עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קורס מנהלים בקיבוצים - 124 שעות אקדמאיות, 17 מפגשים שבועיים של יום ויכלול גם נושאים נבחרים בהכשרה לתפקיד דירקטור, תעודה של היחידה ללימודי חוץ של הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית

קורס מנהלים בקיבוצים

הזרם והמעגל השיתופי

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

המכון לייעוץ ארגוני


הפקולטה למדעי החקלאות,

המזון ואיכות הסביבה

המדור ללימודי חוץ


קורס מנהלים בקיבוצים

ניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום

שיווק ארגון והפקה: עירית גילה

 

 

הפעם הקורס שודרג

ל-124 שעות אקדמאיות  ב-17 מפגשים שבועיים של יום ויכלול גם נושאים נבחרים בהכשרה לתפקיד דירקטור.

למשתתפים תוענק תעודה של היחידה ללימודי חוץ של הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית.

 

הקורס יעסוק ב:

§         מהות קהילה קיבוצית,

§         דרכים לחיזוק הסולידאריות החברתית בקיבוץ,

§         תכנון אסטרטגיה חברתית ועסקית, גיבוש חזון וייעוד,

§         היבט משפטי של ניהול קיבוץ, דילמות בניהול קיבוץ,

§         יחסי גומלין משק קהילה,

§         תפקיד הדירקטור,

§         ניהול קונפליקטים,

§         ניהול עסקי של ענפים יצרניים ומוסדות שירות,

§         גישות ניהול מתקדמות, גישור חברתי ועוד...

 

תכנית הקורס תפורסם בראשית חודש נובמבר 2005 באתר הקיבוצים ובאתר האוניברסיטה העברית.

 

ייחודו של הקורס:

הקניית מגוון כלים לניהול קהילה קיבוצית עם התמקדות בפתרונות השומרים על ערכי הליבה של הקיבוץ השיתופי ומתאימים לקיבוץ ולחבר הקיבוץ במאה ה-21, בהתחשב בתמורות אשר חלו וחלות עם הזמן! מניסיוננו בקורסים הקודמים המפגש בין חברים המתמודדים עם בעיות דומות ומצבים דומים, ההיזון וההעשרה ההדדיים, מגבירים את הערך המוסף של הקורס.

 

הקורס יתקיים בימי שלישי החל מה-29.11.05 עד 4.4.06 בין השעות 9.00 – 15.30

(חוץ מחנוכה ופורים).

 

תחבורה:

רכבת לרחובות (הפקולטה שוכנת מול תחנת הרכבת), או כביש 6 במחלף נשרים (ללא עומס הכניסה לת"א)

 

תשלום:

1,700 ₪ + מע"ח בלבד למשתתף.

אנא הרשמו בהקדם ע"מ שתוכלו להבטיח מקומכם בקורס.  תכנית הקורס תישלח לנרשמים.

 

פרטים והרשמה, הזרם השיתופי: טל. 03-5301382, פקס.03-5301387, עירית: 052-8697222

או בדוא"ל gilo@lavi.co.il

 

 

-----------------------------------גזור ושלח בדאר או בפקס ------------------------------------

 

לכבוד הזרם השיתופי – לידי עירית - היסמין 1 רמת אפעל 52960

 

אבקש לרשום אותי למחזור החמישי של קורס מנהלים בקיבוצים.

שם משפחה ___________    שם פרטי _______________

קיבוץ_____________________   תפקיד בקיבוץ______________­­­­­­­             

טלפונים: בית______________  עבודה_______________ נייד_______________ 

פקס_______________  כתובת e-mail ________________________________

חתימה___________      חותמת הקיבוץ _______________ תאריך____________


תכנית הקורס


מפגש 1: 29.11.05 קהילה שיתופית

מרצה

נושא

 

עירית

הרשמה

8.30 – 9.00

אמרי רון –הזרם השיתופי

דגי חבויניק – המעגל השיתופי

מירי בן חיים – לימודי חוץ

פרופ' אלי פיינרמן - דיקן

ד"ר שרה אדום

דברי פתיחה

 

הצגת תכנית הקורס

9.00 – 10.00

אהרון ידלין

ערכי הליבה של הקיבוץ השיתופי

10.00 – 11.30

ד"ר שרה אדום

היכרות בין משתתפי הקורס

11.30 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.30

בתיה וינטרוב

סיור מודרך בפקולטה לחקלאות

13.30 – 14.30

ד"ר שרה אדום

הגדרה סוציולוגית של קהילה שיתופית:

גורמי הזיקה ומחויבות לקהילה

שינוי לאורך זמן במחויבות החבר לקיבוץ

תרגיל: מאפיינים חברתיים של קיבוץ

14.30 – 16.00

 

מפגש 2: 6.12.05 מגמות בעולם

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

פרופ' יהודה דון

תיאוריות בכלכלה: ניאו-קפיטליזם מול אלטרואיזם

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

ד"ר שרה אדום

מה הפרדיגמה שלנו?

