עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

אל מזכירי התנועה, הנדון: תקנות ליישום דו"ח הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים
אל מזכירי התנועה, הנדון:
תקנות ליישום דו"ח הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים

הזרם והמעגל השיתופי

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

24 באוקטובר 2005

כ"א בתשרי תשס"ו

                                                                                                                                         

לכבוד

זאב (ולוולה) שור, גברי ברגיל, יאיר ריינמן

מזכירי התנועות הקיבוציות

 

חברים יקרים,                                

 

הנדון:  "תקנות ליישום דו"ח הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים"

                                                          

 

קיימנו דיון נרחב בסעיפי התקנות שפורסמו, והשוואתן להמלצות ועדת הסיווג הציבורית.

בהתייחס לנושא הנדון, ובהמשך למכתבכם לשר אהוד אולמרט, מיום  10 באוקטובר 2005, דעת הזרם השיתופי היא שנוסח התקנות חייב להיות זהה ככל האפשר לנוסח שסוכם בועדת הסיווג (אוגוסט 2003) ואושר על ידי הממשלה (מרץ 2004), ומכל מקום אינו יכול לגרוע מהן.

הערבות ההדדית היא הבסיס להסכמה התנועתית הרחבה, ומבטאת את הייחוד השיתופי של הקיבוץ, על שני סיווגיו,  על פני חברות אחרות.  קביעה זו באה לידי ביטוי לא אחת בדיוני ועדת הסיווג הציבורית, ובדיונים התנועתיים, וזכתה להסכמה תנועתית רחבה.

אשר על כן, ומפאת חשיבות הנושא – חשוב שהמהלך הנוכחי, העוסק בגורלות של אלפי חברי קיבוץ, ייעשה  באופן משתף ודמוקרטי  ככל האפשר.

אנחנו מבקשים לקיים עימנו פגישה דחופה בנושא, לפני יום חמישי ה-27.10, שהוא היום האחרון להגשת הסתייגויות.

 

כמו כן, בהמשך לשיתוף הפעולה הפורה בועדת הסיווג, במועצות התנועה ובדיונים האזוריים -  אנחנו מבקשים להשתתף בדיונים עם רשם האגודות, מש' המשפטים, והשר אולמרט בנושא חשוב זה, דהיינו שהמשלחת למו"מ תכלול גם נציגים מהזרם השיתופי.

 

בברכה, וחג שמח

אמרי רון,  דובי הלמן, אלישע שפירא, דגי חבויניק


עוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


 נכתב בתאריך
24/10/2005הרשמה לניוזלטר שלנו