עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

חבר לא שווה פחות משכיר - אחת השאלות שעלתה בשבוע שעבר בסדנה שקיים הזרם השיתופי על יחסי עבודה בקיבוץ, היא מדוע השכיר מוגן יותר מחבר הקיבוץ

חבר לא שווה פחות משכיר
מאת מערכת שווים, 21.11.2005
נוגה בוטנסקי, בית השיטה: שההסתדרות תגן

 

אחת השאלות שעלתה בשבוע שעבר

בסדנה שקיים הזרם השיתופי על יחסי עבודה בקיבוץ, היא מדוע השכיר מוגן יותר מחבר הקיבוץ


בחודש יוני שעבר פורסם נייר עמדה תנועתי, שהוכן ע"י צוות היגוי ובו נוסחו עקרונות, מסגרת כללי העבודה, מעברים בין מקומות העבודה ודגשים מיוחדים, שמטרתם להסדיר את נושא יחסי העבודה בקיבוץ המתחדש. המלצת הצוות היא לעדכן את נוהל העבודה של כל קיבוץ ולהגן על החבר בזכויות המוקנות לעובד על פי חוק. בסדנה בשוע שעבר (17.11.05) הקדיש הזרם השיתופי סדנה בת יום לנושא זה.

פתח את הדיון אמרי רון, רכז הזרם השיתופי, שהסביר כי ועדת הסיווג לא התיחסה לנושא יחסי עובד-מעביד בקיבוץ. "גם נייר העבודה של התנועה מוביל לכך שלמרות המשכורות הניתנות לחברים, גם אם אין הן מכונות כך, לא ישררו יחסי עובד-מעביד בין הקיבוץ לחבריו" אמר,  והוסיף כי התנועה חייבת לערוב לאוכלוסיות החלשות, ובכלל זה חבר הקיבוץ אשר אינו נהנה בקיבוץ המתחדש מאותן זכויות והגנות, שמהן נהנה השכיר באותו הקיבוץ – כמו הסכמי עבודה, תנאי עבודה, פיצויי פיטורין."

בנייר העמדה של הזרם השיתופי נקבע, כי הזרם תומך בהכרה בקיום יחסי עובד-מעביד מלאים בקיבוץ הדיפרנציאלי, כחלק מרמת ערבות הדדית מינימלית ורצוי לעגן את הסכמי העבודה בתיאום עם ההסתדרות או האיגוד המקצועי הרלבנטי עם המעבר לתלושי שכר. כדי שהטענה בדבר קיום יחסי עובד מעביד לא תזלוג לקיבוצים השיתופיים, ממליץ נייר העמדה לדבוק בקיבוצים אלה במינוחים התואמים הסדרים שיתופיים כגון "תקציב שיוויוני" ולא "תלושי שכר".

נוגה בוטנסקי, נציגת התנועה הקיבוצית בהנהגת ההסתדרות, שעסקה בעבודת החברות בקיבוץ, אמרה שכאחת ממובילי השינוי בבית השיטה, היא קובעת שיש  צורך בהתארגנות החברים בקיבוץ המתחדש להגנה על זכויותיהם. הרעיון הנראה לה הוא להחיות את הרשות לשיפוט של ההסתדרות. לדבריה "בקיבוץ המתחדש יש פחות אמון בקיבוץ ובתנועה – ולעומת זאת יותר בהסתדרות, וכיוון זה יגן על החבר, לפחות כמו על השכיר."

ענת מאור (נגבה) שהרצתה על האמצעים והמחויבות להבטחת זכויות חבר הקיבוץ העובד, אמרה כי בעבר הלא רחוק היתה ישראל דוגמה טובה לסוציאל דמוקרטיה, אך עקב תהליכים של קפיטליזם פרוע ולא מווסת "הגענו לאן שהגענו".

יעצתי לוולוולה, גילתה מאור, לשלוח את פעילי התנועה לסקנדינביה, כדי לראות למה לשאוף אצלנו, תוך שהיא מבקרת את תהליכי השינוי בקיבוצים שהובלו על-ידי אליטות שדאגו לעצמן והפקירו אוכלוסיות שלמות, כמו, למשל גילאי 50-60.

לדברי מאור "המעבר לשעות עבודה במקום לימי עבודה הינו קטסטרופה, המאמצת נורמות של חברות כח-אדם ביחס לחברי הקיבוץ ושרשת הבטחון משולה למדינת סעד ולא למדינת רווחה שאליה אנו שואפים."

מאור קראה לפעול לקיום יחסי עובד-מעביד בקיבוץ המשתנה ולקבוע כי בעשרות הקיבוצים שעומדים לפני שינוי, תינתן הגנה לגילאים אלה, כולל בעזרת מנגנונים חיצוניים.

לנושא הגנות חיצוניות נדרש גם הנרי אלסקלסי (עין השופט) שקרא להקים בי"ד לעבודה של התק"צ עם איגוד מקצועי שייגן על החבר, כל עוד בתקנון האגודה אין שינוי בקשר ליחס עובד-מעביד.  יואל מרשק, רכז אגף המשימות, העלה את הבעייתיות של פערי השכר בקיבוצים המתחדשים וקרא למיסוי פרוגרסיבי ולשקיפות של תנאי השכר.

עו"ד גיורא מיכאלי, שעסק בהיבטים המשפטיים של יחסי העבודה, אמר שאין בכלל חוק הקובע יחסי עובד-מעביד והיחסים נקבעים לפי מבחנים משתנים של בי"הד הארצי לעבודה, בו ישנם שופטים שאינם מכירים את ההוויה המיוחדת של הקיבוץ.

לדבריו, בלי שינוי בתקנון האגודה השיתופית, לא ניתן יהיה להבטיח את זכויות החברים העובדים בקיבוץ והדרך היעילה ביותר להגנה היא דרך הרשם.

לקיבוצי השינוי קרא מיכאלי שלא לתת לשופטי ביה"ד לעבודה לקבוע מתי היתה נקודת השינוי. "עליכם לקבוע את יום המעבר", אמר, "אל לכם להסתפק בתקנוני עבודה ופרנסה, שלא יחזיקו מים מול תביעות עתידיות. חשוב לקבוע כי גם בקיבוץ השיתופי, ולבטח בקיבוץ המתחדש, יתקיימו יחסי עובד-מעביד."

בהתייחסו לרעיון ולפיו חברי הקיבוץ יוכלו לקבל מההסתדרות יעוץ משפטי מוזל מול קיבוציהם, אמר כי  הדבר עלול להביא לגל עצום של תביעות ועדיף להגן על החברים באמצעות שינוי התקנון.

אמרי רון שסיכם את הסדנה, אמר כי נושאי הדיון בסדנה יובאו למועצה הקרובה של התנועה שתתכנס בראשית דצמבר כדי להשפיע על ההחלטות שיתקבלו.

 


ראו גם:
נייר עמדהה תנועתי - קובץ וורד
על הקיבוץ להגן על חבריו – לפחות כמו על שכיריו... סיכום הסדנה, אלי ברמן
נייר עמדה של המעגל והזרם השיתופי


נכתב בתאריך
21/11/2005הרשמה לניוזלטר שלנו