סרט: עקרונות הפרדיגמה

תרגיל ודיון

11.00 – 13.00

 

ארוחת צהריים

13.00 – 14.00

רונן זינגר

קריאת דוחות חשבונאיים (מאזן רו"ה)

14.00– 16.00

 

מפגש 3: 13.12.05 מגמות בסביבה הניהולית

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

פרופ' אילן משולם

ניהול במאה ה-21

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

פרופ' אילן משולם

ניהול במאה ה-21

11.00 – 13.00

 

ארוחת צהריים

13.00 – 14.00

רונן זינגר

קריאת דוחות חשבונאיים (דוח תמחירי)

14.00 – 16.00

 

מפגש 4: 27.12.05 ניהול קיבוץ

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

עו"ד מיכי דרורי

הגדרת קיבוץ

9.00 – 10.15

 

הפסקה

10.15 – 10.30

אמרי רון

הכנת תכנית שנתית

10.30 – 12.00

שרה ועירית

פרויקט אישי

12.00 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

ד"ר יוסי אלכסנדרוביץ'

וד"ר שרה אדום

מבוא לתכנון אסטרטגי - הרצאה

סגמנטציה של לקוחות (תרגיל)

13.00– 16.00

 

מפגש 5: 10.1.06 הסדרת יחסי משק קהילה

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

עו"ד כרמית דורון

היבט משפטי של ניהול קיבוץ: המסגרת התאגידית, תקנון הקיבוץ, סמכות רשם האגודות השיתופיות

9.00 – 10.15

 

הפסקה

10.15 – 10.45

ד"ר שרה אדום

מושגי התייעלות כלכלית

10.45 – 11.00

אלדד בן ארי

ניהול ענפי השירות

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.30

אלדד בן ארי

ניהול ענפי השירות

13.30 – 16.00

 

מפגש 6: 17.1.06 ניהול קונפליקט בקהילה

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

ראובן נאור

ניהול קונפליקט בקהילה

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

ראובן נאור

ניהול קונפליקט בקהילה

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.30

ראובן נאור

ניהול קונפליקט בקהילה

13.30 – 16.00

 

מפגש 7: 24.1.06: הביטחון הסוציאלי של החבר

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

עו"ד כרמית דורון

מסגרת משפטית להבטחת הביטחון הסוציאלי של החבר

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

אריה שטראוס

כלים למימוש הביטחון הסוציאלי של החבר

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.30

ד"ר יוסי אלכסנדרוביץ'

וד"ר שרה אדום

תכנון אסטרטגי המשך: ניתוח התחרות, ניתוח מצב העסק, הגדרת נושאי מפתח

הסבר ותרגיל

13.30 – 16.00

 

מפגש 8: 31.1.06: יעוד מטרות ויעדים

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

ד"ר שרה אדום

יעוד מטרות ויעדים (סדנה)

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

 

יעוד מטרות ויעדים (סדנה) – המשך

גאנג הו! – סרט הדרכה

11.00 – 12.30

ד"ר שרה אדום

ארוחת צהריים

12.30 – 13.30

יוחנן בן יעקב

השיתוף והשוויון במקורות ישראל

13.30 – 14.30

דודו קוחמן – האיחוד החקלאי

ניהול מספר תאגידים ביישוב אחד.

הפרדת ועדים בישוב

14.30 – 16.00

 

מפגש 9  7.2.06: עקרונות מערכות תגמול

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

ד"ר שרה אדום

עקרונות למערכת תגמול (סדנה)

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

ד"ר שרה אדום

עקרונות למערכת תגמול (סדנה) – המשך

(דגים – סרט הדרכה)

11.00 – 12.00

 

ארוחת צהריים

12.00 – 13.00

ד"ר שרה אדום

עקרונות למערכת תגמול (סדנה) - המשך

13.00 – 13.45

שרה ועירית

פרויקטים אישיים

13.45 – 14.00

רונן נחושתן

ניהול משאבי אנוש

14.00 – 16.00

 

מפגש 10 :  14.2.06 עבודת הדירקטוריון

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

עו"ד דוד וינשטיין

חוק החברות החדש ואחריות דירקטורים ונושאי משרה

9.00 – 11.00

 

הפסקה

11.00 – 11.30

ד"ר שרה אדום

מקומו של הדירקטוריון בארגון

11.30 – 13.00

 

ארוחת צהריים

13.00– 14.00

ט.נ.

