עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

איך לא יהפוך שכיר לסחיר - צוות ההיגוי של הזר"ש דן ביחסי עובד- מעביד בקיבוצים השיתופיים והדיפרנציאלים. ויש מסקנות
איך לא יהפוך שכיר לסחיר
מאת מערכת "שווים", 12.9.2005

צוות ההיגוי של הזר"ש דן ביחסי עובד- מעביד בקיבוצים השיתופיים והדיפרנציאלים. ויש מסקנות


צוות ההיגוי של הזרם השיתופי גיבש באחרונה מסמך העוסק בנושא "יחסי עובד-מעביד" בקיבוצים השיתופיים והדיפרנציאלים.

 

הנושא הגיע אל שולחן הצוות משלושה מוקדים: האחד – צוות מקצועי (בראשות יעקב גדיש ז"ל) שעסק, לבקשתם של מספר קיבוצי הזר"ש, בשאלה האם קיימים יחסי עובד-מעביד בקיבוץ השיתופי; השני – בעקבות דיונים שהזר"ש מקיים עם ההסתדרות על חידוש הקשר בין הקיבוצים להסתדרות. השלישי – מקורו בבקשה שהפנו חברי קיבוצים דיפרנציאלים אל הזר"ש שיפעל למען קיום יחסי עבודה הוגנים בקיבוץ המשתנה. הבקשה עלתה בעקבות פיטורי חברים שנותרו חסרי הגנה מול הממסד וחברים שנפגעו מהלנת שכר.

 

במסקנתו קובע צוות ההיגוי כי בשאלת יחסי עובד-מעביד יש לעשות הבחנה ברורה בין השיתופיים למופרטים.

 

בשיתופי:

1.      היעדר יחסי עובד-מעביד.

2.      מעורבות הקיבוץ באבטחת עבודה  לחבר – חלק מעקרונות היסוד.

3.      הבטחת כל הצרכים (לפי יכולת הקיבוץ) -  מובנה בתקנון, ואינו דורש תקינה או חקיקה נוספת. רמת הערבות ההדדית גבוהה לעין ערוך מזו האמורה להיות מובטחת בתקנות ובחוקים המתייחסים ליחסי עובד-מעביד.

 

בדיפרנציאלי:

1.      טענת היעדר יחסי עובד-מעביד שבאה מחשש לחשיפה לתביעות עתידיות לעת עזיבת הקיבוץ -  מביאה לכך שמצבו של חבר ב"קיבוץ המתחדש", שהוא שכיר בקיבוצו,  נחות ממצבו של כל עובד שכיר אחר במדינה. הדבר אמור לגבי היעדר הסכמי עבודה פרטיים או קיבוציים, היעדר פיצויי פיטורין, היעדר "הבטחת הכנסה" או "דמי אבטלה", והעדר  ייצוג על-ידי ועד עובדים.

2.      יצוין כי הקיבוצים הדיפרנציאלים הבטיחו, בעת דיוני ועדת הסיווג, לקיים רמת ערבות הדדית מינימלית בתמורה ללגיטימציה לשינוי סיווג המאפשר מתן תלושי שכר דיפרנציאליים ושיוך דירות. ואולם בניסוחי הערבות ההדדית הנדרשת לא נכלל נושא הסדרי העבודה.

  

בדיונים של הזרם השיתופי עם אנשי ההסתדרות הודגש כי על התנועה הקיבוצית להצטרף למאבקי ההסתדרות למען צדק חברתי על-ידי הצטרפות תנועתית להסתדרות. לשם כך נדרש שינוי במבנה הפוליטי של ההסתדרות כדי לאפשר ייצוג תנועות חברתיות ולא רק מפלגות.

במישור הקיבוצי הוצג הצורך שהקיבוצים, שיתופיים כמשתנים, יפעלו לחידוש חברות חבריהם בהסתדרות, כפי שמחייב תקנון הקיבוץ, במתכונת שהייתה מוסכמת לפני משבר "ההסתדרות החדשה". 

 

באשר להסכמי עבודה, מומלץ כי כל השכירים, לרבות חברי קיבוץ המועסקים כשכירים, יאוגדו באיגוד המקצועי המתאים, תחת הסכמי עבודה קיבוציים, וייהנו מהגנת ההסתדרות אם תידרש, כולל הגנה משפטית.


נכתב בתאריך
12/9/2005הרשמה לניוזלטר שלנו