עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

נשיאים ורוח, ונקווה שגם גשם - על הכנס השנתי של הזרם והמעגל השיתופי

נשיאים ורוח, ונקווה שגם גשם
על הכנס השנתי של הזרם והמעגל השיתופי

הזרם והמעגל השיתופי

טלפון:  03-5301382
shituftk@takam.co.il

 

כ-240 חברים מקיבוצי הזרם והמעגל השיתופי, מ-72 קיבוצים, נציגים משלוש תנועות נוער, פעילי תנועה וקבוצות עירוניות השתתפו בכנס השנתי בקיבוץ יזרעאל

ב-16.6.05  -  כותרת הכנס היתה:רוח חדשה. ואכן הכנס עמד בסימן חילופי הגברי במזכירות התנועה הקיבוצית, והדגיש את הציפיות ש"המגדלור, שהמצברים שלו יהיו מלאים (בהתייחס לדימוי של הזרם השיתופי כמגדלור של התנועה, עליו חזר וולוולה לפני ואחרי הבחירות)".


צילם: מריו טויב

עירית גילה (לביא), שהנחתה את הכנס, פתחה בברכות לאכסניה, וציינה כי זהו הכנס השנתי הראשון ללא יעקב גדיש ז"ל, שתמונתו היתה תלויה מאחורי הבמה. בנו יניב שאף נבחר לנשיאות, ומורשתו של יעקב ז"ל – ממשיכים בשלשלת הרעיון השיתופי.

 

יצחק פלג, מזכיר יזרעאל, ברך את באי הכנס לאחר קטע מוזיקלי, שבוצע בפסנתר וקלרינטים בידי הזוג סטאס וראיסה גברילוב, זוג עולים שנקלט כחברים ממש ביזרעאל ואשר ייסדו בו מוסד לתפארת – בית המוזיקה – ואליהם חבר צעיר בשם אמרי ליפשיץ.

 

זאב (וולוולה) שור, מזכיר התנועה, פתח בנושא הדגשים ותכנית העבודה של התנועה הקיבוצית. בהתייחסו לענייני דיומא, אמר כי התנועה לא תתפשר במאבקה על הפקעת קרקעות בקיבוצי עוטף עזה, שעיבדו ושמרו על קרקעות אלה יובל שנים.

רכבת ארוכה - בהתייחסו לשינויים בתנועה,  אמר: אינני אוהב את המושג של "רכבת השינויים טסה" – כשהיא טסה אין זמן לחשוב, ותפקידנו לפתח דיאלוגים וחשיבה  אידיאולוגית לפני העשייה. נעמוד על ערכי הליבה של ערבות הדדית ללא פשרות.

בנושא הצמיחה הדמוגרפית, זהו צורך קיומי ויש לחתור לכך שהבנים לא ישובו רק לגגות האדומים ליד הקיבוץ. בנושא הכלכלי ציין וולוולה, כי 75% מקיבוצי התנועה נמצאים בפריפריה ויש היערכות לכך בצוות תנועתי, שמטפל בתעסוקה, בתשתיות פיזיות, בקליטה ובהשכלה גבוהה.

כח אדם – כל הדעות, כולל השיתופיות, חייבות להיות מיוצגות במוסדות התנועה.

מעגל וזרם – אני בעד 2 מעגלים, ובלי זרמים, הכריז וולוולה, והם יחזירו לתנועה את גאוות היחידה.

 בדיון הכללי, שנערך מאוחר יותר, הדגיש גברי ברגיל, מזכיר התנועה, כי המחוייבות היא לכלל קיבוצי התנועה, ולא רק לקיבוצים השיתופיים. על הזרם והמעגל להיות מעורבים גם בקיבוץ המתחדש, כדי לשמור על ערכי הליבה של התנועה. לא נכון יהיה מצד הקיבוץ השיתופי להתבדל. עליו לפעול בתוך התנועה, ולא לבנות תנועה שנייה. הזרם חייב להתמזג בתוך המעגל השיתופי בתנועה. גברי התחייב, גם בשם וולוולה, לגייס פעילים שיתופיים לתנועה.

 

 

סוף דיבורים במעשה תחילה!  דגי חבויניק, רכז המעגל השיתופי בתנועה, בנושא "מכנס לכנס, מה נשתנה?" ציין, כי נפל דבר בתנועה ורוחות חדשות מנשבות בה  - של ערבות הדדית בתוך הקיבוצים ובין הקיבוצים וניסיון לצמצום פערים במדינה, כשהקיבוץ משמש דגם לכך.

איננו מסתפקים בדיבורים, ואנו דורשים גיוס פעילים שיתופיים לתנועה. מיבחנה של הנהגת התנועה יהיה ביצירת מערכות, שיפעלו בכיוון זה, קבע דגי. יש ליצור בתוך התנועה מו"פ קיבוצי להתחדשות הקיבוץ השיתופי.

הזרם חייב להמשיך ולהתקיים כמנוף רעיוני וכגשר כלפי חוץ, כולל לתנועת האחות, הקיבוץ הדתי.

בסיימו בנימה אופטימית ציין דגי את התקווה, שהוא שואב מפריחתן של הקבוצות הצעירות של תנועות הנוער.

 

חיים ילין (בארי) בהרצאה קצרה ונוקבת בנושא המדיניות התנועתית החדשה בנושא הקרקעות, חידד את השאלה הבסיסית: על מה אנו באמת נלחמים?

החמדנות בנושא הקרקעות הפילה אותנו בעבר, והתנועה לא דאגה לפריפריה. התקשורת מזהה אותנו ככרישי נדל"ן, ויש לשנות זאת.

יש לפעול בשקט עם צוות קטן, שידאג לנושא הקרקעות  יחד עם המינהל והקשת המזרחית (שיש לה אינטרס משותף עימנו).

כן העלה חיים את השאלה, האם אנו רוצים להיות "אור לגויים" או "ככל הגויים"?

 

אמרי רון, רכז הזרם השיתופי, הציג את תכנית העבודה לשנת 2005, המסתכמת בסך של 2.3 מיליון ש"ח.  אינני מכיר פעילות שאין לה ביטוי בכח אדם ובתקציב, הדגיש רון. המשבר הפיננסי יצר אבדן של הבטחון העצמי ביכולת להצליח בדרך השיתופית.

 

בזרם ובמעגל השיתופי  - דרך קורסים, ימי עיון וסדנאות  - אנו מטפחים פעילות רעיונית של חיזוק הבטחון העצמי של  חברי הקיבוצים ובעלי התפקידים בערכי הערבות ההדדית והסולידריות.

לזרם ולמעגל יש מה להציע ולתרום בכל קיבוצי התנועה, גם המתחדשים.

הדור הצעיר ממעגל הקבוצות, תנועות הנוער ותנועות הבוגרים מוכיחים כי הרעיון השיתופי מתחדש וצומח, ועל התנועה הקיבוצית לבחור אם תהליך חדש זה יהיה יחד עימה, או על חורבותיה.

התנועה צריכה לקרוא לזרם ולמעגל להוביל את הייחוד השיתופי שלה, שהוא גם צידוק הקיום שלה, אחרת תרד מבמת ההיסטוריה.

התקציב הנדרש על ידנו הוא 2.3 מיליון ₪, שמתוכו אושרו רק 420,000  ₪ מהתק"צ ו- 100,000 ₪ מהקיבוץ הדתי.

 

אמרי הציג 2 החלופות, אשר הוצעו לקיבוצים להחלטה:

1.      להסתפק בתקציב של 520,000 ₪ ולהשלימו באמצעות פנייה לאגפי  התנועה בלבד.

2.      לאשר את כל תכנית הפעולה בסך 2.3 מיליון ₪, ואם יידרש –  לקרוא   לקיבוצים להשלים את המקורות.

 

במליאה התקיים דיון ביחסי הזרם/מעגל והתנועות הקיבוציות, שהשתתפו בו חברים רבים מקיבוצי המעגל השיתופי.

בסיכום הכנס התקבלה ברוב גדול ההחלטה הבאה:

 

הכנס מאשר את תכנית הפעולה של הזרם/המעגל השיתופי לשנת 2005, בסך כ-2 מיליון ש"ח, ומנחה את הצוות הפעיל לפעול על בסיס תכנית זו, ככל האפשר באמצעות תקציבי האגפים והמחלקות של התנועות.

באם יידרש – הקיבוצים ייקראו להשלים את המקורות

 

בכנס התקיימו חוגי דיון במגוון נושאים, ואילו ההחלטות שנתקבלו בהם:


צילם: מריו טויב

חוג א': התיישבות וקרקע (מנחה: אלישע שפירא)

1.      לישובים ולחבריהם מלוא הזכויות באדמותיהם לעיבוד, לפיתוח, לפרנסה, למגורים ולחיים.

2.      ככלל, הישובים יימנעו ממכירת זכויותיהם באדמותיהם, אלא אם וכאשר הדבר נכפה עליהם מתוקף אינטרסים ציבוריים, המעוגנים בתכניות לאומיות מאושרות או לצורך הישרדותם כישוב וכקהילה.

3.      יוקם צוות בין-תנועתי, שינסח מדיניות קרקעית ותכנונית כוללת, מוסמכת ומגובשת של  תנועות ההתישבות. הצוות יהווה מסגרת מתמחה וממוקדת, שתייעץ ותסייע למזכירי התנועות ומוסדותיהן, על בסיס שוטף וקבוע, להמשך קידום ועיגון זכויות המתיישבים והישובים באדמותיהם ובפיתוחן.

4.      תימשך ההתייעצות והלימוד המשותף של הנושא במסגרת קבוצת חברים העוסקים ומתעניינים בנושא.

5.      הקיבוצים ימשיכו להיות חוכרי הקרקע מול המינהל, ולא יעבירו את הזכויות בקרקע ישירות לחברים.

 

חוג ב': חינוך לערכי הקיבוץ (מנחה: דורון נדיב)

הכנס רואה חשיבות בחינוך לערכי הקיבוץ בכל מערכות החינוך בתנועה הקיבוצית.

הכנס רואה בתנועות הנוער ומרכזי ההדרכה שלהן גורמים חיוניים לקידום החינוך לקיבוץ.

 

חוג ג': תנועות הנוער והקיבוץ השיתופי (מנחים: אורי אופיר וליאור לויתן)

הזרם והמעגל השיתופי רואים בתנועות הנוער את בית היוצר לדור הבא של המגשימים בשורותיהם.

תחודש האמנה בין  תנועות הנוער והקיבוצים.

·         בכל קיבוץ יהיה  איש קשר, נאמן תנועות הנוער.

·         הזרם והמעגל יעודדו חיזוק הקשר בין מערכת החינוך בקיבוץ לבין תנועות הנוער.

·         הזרם והמעגל השיתופי יקצו משאבים, יפעלו להשגת משאבים נוספים, וישתתפו במאבק הציבורי לחיזוק תנועות הנוער.

כמו כן סוכם לקיים כנס מיוחד, שידון בנושא הקשר בין הזרם, המעגל ותנועות הנוער.

 

חוג ד': מעורבות הקיבוץ בקהילה ובחברה (מנחה: מוקי צור)

1.      התנועה הקיבוצית, הקיבוצים ומפעליהם רואים במעורבות ובפעילות בחברה הסובבת חלק בלתי נפרד ממשימותיהם.

2.      ערכי שיויון ערך האדם, השיתוף, והסולידריות ינחו את הפעילות החברתית במעורבות בקהילה מחוץ לקיבוץ.

3.      הפעילות בחברה הישראלית תתבסס  על צדק, ולא רק על צדקה.

4.      קולם של הזרם והמעגל השיתופי ראוי שיישמע בהתייחס לכל עוולה חברתית.

5.      הזרם והמעגל יקימו צוות חשיבה, שיביא לדיון נושאים הקשורים למעורבות ולפעילות בחברה הישראלית.

6.      הזרם השיתופי רואה בפעילותן של תנועות הנוער ותנועות הבוגרים חלק חשוב  ביותר במעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית, וקורא לקיבוצי הזרם  והמעגל השיתופי לשתף איתן פעולה ולתמוך בפעילויות.

 


חוג ה': צמיחה וקליטה (מנחה: תיאו קמינר)

·         יש לזהות קיבוצים מוצלחים וקולטים ולהעביר את המסר שלהם לקיבוצים אחרים, דרך הזרם והמעגל.

·         יש להפיץ יידע ולימוד מודלים של אחרים.

·         יש לעבוד עם קבוצות נעל"ה בניסיון לקליטה צעירה.

·         פנייה לקיבוצים לחדש קליטת בוגרי תנועות הנוער.

·         הכנס קורא לתנועה לפעול לקליטה במגמת חברות, ולא במגמת תושבות.

·         יש להבטיח הצבת פעיל של הזרם במטה לצמיחה דמוגרפית של התנועה.

 

חוג ו': התרבות בקיבוץ ככלי לחיזוק השיתוף (מנחות: תלמה להב ובלה בן-ארי)

בחוג הוצגה עבודתה של בלה בן-ארי, רכזת התרבות הוותיקה בקיבוץ גבע, ובה הודגמו מרכיבים של הפעילות התרבותית כמנוף לחיזוק השיתוף והיחד.

בחוג זה לא נתקבלו החלטות.

 

בסיכום, מה שאיפיין את כנס יזרעאל היה:

·         האירוח המצויין של הקיבוץ וחבריו.

·         ההשתתפות של נציגים רבים מתנועות הנוער שצבעו את הכנס בכחול, והיו מעורבים בדיוני הכנס.

·         ההשתתפות הפעילה של נציגים רבים מקיבוצי המעגל (שאינם בזרם).

·         הובלטה תקווה לרוח חדשה של שיתוף פעולה בין הזרם, המעגל והתנועה.

 

 

ניצוח על ההכנות והביצוע:   ניצן פלדמן-ריבלין מיזרעאל, ומזכיר הקיבוץ יצחק פלג.

הפקה וסיכום: אלי ברמן

השתתפו בהכנות: חברים רבים.עוד באתר הזרם והמעגל השיתופינכתב בתאריך
20/6/2005הרשמה לניוזלטר שלנו