עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

צמצום רווחים - יואל מרשק הגיש הצעה לקביעת תקרת פערי שכר בקיבוצים הדיפרנציאלים
צמצום רווחים
מאת יואל מרשק, 2.10.2005

יואל מרשק הגיש הצעה לקביעת תקרת פערי שכר בקיבוצים הדיפרנציאלים


ייתכן ומדובר בתהליך הידוע של תזה אנטי-תזה וסינתזה: כלומר, לאחר שהקיבוצים הדיפרנציאליים יצרו אבסורדים מטורפים בפערי השכר, כאנתי-תזה לקיבוץ המסורתי, באה שעת מקצה השיפורים ותיקון העיוותים, היא שעת הסינתזה. זו לא חזרה למקורות השיתופיים, אלא למודל קצת יותר אנושי ופחות ברוטאלי, אף כי ברור שאינו מספק את מי שמאמין שבקיבוץ צריכה להתקיים חברה שוויונית.

את ניסיון החזרה למודל קצת יותר שפוי מסמלות הצעותיו של יואל מרשק שהוגשו במכתב למזכירי התנועה, תוך בקשה להעלותן לדיון תנועתי. ההצעות כוללות קביעת תקרת פערים של מקסימום פי שלושה בין השכר הנקי (לאחר הורדת המיסים המקובלים) של החברים באותו קיבוץ; פרסום ציבורי בכל קיבוץ של גובה שכר החברים; החלטה תנועתית המחייבת קיום ועדת ביקורת בכל קיבוץ המנוהל על ידי ועד ממונה.

מרשק אומר כי בסיוריו בקיבוצים דיפרנציאליים הוא גילה פערי שכר שנעו בין פחות מ-4000 ₪ (ברוטו) לעובדים "הפשוטים"  ל-25 אלף ₪ שקיבלו המנהלים. "זהו מצב בלתי נסבל שצריך לתקן באמצעות הנמכת תקרת השכר הגבוהה, או על-ידי הגדלת המיסוי הפנימי."

עיוות אחר שגילה הוא ש"בקיבוץ מסוים הוחלט שרשת הביטחון איננה מובנת מאליה, אלא היא הלוואה שמחובתם של הזקוקים לה להחזירה ביום שיוך הנכסים.  בנוסף הוא סבור שצריך לקבוע מס קהילתי פרוגרסיבי כמקובל בשיטת המיסוי במדינה ולא מס קהילתי שווה לבעלי שכר גבוה ולבעלי שכר נמוך.

את פרסום גובה השכר הוא רואה כעניין טבעי המקובל בכל מקום בו יש בעלי מניות הזכאים לדעת מה נעשה בכספי החברה שלהם, "כמו שבעלי המניות במכבי תל-אביב יודעים כמה מקבל כל שחקן".

את חשיבותן של ועדת ביקורת שיקומו ליד הוועדים הממונים הוא רואה בצורך לאזן בין סמכויות כמעט בלתי מוגבלות שניתנו לוועדים אלה בניהול הקיבוץ לבין צרכים שמעלים חברים, אשר לעתים אין מי שמאזין להם. לדבריו כיום רק בחלק משלושים הקיבוצים שבהם יש ועדים ממונים, והוא מצפה שמזכירות התנועה, לפי סמכותה, תדאג לקיום ועדות כאלה.    

מרשק אומר כי בנושא של צמצום פערים ובניסיון לקיים יותר צדק חברתי, יש לעבור ממצב של דיבורים למצב של מעשים "ושיש בקיבוצים ציפייה למעורבות תנועתית בנושאים אלה".

פערי השכר המוצעים, ביחס של שלוש לאחד, הם לא בדיוק "צדק חברתי", אבל במקומות שהיחס הוא כבר חמש לאחד, יש בהם משום תיקון עוול.

 נכתב בתאריך
2/10/2005הרשמה לניוזלטר שלנו