עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום פגישת מזכירי התנועה בפורום לחשיבה שיתופית צפון

סיכום פגישת מזכירי התנועה
בפורום לחשיבה שיתופית צפון

הזרם והמעגל השיתופי, 20.4.2005

טלפון:  03-5301382
 
shituftk@takam.co.il

בפגישה של הפורום לחשיבה שיתופית של המעגל השיתופי בתנועה הקיבוצית, שהתקיימה ב- 11.4.2005 בקב' גבע השתתפו כדוברים שני מזכירי התנועה  הקיבוצית : גברי ברגיל וזאב שור (וולוולה).

 

דגי חבויניק, מרכז המעגל השיתופי, פתח וציין כי בימי כהונתם הקודמת של המזכירים הרגישו רבים מחברי הקיבוצים השיתופיים כבנים חורגים בתנועה, והביע תקווה לשינוי המצב.

 

גברי ברגיל פתח בקביעה כי רוב עבודת התנועה אינה מחולקת לפי מעגל זה או אחר ורוב התקציב גם הוא מוקדש לטובת פעילות של שני המעגלים, ובמקביל ישנה פעילות ייחודית למעגלים השונים. ביחד עם המעגל והזרם השיתופי נבנה עוד בתקופת הכהונה הקודמת  נייר עבודה של עבודת המעגל השיתופי. יש צורך בהתאמות גם בקיבוץ השיתופי, ואנו מצפים ממנו לסייע בחיזוק השיתוף והערבות ההדדית גם בקיבוץ המתחדש, קבע גברי.

 

זאב שור חזר  על קביעתו, אותה כבר השמיע בפגישה באפעל, שאינו אוהב את  הביטוי "רכבת השינויים טסה" ועדיף לתת לה להתנהל בצורה מבוקרת, כך שתבטיח  שמירה על הערבות ההדדית. נפעל ליישם מטרה זו גם דרך איוש התפקידים המרכזיים בתנועה.

ככלל, חזר וולוולה על כך שהוא נגד זרמים ומעגלים בתנועה, והוא בעד שותפות וערבות בתנועה.

 

בדיון שהתפתח, דיון ער ומעמיק, טענו מרבית הדוברים כי המצב כיום הוא שהתנועה שוב אינה רלבנטית לחבריה, וזה התבטא בשיעור ההצבעה הנמוך בבחירות, ויש לצורך לבנות את התנועה מן הבסיס.

·         בזרם השיתופי קיימת חשדנות כלפי התנועה, וחבריו רוצים לראות מימוש ההבטחות בכל הקשור לאיוש תפקידים מרכזיים ותקציבים.

·         יש צורך, טענו רוב הדוברים, להבטיח קיום שני המעגלים  בתנועה, כדי להבטיח  שנושאים החשובים לכל מעגל - אכן יטופלו.

יש צורך לשנות את התדמית של התנועה לא רק כלפי פנים, אלא גם כלפי חוץ, ולפעול לצמצום הנתק בין החברים לתנועה.

 

אמרי רון, רכז הזרם השיתופי בתנועה, גילה דווקא אופטימיות. בסביבה החיצונית לנו אנו שומעים תמיכה ברעיונותינו, במדיניות של צמצום פערים חברתיים וסולידריות חברתית, כמו למשל ביום העיון לזכר יעקב גדיש ז"ל, ע"י הפרופסורים אבישי ברוורמן, אבי רביצקי, גבריאלה שלו והכלכלן סבר פלוצקר. ללא ערבות תנועתית של התנועה לקיבוציה, וכמובן שללא ערבות הדדית בתוך הקיבוץ, אין מקום לתנועה. יש לפעול לחידוש הערבות ההדדית בדרכים שונות (כמו אימוץ קיבוצים, מוסד כספי מרכזי נוסח מונדרגון ועוד).

 

יש צורך דחוף במנגנון תנועתי לקליטה במתכונת הרגילה, ולא רק כתושבים  -  זהו אינטרס  קיומי, ואם התנועה לא תקימנו, יש להקימו בכל מקרה, קבע רון.

ניתן וצריך ליצור מודלים שיתופיים גם בקיבוץ המתחדש, קבע אמרי, וגם אם זו אינה קומונה, לפחות יהיה זה קואופרטיב. יש להבטיח קיום 2 הזרמים גם בעתיד, סיים אמרי.

פגישה זו היתה הראשונה בשלש פגישות אזוריות, שעוסקות בשאלת מקומו של המעגל השיתופי בתנועה הקיבוצית.  פגישות אלה משמשות גם כהכנה לקראת הכנס השנתי של הזרם והמעגל השיתופי שיתקיים ב- 15.6.2005 ויעסוק בשאלת המעגל והזרם השיתופי ובחיזוק הסולידריות בין מרכז לפריפריה.

 

סיכם: אלי ברמןעוד באתר הזרם והמעגל השיתופינכתב בתאריך
20/4/2005הרשמה לניוזלטר שלנו