עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הלקוח כשותף - בהכנת תכנית שנתית כדאי למנכ"ל המפעל לשתף בה את לקוחותיו. כך מטפחים את אמונם וכך שומרים על נאמנותם. מו"פ צפון כמשל
הלקוח כשותף
מאת שרה אדום, 22.11.2005
ד"ר שרה אדום

בהכנת תכנית שנתית

כדאי למנכ"ל המפעל

לשתף בה את לקוחותיו.

 

כך מטפחים את אמונם

וכך שומרים על נאמנותם.

מו"פ צפון כמשל


"אם תטפל כיאות בלקוחות שלך הם יחזרו אליך ואם תטפל כיאות במוצר שלך הוא לא יחזור אליך. זה כל כך פשוט וכל כך קשה" (סטנלי מרקוס, מנכ"ל "ניימן מרקוס" טקסס).

 

השבוע קבלתי בדוא"ל את ה"מו"פ עיתון" של מו"פ צפון. בגיליון נובמבר מזמינה הנהלת מו"פ צפון את לקוחותיה, ציבור חקלאי הגליל והגולן "להיות שותף וליטול חלק בגיבוש תכניות העבודה לשנים הבאות". מו"פ צפון, הוא המו"פ החקלאי של הגליל והגולן.

מו"פ צפון מנוהל כיחידה עסקית (מרכז עלות, ללא מטרות רווח). יש לו תוכנית עבודה ותקציב מוגדרים שנקבעים מידי שנה ע"י דירקטוריון שמכהנים בו נציגי הגורמים הקשורים בפעילות המו"פ כולל נציגי החקלאים באזור, "הלקוחות".

הפעילות של המו"פ מתבצעת על בסיס תחומי פעילות מקצועיים כאשר לכל ענף יש הנהלה ציבורית  שבה מיוצגים נציגי החקלאים. הנהלה זו קובעת מידי שנה את המדיניות של התחום המקצועי ואת תוכנית העבודה.

המו"פ פועל על בסיס קריטריונים מקצועיים מדעיים ושיווקיים שנבדקים מידי שנה ע"י ועדה מקצועית של המו"פ. חלק גדול מהתוכניות המתבצעות ע"י המו"פ מוגשות לקרנות מחקר תחרותיות ועוברות שיפוט מדעי .

בשנת 2005 ביצע מו"פ צפון 130 תוכניות מחקר שחלק גדול מהן עברו שיפוט מדעי ותוקצבו ע"י קרנות מחקר תחרותיות, ביניהן קרן המדען הראשי במשרד החקלאות. תוכניות אלה בוצעו ע"י עובדי מו"פ צפון המסורים (27 ) בתחנות הניסיונות (9) ובשטחים החקלאיים.

"כל שנה בסתיו", כדברי המשורר, פונה הנהלת מו"פ צפון ללקוחותיה להיות שותפים להכנת תכניות העבודה של המו"פ. קריאה זו באה מתוך הבנה של הנהלת מו"פ צפון ועובדיו שאם המו"פ לא יספק פתרונות הולמים לחקלאי האזור, ברבות הימים לא יהיו למו"פ צפון "לקוחות", לא תהיה תכלית לקיומו וזה רק עניין של זמן עד שמו"פ צפון יחדל להתקיים.

בעשור האחרון שינה מו"פ צפון את דרכי התנהלותו, הוא מתמקד במחקרים התורמים בטווח זמן נראה לעין באופן מעשי לחקלאי הצפון. המרחק בין המו"פ ללקוחותיו צומצם, הקשר בין הספק ללקוחות ישיר ורציף. למרות הצמצום הגדול (קיצוץ תקציבים) במשאבים העומדים לרשותו, מצליח המו"פ לתת פתרונות לבעיות החקלאים. בתהליך הר-ארגון של מו"פ צפון הגדירה הנהלתו את לקוחותיו ואת ייעוד מו"פ צפון, עקרונות מנחים לפעולה, תהליך קבלת החלטות, שלבי הכנת התכנית השנתית ואופן הבקרה על ביצוע התכנית.

נציגי לקוחות מו"פ צפון, חקלאי הגולן והגליל שותפים בדירקטוריון של המו"פ ובהנהלות הציבוריות של התחומים המקצועיים. קשר זה מאפשר למו"פ צפון לספק פתרונות הולמים לצרכי החקלאים באזור בזמן אמת.

 

רמות הניהול במו"פ צפון (מודל של מבנה פרקטאלי):

ברמה הכוללת:

  1. דירקטוריון: קובע/מחליט את האסטרטגיה והמדיניות הכוללת, תכנית עבודה תקופתית, חלוקת משאבים (תקציב) בין התחומים השונים, בקרה ומעקב על כל פעילות המו"פ.
  2. הנהלות ציבוריות של כל תחום מקצועי בהן חברים חקלאים "לקוחות" המו"פ. ההנהלות הציבוריות מגבשות אסטרטגיה ומדיניות לכל תחום, ממליצות על תכניות עבודה לתחום שלהן.

