עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תקנות ב"זרם" - פניית ראשי הזרם והמעגל השיתופי למזכירי התנועה בנושא טיוטת תקנות הסיווג

"תקנות ב"זרם
מאת מערכת "שווים", 27.10.2005

טיוטת התקנות ל"קיבוץ המתחדש" שפרסם משרד התמ"ת ממשיכה לעורר אי שקט. השבוע פנו אמרי רון, אלישע שפירא, דובי הלן ודגי חבויניק במכתב מטעם הזרם השיתופי, אל מזכירי התנועות הקיבוציות (ולוולה, ברגיל ויאיר ריינמן) בו הציגו את התייחסות הזרם השיתופי לתקנות ועדת הסיווג: "קיימנו דיון נרחב בסעיפי התקנות שפורסמו, והשוואתן להמלצות ועדת הסיווג הציבורית. בהתייחס לנושא הנדון, ובהמשך למכתבכם לשר אהוד אולמרט, מיום 10 באוקטובר 2005, דעת הזרם השיתופי היא שנוסח התקנות חייב להיות זהה ככל האפשר לנוסח שסוכם בועדת הסיווג (אוגוסט 2003) ואושר על ידי הממשלה (מרץ 2004), ומכל מקום אינו יכול לגרוע מהן.

הערבות ההדדית היא הבסיס להסכמה התנועתית הרחבה, ומבטאת את הייחוד השיתופי של הקיבוץ, על שני  סיווגיו,  על פני חברות אחרות.  קביעה זו באה לידי ביטוי לא אחת בדיוני ועדת הסיווג הציבורית, ובדיונים התנועתיים, וזכתה להסכמה תנועתית רחבה."

בסיום מכתבם מבקשים רון, הלמן ושפירא להיפגש עם המזכירים לפני היום האחרון להגשת ההסתייגויות (היום, 27.10)  ולכלול נציגות של הזרם השיתופי בדיונים שיתקיימו בנושא עם רשם האגודות, משרד המשפטים והשר אולמרט.                                                                                         


נכתב בתאריך
27/10/2005הרשמה לניוזלטר שלנו