תיאגוד עסקי הקיבוץ

 14:00-16:00

 

מפגש 11: 21.2.06 דילמות בניהול קיבוץ

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

אלישע שפירא, אבנר ברזילי, מריו טויב

פאנל:

יחסי מפעל קיבוץ

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

ד"ר שרה אדום

דילמות בניהול קיבוץ

(הרצאה ותרגיל)

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.15

צלילה צח

ניהול ישיבות

13.15– 16.00

 

מפגש 12: 28.2.06

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

עו"ד כרמית דורון

היבט משפטי של ניהול קיבוץ: תיאגוד עסקי הקיבוץ. הגנה על זכויות הקיבוץ והחבר.

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

רו"ח שמואל רוזנבלום

קריאת דוחות – זוית הדירקטור

בין ביקורת פנים לרו"ח מבקר

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.30

שרה ועירית

פרויקטים אישיים

13.30 – 14.00

ד"ר יוסי אלכסנדרוביץ'

וד"ר שרה אדום

תכנון אסטרטגי: ניתוח פורט-פוליו (עסקי וחברתי) הסבר + תרגיל

14.00 – 16.00

 

מפגש 13: 7.3.06  : שינוי

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

עו"ד כרמית דורון

היבט משפטי של שינויים בקיבוץ.

סיווג מחדש של הקיבוץ.

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

ד"ר שרה אדום

סרט

מהו שינוי? כיצד להוביל שינוי?

בין שינוי להסתגלות (הרצאה ותרגיל)

11.00 – 13.00

 

ארוחת צהריים

13.00 – 14.00

מריו טויב – "מעוף לקיבוץ"

הכלים לשינוי והתייעלות בקיבוץ השיתופי

14.00 – 15.00

ישראל רפפורט

שיתוף במידע בקיבוץ

15.00– 16.00

 

מפגש 14: 14.3.06  שימוש במדיה ותקשורת ארגונית

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

דני בירן

סדנה לשימוש באמצעי תקשורת: מדיה חיצונית, אמצעי תקשורת פנימיים

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

דני בירן

סדנה לשימוש באמצעי תקשורת: מדיה חיצונית, אמצעי תקשורת פנימיים

11.00 – 13.00

 

ארוחת צהריים

13.00– 14.00

בשמת בן-נדב "מעוף"

התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה

14.00– 16.00

 

מפגש 15 21.3.06  הנפקת מפעל קיבוצי

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

ד"ר גיורא מסד

קבלת החלטות המתייחסות לתאגידים בשליטת הקיבוץ או לתאגידים בהם אחזקות לקיבוץ – למי הסמכות להחליט על מה?

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30– 11.00

אורי קינמון – מנכ"ל מזון גן שמואל

ניהול חברה בורסאית בקיבוץ:

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.30

שרה ועירית

פרויקטים אישיים

13.30 – 14.00

רו"ח שמואל רוזנבלום

התנהגות דירקטורים וביקורת חקירתית

14.00 – 16.00

 

מפגש 16 21.3.06 שיוך נכסים

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

עו"ד כרמית דורון

שיוך נכסי הקיבוץ לחבריו – היבט משפטי

9.00 – 10.15

 

הפסקה

10.15 – 10.30

ד"ר שרה אדום

מודלים לשיוך נכסים

10.30– 11.00

פרופ' דני גוטווין

תהליך ההפרטה בקיבוץ, כחלק מתהליך ההפרטה בחברה הישראלית

11.00 – 12.00

 

ארוחת צהריים

12.00 – 13.00

ראובן נאור

המזכיר כמגשר

13.00 – 16.00

 

מפגש 17: 4.4.06  סיום

מרצה

נושא

 

 

התכנסות וקפה

8.45 – 9.00

שרה ועירית

הצגת פרויקטים אישיים

9.00 – 10.30

 

הפסקה

10.30 – 11.00

אהרון ידלין

אודי מנור, אמרי רון

אלישע שפירא, מוקי צור

יאיר ריינמן, נציג מהפקולטה

סימפוזיון: חינוך לערכים, האם אירוע חד פעמי בגיל החינוך או תהליך קהילתי מתמשך?

 

11.00 – 13.30

 

ארוחת צהריים

13.30 – 14.30

פרופ' אלי פיינרמן

אלישע שפירא

אמרי רון

יאיר ריינמן

דגי חבויניק

מירי בן - חיים

שיחת סיכום וחלוקת תעודות

14.30– 16.00

 

 

עוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


 נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו