עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום פורום שיתופי – אזור הדרום, 14.6.2005


פורום שיתופי – אזור הדרום

הזרם והמעגל השיתופי

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

שני המזכירים, גברי ווולוולה, השתתפו בכנס זה שהתקיים ביום ג' 14.6.05.

קדמו למפגש זה מפגשים דומים בגבע בצפון ובעין שמר במרכז.

 

דגי חבויניק, רכז המעגל השיתופי, דיווח על תחושה שרוח חדשה מנשבת בתנועה, וצפוי שנושא הערבות ההדדית בקיבוץ ובתנועה יעסיק את התנועה בקרוב.

דגי עמד על הצורך הדחוף שבגיוס פעילים שיתופיים לתנועה, על כל מחלקותיה.

 

וולוולה שב והציג תמונה תנועתית של 2 מעגלים (ללא צורך בזרם שיתופי לדבריו) והדגיש שקיבוץ שלא יבטיח ערבות הדדית, לא יישאר במסגרת התנועה.

לא ניתן לפרק קיבוצים, אלא נסייע בשיקומם, טען וולוולה. כמו כן הביע התנגדותו לשיוך הדירות ואת תמיכתו בצמיחה דמוגרפית אמיתית, של גידול מס' החברים בקיבוץ, ולא רק התושבים.

 

לאחר דבריו התקיים דיון מקיף, ובו נשמעו הדברים הבאים:

·         הצמיחה הכרחית, אחרת נהפוך לבית זקנים.

·         יש ללחוץ על משרד השיכון לסייע בבנייה לקליטה.

·         חשיבות קיבוצי הפריפריה.

·         יש להבטיח קיום הקורסים לפעילים של המעגל והזרם.

·         חשוב וחיוני לפתח חשיבה כלכלית שיתופית.

·         הכרחי לפתח חשיבה שיתופית ולמצוא פתרונות שיתופיים כנגד הסחף הדיפרנציאלי.

·         יש להטמיע את מושג המעגל השיתופי בתנועה, מבלי לאבד את ייחוד הזרם השיתופי.

 

גברי ציין, כי לא הכל היה רע בקדנציה הקודמת. לא נוכל לקיים לאורך זמן תנועה קיבוצית, שבה יהיה שסע ופער בין עניים לעשירים.

זהו אינטרס ברור של התנועה, הוסיף גברי, כי לאורך זמן יישארו יותר ויותר קיבוצים שיתופיים, ומאידך אני קורא לקיבוצים השיתופיים להאבק גם על דמותם של הקיבוצים המשתנים כדי לשמור על סולידאריות וערבות הדדית.

חשוב לנו למזג את הזרם השיתופי בתנועה ,ויש להבטיח צוותי עבודה שיתופיים בתנועה.

 

לסיום, הוסיף וולוולה כי יש אכן נתק בין התנועה לקיבוצים, ושיעור ההצבעה הנמוך למזכירים מעיד על כך.

הנושא המרכזי על סדר היום הוא צמיחה דמוגרפית, ותפקיד התנועה למצוא כלים ומסלולים לכך.

75% מקיבוצי התנועה בפריפריה ואנו פועלים לחזקה.

אנו רוצים גם לפתח מנגנון של עזרה לקיבוצים החלשים ע"י החזקים וע"י הארגונים האזוריים. נפעל גם למיזוג הקיבוץ הארצי והתק"מ, סיכם וולוולה.

הוא סיים בכך שהעלה על נס את הקיבוץ המארח שדה בוקר כדוגמא לקליטת עולים וחיילים בודדים.

 

סיכם: דגי חבויניקעוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


 נכתב בתאריך
22/6/2005הרשמה לניוזלטר שלנו