויוני. בתווך יש קיבוצים שהם עדיין "בין לבין", אך בסופו של דבר הרוב הגדול "יתכנס" לאחת משתי האופציות הללו: קיבוץ או "דבר אחר" שאיננו קיבוץ.

זו רק שאלה של זמן עד שחברי הקיבוצים המופרטים יהיו נישומים אישיים במס הכנסה ובביטוח לאומי שהרי ברור לכל שחבר המשתכר 4000 ₪ וחבר המשתכר 15000 ₪ לא ישלמו את אותו המס. זו רק שאלה של זמן עד ש-82% מן החברים החיים מתחת לקו העוני  (פרסום של ביטוח לאומי מהשבוע) יבינו שהם לא חיים בקיבוץ ויסרבו לשחק לפי כללי המשחק "הקיבוציים" שקבעו לטובת עצמם "החזקים", אלה המשתכרים פי ארבעה, חמישה, או ששה.

תהליך ההיפרטות וההיפרדות של החברים מן הקיבוץ ומן החוטים הכלכליים המקשרים ביניהם, רק ילך ויתעצם. זו לא תקווה, זו לא משאת נפש, זהו ההיגיון הפנימי של תהליך ההפרטה המואץ ושל הדיפרנציאליות בשכר.  ומה אז יישאר משותף לקיבוץ השיתופי ולקיבוץ "המתחדש"? מעט מאוד: חברות באותו מחוז פוליטי; "אספקת" דור צעיר (שהולך ומתמעט) לשנת שירות; ייצוג משפטי וכלכלי מול המוסדות. זהו פחות או יותר.

 

****

מבנה ארגוני צריך לשקף את מה המציאות המתחוללת בשטח, לא לכפות עצמו עליה.  והשטח אומר שהליווי האזורי לא יכול להיות משותף והסמינרים לא יכולים להיות משותפים וכך גם תהליכי הקליטה של חברים חדשים. שהרי התכנים השתנו מן הקצה אל הקצה. זה נכון גם בנושאים מרכזיים נוספים: שיוך דירות, הפרטת נכסים וקרקע, העומדים בראש דאגות המפריטים, לא שייכים לזרם השיתופי. שום אינוס של מבנה ארגוני כזה או אחר לא ישנה את העובדות הללו. אמירה הקבועה של  גברי ברגיל על "צורך בגיבוש הסכמות" לא תכסה על ההבדלים.

הניסיון ליצור איזונים במזכירות התנועה – פעיל שיתופי מול פעיל מפריט, מלווה של זר"ש מול מלווה "מתחדש", מזכיר את הסידור של רב הספרדי ורב האשכנזי. אין בו שום צורך אובייקטיבי, לבד מרצון מופרך לאיזונים במאבקי כוחות. 

לביקור של מזכירות התנועה בקיבוצים יגיעו רב מפריט ורב שתפני. בשם האיזון. זה יאמר כך וזה יאמר ההיפך וכל אחד ילך לזרם שלו, למקור הסמכות שלו, כדי "להלשין על השני". בשביל מה האווילות הזאת? בשביל מה התלות הזאת? בשביל מה הוויכוחים האינסופיים על חלקות ונחלות, על מגורים בבית תנועתי אחד, אם בעניינים אמונים ורעיוניים בסיסיים ישנה מחלוקת.

 

****

חאליקום: צריך מבנה תנועתי אחר שישקף את האינטרסים הממשיים של הזרמים מחד, ואת השונות הרעיונית ביניהם מאידך. צריך אחדות בתחום האינטרסים, צריך פיצול בתחום הרעיוני.  החלק התנועתי "המאחד" צריך לכלול מזכירות-מטה מצומצמת שתייצג את כלל הקיבוצים, בדברים המשותפים להם באמת. היא תכיל מזכיר/ים, מחלקה פוליטית, ייצוג כלכלי, ייצוג  משפטי, מחלקת משימות ואולי גם יחידה לטיפול במגזר החינוכי. המזכירות הזאת, שתעסוק באינטרסים הבסיסיים שיש בהם מן המשותף, תמומן ממיסי כל הקיבוצים ותשרת את שני הזרמים.

כל התחומים האחרים צריכים להתפצל ולהתנהל באופן אוטונומי לפי הצרכים הנבדלים של הזרמים ובמימונם. לשיתופיים – יחידת ליווי שיתופית; למופרטים - יחידת ליווי מפריטה; לשיתופיים – מחלקה לקליטת חברים; למופרטים – יעוץ בנושא שכונות, קרקע  ושיוך דירות. יקבע כל זרם את צרכיו הספציפיים ויממנם לפי שיקול דעתו, בין אם על ידי מיסוי של כלל קיבוצי הזרם ובין אם על ידי קניית שירות.

האוטונומיה הרעיונית הזו לשני המעגלים לא באה להכריע מי צודק יותר בדרכו. היא מהלך הכרחי להתרת סבך ההתכתשות היומיומית בלתי נמנעת, לחדול מוויכוחים על תכנים של השתלמויות וטענות על גניבת דעת בהשתלמויות שכל צד מארגן ולשחרר את הזר"ש מדאגותיו מפני תהליכים שמבצעים הקיבוצים הדיפרנציאליים, שלהם יכולה להיות השפעה גם עליו.

עניינים שבאמונה הם הקרובים ביותר לליבו של אדם. כמו שהזרמים ביהדות הכירו בכך ויצרו מבנים התואמים את השקפותיהם, כך צריכה לעשות התנועה הקיבוצית כדי להתיר את פלונטר הזרמים הממשיכים לחבוט זה בזה, זמן רב מאוד לאחר היווסדם.

 

 נכתב בתאריך
24/11/2005הרשמה לניוזלטר שלנו