רמה מקצועית, מדעית:

  1. רמה כוללת: מנהל מדעי של המו"פ.
  2. רמת תחום: מנהל מדעי של התחום.

ברמת הנהלה פעילה:

  1. הנהלה פעילה של המו"פ מכינה תכנית עבודה תקופתית בהתאם לאסטרטגיה והמדיניות שקבע הדירקטוריון, חלוקת משאבים (תקציב). דברים אלו מוצגים לדירקטוריון לדיון והחלטה. ההנהלה אחראית על מעקב ובקרה על ביצוע שוטף של תכנית העבודה הכוללת ושימוש בתקציב ועדכון בהתאם לשינויים המתבקשים.
  2. הנהלת פעילה של התחום: גיבוש תכניות עבודה בהתאם לאסטרטגיה שגיבשה ההנהלה הציבורית של התחום, המלצה לתקציב תקופתי לתחום. מעקב ובקרה על ביצוע שוטף של תכנית העבודה בתחום הספציפי ושימוש בתקציב.

 

תהליך הכנת תכנית עבודה שנתית הוא תהליך מרכזי בכל ארגון ואחד החשובים ביותר בניהול הארגון. במו"פ צפון תהליך זה נעשה בצורה מובנית, בהקפדה על כל ביצוע כל שלב בהכנת התכנית, כאשר המנכ"ל מנצח על המלאכה ומשתתפים בה החקלאים "הלקוחות", המנהלים, העובדים, נציגי מוסדות חיצוניים הקשורים למו"פ צפון (המדען בראשי של משרד החקלאות, מינהל המחקר החקלאי, מועצות אזוריות, ארגון אזורי, משרד החקלאות).

 

תהליך הכנת התכנית השנתית במו"פ צפון חוזר מדי שנה בדפוס קבוע:


החטיבה להתיישבות
משרד החקלאות
קרן קיימת לישראל
מו"פ עיתון
גיליון מס' 77
נובמבר 2005
הפקס עיתון של מו"פ צפון
גם אתם שותפים

בימים אלה מגבש מו"פ צפון את תוכניות העבודה לשנת 2006. גם השנה מוזמן ציבור החקלאים להיות שותף וליטול חלק בגיבוש תוכניות העבודה לשנים הבאות.

 

תחום עבודתו של מו"פ צפון משתרע על שטח נרחב, אשר כולל את האזורים

1.      צפון ומרכז רמת הגולן – אזור המתמקד במטעים נשירים ומטעים פורחים וכרמי יין.

2.      דרום רמת הגולן – המתמקד בגד"ש, מטעים סובטרופים, פרחים והדרים.

3.      עמק החולה – המתמקד במטעים נשירים, הדרים, גידולי שדה וסובטרופים.

4.       ההר הגבוה (מרום גליל וצפון הגולן) – מטעים נשירים, כרמי יין ושילוב תיירות כפרית וחקלאות.

5.      גליל מערבי – מתאפיין במטעים נשירים, פטריות ושילוב של תיירות כפרית.

 

אזורים אלה מתאפיינים בהבדלים גיאוגרפיים ואקלימים קיצוניים, אשר מחייבים התייחסות שונה לתנאים ולבעיות המאפיינים כל אזור, תוך שימת דגש על יעדי המו"פ הכלליים (שיפורטו בהמשך) ויעדי התחומים הענפיים של המו"פ, אשר פורסמו במסגרת דפי המידע ונשלחו לחקלאים.

כגוף מחקרי, אשר רואה בחקלאים חלק אינטגרלי מהמו"פ ומרכז את רוב פעילותו במחקר היישומי, שנועד לתת מענה מיידי לבעיות השוטפות של החקלאות באזור הצפון.

מצאנו צורך לשתף את חקלאי האזור בגיבוש תוכנית העבודה על פי יעדי המו"פ כפי שיפורטו להלן.

 

יעדי מו"פ צפון

·         פיתוח ידע לחיסכון וייעול השימוש במים שפירים.

·         פתוח טכנולוגיות שיביאו להתייעלות, הקטנת ההוצאות והגדלת התרומה.

·         העלאת ערך התוצרת באמצעות שיפור האיכות.

·         פתוח אלטרנטיבות נוספות לגידולים הקיימים.

·         יישום והעברת הידע שפותח במו"פ ובמוסדות מחקר אחרים, באמצעות משקי מודל, מערכות מידע

·         ושיתוף פעולה עם מערכת ההדרכה.

·         סיוע בשיפור הרמה המקצועית והניהולית של החקלאים באזור.

·         התאמת פעילות המו"פ לתנאים המשתנים.

 

תחומי המו"פ

מסגרת העבודה של מו"פ צפון כוללת עשרה תחומים מרכזיים:

1. נשירים; 2. סובטרופים; 3. חקלאות מים; 4. פטריות; 5. הדרים; 6. בעלי חיים במרעה;

7. פרחים; 8. ירקות וגד"ש;  9. ענבי יין; 10. כלכלה ושיווק

 

חקלאים העוסקים בתחומים אלה ומעונינים לתרום לתהליך החשיבה בהכנת תוכנית העבודה לשנת 2006 מוזמנים בזאת להעלות את הצעותיהם על הכתב עד ה-30  בנובמבר  2005ולהעבירם אל מו"פ צפון.

חשוב להדגיש, כי כל רעיון או צורך שיופנה אל המו"פ יזכה להתייחסות הולמת וייבחן לגופו, אולם אין המו"פ מתחייב לקבל כל הצעה, אשר אינה עומדת בקנה מידה אחד עם צרכי האזור.

 

סיכומי מחקרים לשנת 2005

בחודשים האחרונים עוסק  מו"פ צפון בהפקת חוברות חדשות, אשר מסכמות את המחקרים בשנת 2005 בתחומים הבאים: נשירים; הדרים; פטריות; בקר במרעה; חקלאות מים; פרחים

 

חוברת הסיכום יופצו לחקלאים באמצעות אנשי ההדרכה, המחקר וצוות המו"פ ויהיו מצויים גם באתר המו"פ באינטרנט.

חקלאים המוצאים עניין באחד התחומים שפורטו, יוכלו לקבלן על ידי פניה מסודרת אל משרדי מו"פ צפון.

 

שרה אדום היא יועצת לניהול המלווה את מו"פ צפון


שלבי הכנת תכנית פעולה שנתית במו"פ צפון


הנהלת תחום פעילה

הנהלת תחום ציבורית

הנהלה מו"פ פעילה

דירקטוריון המו"פ

עדכון  מטרות ארוכות טווח (5 שנים) של התחום בהתאם למטרות הכלליות של מו"פ צפון.

הצבת יעדים שנתיים בהתאם ליעדים הכללים שהחליט עליהם הדירקטוריון

הכנת תכנית עבודה לשנה החדשה בהתאם להמלצות ההנהלה הציבורית של התחום.

הגדרת מדדי הצלחה ליעדי השנה החדשה.

הכנת תקציב לשנה החדשה.

מעקב שוטף על ביצוע תכניות העבודה ושימוש בתקציב.

דיון בהתקדמות בביצוע ובשימוש בתקציב לעומת תכנית בהנהלות תחומים ועדכון תכנית

ותקציב בהתאם.

איסוף בעיות, רצונות, שאלות, הצעות מ"הלקוחות", חקלאי הגולן והגליל.

מיון הצעות "הלקוחות" לפי תחומי פעילות המו"פ ודיון בהצעות בהנהלות התחומים.

סיכום והפקת לקחים מהשנה המסתיימת (כולל בחינת כל אחת מהפעילויות והמלצה להמשכתה או הפסקתה של הפעילות).

דיווח על התקדמות בביצוע תכניות העבודה (מחקרים) בתחום (חצי שנתי)

סיכום והפקת לקחים מהשנה המסתיימת.

סקירת הסביבה החיצונית הרלוונטית למו"פ צפון ואיתור מגמות ושינויים (ע"י הנהלת המו"פ).

הסכמה מחדש על יעוד המו"פ.

עדכון מטרות ארוכות הטווח (5 שנים) לאור המגמות בסביבה החיצונית.

הצבת יעדים לשנה החדשה.

הגדרת מדדי הצלחה ליעדים השנתיים.

אישור מטרות, יעדים ומדדי הצלחה של כל תחום.

הכנת תכנית עבודה כללית.

הכנת תקציב שנתי.

מעקב שוטף על ביצוע תכניות העבודה ושימוש בתקציב.

דיון תקופתי בהתקדמות בביצוע ובשימוש בתקציב לעומת תכנית בהנהלה פעילה ועדכון תכנית ותקציב בהתאם

דיון בסיכום שנה קודמת ובלקחים מביצוע תכנית העבודה.

דיון במטרות וביעדים לאור השינוי במגמות בסביבה החיצונית ואישור המטרות והיעדים לתקופה הבאה.

דיון בתכנית העבודה ואישורה (או הנחיה לשינויים בתכנית).

דיון בתקציב השנתי ואישורו.

דיון בהתקדמות בביצוע ובשימוש בתקציב לעומת תכנית בדירקטוריון ועדכון תכנית ותקציב בהתאם (חצי שנתי)

ו"כל שנה עם בוא הסתיו", מתחילים שוב מהתחלה, בלי לקצר תהליכים, כולם שותפים למלאכה ומחויבים לתוצאה.

 

שרה אדום – יועצת לניהול, יעצה לתהליך הר-ארגון של מו"פ צפון וממשיכה ללוות את המו"פ בתהליכי התייעלות ושיפור.

חומר נוסף על מו"פ צפון ניתן למצוא באתר מו"פ צפון באינטרנט mop-zafon.org.il

 


לקבלת עדכונים מעיתון "שווים" ישירות למחשב - לחצו כאן
נכתב בתאריך
22/11/2005הרשמה לניוזלטר שלנו