עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

‏חילוקי דעות כנכס - המפתח להצלחה כצוות/ארגון כרוך בשיתוף פעולה בין אנשים בעלי דעות שונות. יש להתייחס לחילוקי-דעות כאל נכס ולא כאל בעיה.

חילוקי דעות כנכס
מאת שרה דום, 28.9.2005
ד"ר שרה אדום

 

 

 

 

המפתח להצלחה כצוות/ארגון

כרוך בשיתוף פעולה בין אנשים

בעלי דעות שונות.

 יש להתייחס לחילוקי-דעות

 כאל נכס ולא כאל בעיה.


המפתח להצלחה הוא שילוב עבודת צוות ושכל ישר של השגת יעדים בהווה והצבת מטרות עתידיות, משימות ההווה וחזון העתיד. בארגון מצליח החשיבה וההתמקדות בשיפור ביצועים בהווה מקבלת השלמה בחשיבה לטווח הארוך, לעתיד, לאן הארגון חותר להגיע? בארגון כזה פועלים בצוות משותף שני טיפוסי אנשים המאזנים אחד את השני:

אלו המשקיפים לעתיד, חשים מה צריך לעשות ומסוגלים להעביר זאת לאחרים, החדשנים, הרואים לרחוק; אלו המתמקדים בשיפור ההווה, שיפור הביצועיים של הארגון בטווח הקצר, הרואים כאן ועכשיו.  

ארגון שיש בו רק אנשים הרואים את העתיד, מאבד את ההווה בגלל ביצועים נמוכים. סיכוייו של ארגון כזה להגיע לעתיד קלושים, למרות שכל אנשיו עוסקים בחריצות בתכנון העתיד. ארגון שיש בו רק אנשים המתמקדים בשיפור ביצועים בהווה, מאבד את עתידו כי הוא לא משקיע בתכנון והכנה לעתיד. ארגון כזה ממוקד בדרך כלל בתוך עצמו ולא ער לשינויים בסביבתו. למרות הישגיו הטובים בהווה, עתידו לוט בערפל וספק אם יצליח להגיע אליו ולהצליח בו. בכל מקרה, ויתור על אחד מסוגי הטיפוסים הוא ויתור על העתיד.

חיים משותפים תחת קורת גג אחת של טיפוסים שונים, אינם קלים ואינם זורמים על מי מנוחות. המחלוקות והמתחים הם חלק בלתי נפרד מהמציאות היומיומית של ארגון כזה. אבל כוחו וחוסנו של ארגון בשונות של אנשיו. ג'רי פאוסט, סופר ויועץ אומר שצוותים ברמה עולמית מורכבים ממספר חברים בעלי קווי אישיות חזקים, המשלימים זה את זה. יש עוצמה בגיוון, ויש גם חיכוכים. אבל נקודות השקפה שונות מאפשרות לקבל החלטות טובות ומאוזנות יותר. עוד מוסיף פאוסט ששום מנהל לא יכול לנהל לבד, לכולם יש נושאים שאינם מבינים בהם, לכולם נקודות חולשה ועוצמה. טיפוסי האישיות השונים סותרים זה את זה ומשלימים זה את זה בו זמנית. האתגר הניהולי הוא להפוך את חילוקי הדעות לתהליך פורה, ולהגיע להתנגשות דעות פוריה. ההחלטות הטובות ביותר הן אלו המבוססות על זוויות ראיה שונות (בלנשארד ווגהורן, 1996).

הרעיונות הטובים, ההחלטות המוצלחות נובעים מתמהיל השונות בין המתמקדים בהווה לחשים את העתיד, לאנשי החזון.

תפקידם של הנהלות והנהגות:

ליצור אוירה של לגיטימציה לחילוקי-דעות, "זה בסדר שיש חילוקי דעות", קבלת השונות כגורם תורם להשגת המטרות המשותפות.

לוודא שחילוקי הדעות הם סביב רעיונות ולא סביב אנשים.

להטמיע שיטות ניהול של השתתפות כל חברי הצוות בקבלת ההחלטות מוסכמות, המבוססות על זוויות ראיה שונות.

המפתח להצלחה כצוות/ארגון כרוך בשיתוף פעולה בין אנשים בעלי דעות שונות. יש להתייחס לחילוקי-דעות כאל נכס ולא כאל בעיה.

האתגר של ההנהלה, ההנהגה לנתב את הארגון להצלחה בעתיד תוך שמירה על ההצלחה בהווה, להפוך את השונות למקור העוצמה של הארגון.

ד"ר שרה אדום (בית-זרע) היא יועצת לניהולנכתב בתאריך
28/9/2005הרשמה לניוזלטר שלנו