עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

היש שיוך שיתופי?

?היש שיוך שיתופי
מאת מערכת "שווים", 24.8.2005

ראשי > יום-יום

במעברות התכנסו 50 חברים מקיבוצי הזר"ש לדיון על חלופות שיתופיות לשיוך דירות

משה ברכמן, אמיר גנז ומיכי דרורי

זה נראה כמו נסיון לרבע מעגל. לא פלא שנסיון כזה, שנערך לפני שבועיים במעברות, סיקרן 50 חברים מקיבוצי הזר"ש וגם את ולוולה, מזכיר התנועה, שבא לדיון שקיים הזרם השיתופי על חלופות שיתופיות לשיוך דירות. 

דגי חבויניק, רכז המעגל השיתופי בתנועה הקיבוצית, ציין בפתיחה כי בטרום-דיון שהתקיים במיילים, הסתייגו חברים מעצם הצורך להציב חלופות לשיוך. עם זאת, אמר, כי גם בקיבוץ השיתופי ניכר הצורך של חברים "להוריש משהו לבניהם".

גיורא מסד הציג את המהלך לשיוך הנכסים היצרניים בקיבוצו, כפר מסריק, שייכנס לתוקף בעוד שנתיים. המהלך נועד ליצור זיקה מוחשית של החבר לנכסי הקיבוץ ולשפר את בטחונו הכלכלי. זאת תוך מתן זכות על חלק מרווחי הפעילות העסקית וזכות כלכלית מסוימת (לפי ותק) בערך הנכסים – בנוסף לדמי עזיבה - הניתנת למימוש במקרה של עזיבה או פטירה.  ההחלטות שעוגנו בהתנגדות לשיוך דירות ולשכר דיפרנציאלי, כבר זכה לאישורם של הרשם ושל מטה ההסדר. בד בבד ממשיך הקיבוץ בהפקדה מסודרת לקרנות פנסיה אישיות של החברים.

ממעגן מיכאל הביא משה ברכמן את רעיון חברת שיכון ותאגיד דיור של הקיבוץ, שבה יהיו לחברים זכויות לפי ותק. כלומר, זכות כספית, אך לא בעלות על הדירה שתישאר בידי הקיבוץ. ברכמן ציין כי ההצעה עוד לא זכתה לברכת האסיפה והמליץ לתנועה להניחה על סדר יומה.

גירסה אחרת של "זכות ללא בעלות" הציג אלדד שלם ממעברות שהדגיש את הצורך של החבר בנכס בר הורשה. 


ולוולה שור וגיורא מסד

תמצית הצעתו: בעת עזיבה או פטירה יקבל החבר שווי הזכאות לדירה, לא את הדירה עצמה. הבית אמנם לא משויך לחבר וגם ייתכן כי ערכו בשוק יהיה נמוך מערכו של בית משויך, אך ההצעה מבטלת את הצורך בעניינים טעונים כפרצלציה, ו"היום הקובע"; היא מקלה מאוד על קליטה, וקליטת בנים בפרט, וניתן ליישמה בכל סוגי הקיבוצים. בדיון שהיה, לאחר שלוש הפתיחות, חזר אמרי רון, רכז הזר"ש, על הצעתו לשימוש בקרן המילואים (פנסיה +חיסכון אישי לפי וותק) כמסלול החלופי המועדף לשיוך הדירות. כן קרא לחידוש הערבות התנועתית כמנוף למימון השיכון.

לדעתו, שיוך הנכסים נוסח כפר מסריק הופך את הקיבוץ בעל כרחו ל"מתחדש", על כל המשמעויות הצפויות מצד הרשויות.  בהתייחסו לאגודת השיכון של מעגן מיכאל, אמר כי זוהי הצעת הפרטה, לא שיוך ולכן אין לה דבר עם הורשה.

נראה כי הדיון הזה היה נגיעה בקצה קרחון. ולוולה הצביע על חשיבותו והבטיח שהתנועה תיכנס לעובי הקורה. ישראל רפפורט (גן שמואל) קרא להקמת יחידת מו”פ תנועתית, שתעסוק בשיוך דירות ונכסים בכלל, בקרן חיים (נוסח גבע, חצרים ומגן), בעבודה ופרנסה, בקליטה וצמיחה דמוגרפית.

 


לדיווח באתר הזרם השיתופי
נכתב בתאריך
24/8/2005הרשמה לניוזלטר שלנו