עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תנועה של מעגלים - הפעם באמת | ברצוני להתייחס לשני דברים חשובים, שעלו בכתבה זו: האחד – יחסי תנועה ומעגל שיתופי, והשני - ההתרסה של גברי על פעילותו של אמרי רון, רכז הזרם השיתופי, התרסה שגרמה לי לאכזבה רבה.
תנועה של מעגלים - הפעם באמת

הזרם והמעגל השיתופי, 9.3.2005

טלפון:  03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: 
shituftk@takam.co.il

דגי חבויניק

קראתי את כתבתו של יעקב לזר "המזכיר האחרון (של הקבה"א)" ב"הדף הירוק" 3.3.05 ובה הריאיון עם גברי ברגיל. ברצוני להתייחס לשני דברים חשובים, שעלו בכתבה זו: האחד – יחסי תנועה ומעגל שיתופי, והשני - ההתרסה של גברי על פעילותו של אמרי רון, רכז הזרם השיתופי, התרסה שגרמה לי לאכזבה רבה.

 

תוצאות הבחירות למזכירי התנועה יצרו ציפיות לרוח חדשה בתוך התנועה, בכל מה שנוגע לקיום תנועה של מעגלים. נוצרה תחושה שיש היום יותר נכונות לשיתוף פעולה אמיתי לקידום הרעיונות השיתופיים בתנועה. לא סוד שהקיבוצים השיתופיים חשו כזרים בביתם: עיקר פעילות התנועה עסק בשינויים לכיוון השכר הדיפרנציאלי, מהתקציב המשולב ועד לרשת ביטחון.

 

גם בקיבוצים השיתופיים, לפחות בחלקם, מתחוללים שינויים, קיימות ציפיות לחשיבה חדשה ורענון הרעיונות השיתופיים, וזאת תוך שמירה על מספר עקרונות ליבה, כמו שיוויון ערך העבודה (אין שכר דיפרנציאלי), שיוויון ערך האדם, ערבות הדדית מכסימאלית בנושאים עיקריים וכו'.

 

נוצר צורך לקדם תהליכים בתנועה, באמצעות המעגל השיתופי, במספר נושאים מרכזיים, כגון: מוטיבציה בעבודה, מיצוי יכולת החבר ללא שכר דיפרנציאלי, הגברת אחריות החבר לתקציבו, יכולת הורשה, ולא ע"י שיוך דירות, צמיחה דמוגרפית אמיתית ועוד.

 

קיימים פתרונות מעניינים ושונים בקיבוצים שיתופיים, וקיים צורך להפיץ המחשבות והרעיונות בין הקיבוצים השיתופיים  -  אם באמצעות ימי עיון ארציים וכנסים אזוריים לבעלי תפקידים , ואם באמצעות האינטרנט, עיתונות כתובה, קורסים ללמידה משותפת (כמו קורס מנהלים למנהלי קהילה, מזכירים ובעלי תפקידים אחרים בקיבוצים שיתופיים), וכן באמצעות חברת "מעוף לקיבוץ", חברת ייעוץ לפתרונות שיתופיים בקיבוצים, שהוקמה ע"י הזרם השיתופי.

 

ועדת הסיווג הממשלתית, שמזכירי התנועה  וגם חברים משני המעגלים היו חברים בה, קבעה שני סוגי קיבוצים: הקיבוץ המתחדש והקיבוץ השיתופי. קיבוץ מתחדש יכול להיקרא קיבוץ, כל עוד הוא מקיים ערבות הדדית ביון חבריו.

אנחנו, השיתופיים, רואים בהחלט יכולת לחברות משותפת באותה תנועה עם הקיבוצים המתחדשים, עפ"י התנאים המחייבים שהוחלטו בוועדת הסיווג, וגם אומצו וחוזקו ע"י מוסדות התנועה.

הויכוח, האם כל הקיבוצים המתחדשים יחליטו להיות קיבוץ, או יעברו לצורת ישוב אחרת  -  קיים, אבל מיותר מבחינתנו. אנחנו נשמח על כל קיבוץ, המקיים ערבות הדדית בין חבריו, גם אם בחר להיות מתחדש. ועם זאת, לא נוכל לקבל שהקיבוצים השיתופיים הינם נטע זר, עם אווירה, בחלקה עויינת, בתנועה ובין חלק גדול מפעיליה, ועם מחנק תקציבי, שאיננו מאפשר הפעילות ההכרחית למתן תשובות וליווי מתאים לקיבוצים השיתופיים.

 וצריך לדעת, גם קיבוצים שיתופיים חזקים מתלבטים וזקוקים לתנועה, לחשיבה משותפת. גם הם לעיתים עוברים זעזוע כזה או אחר, וזקוקים לעצה ולחיזוק, דווקא מהכיוון השיתופי.

 

 

החלק השני בדברי מתייחס להתבטאויותיו של גברי ברגיל כלפי אמרי רון.

 נאמרו דברים חשובים מאוד על ידי גברי על תכנית העבודה של התנועה לתקופה הקרובה, ובה בין השאר הצורך בשילוב וחיזוק פעילות המעגלים בתוך התנועה. נאמרו גם מספר דברים חשובים על הצורך לדאוג לקיבוצים השיתופיים, וגם פנייה לשיתופיים לחשיבה חדשה על חיזוק הרעיון השיתופי, גם בתוך קיבוצים מתחדשים ובתנועה  כולה.

 

לצערי, תוך השמעת רעיונות חשובים וגם ביקורת מסויימת כלפי הזרם והמעגל השיתופי (ואני ודאי פתוח לשמוע גם ביקורת כזו), הפך הריאיון למאבק פרסונאלי, עם קריאה לאמרי רון לסיים את תפקידו כרכז הזרם השיתופי, כולל הבעת אי אמון ברצונו וביכלתו של אמרי לשיתוף פעולה בתוך התנועה, כאשר תיווצר סיטואציה חדשה המאפשרת זאת.

אני רוצה להבהיר בצער, שבנושא זה לדעתי גברי פיספס בגדול!

הריאיון, שצריך היה להיות פתח לתקופה חדשה בתנועה, הפך בחלקו לקריאת קרב – אשר על כך, אני חושש, יעופו עכשיו מאמרים, מכתבים, כעסים,  איומים וכו'.

 

אפשר לבקר כל אחד מאיתנו, וגם את אמרי, אבל אף אחד לא יקח מאמרי את תרומתו הרבה, יחד עם חברים אחרים, לחיזוק הרעיון השיתופי - בהדרכה, בהקמת "מעוף לקיבוץ", במאבק על ליבת הרעיון השיתופי ועוד ועוד.

 

אני מצפה שתיווצר בהקדם אווירה חדשה בתנועה , שבה אווירת הבחירות וכאבי העבר יישארו מאחורינו, ונצא לדרך חדשה, שבה כולנו נתרום את חלקנו בתנועה, הנותנת תשובות וכר מתאים לפעולה לכל מעגליה וזרמיה. לזה יש לשאוף, ונדמה לי כי עתה נוצרו התנאים לכך, וחובת ההובלה חלה על שני המזכירים.


דגי חבויניק

רכז המעגל השיתופי בתנועה

 עוד באתר הזרם והמעגל השיתופינכתב בתאריך
9/3/2005הרשמה לניוזלטר שלנו