עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום מפגש קיבוצים שיתופיים דרום – 8/3/2005 - המפגש התקיים בשדה בוקר והוקדש למשנתו של יעקב גדיש ז"ל.


סיכום מפגש קיבוצים שיתופיים דרום – 8/3/2005

הזרם והמעגל השיתופי, 22.3.2005

טלפון:  03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: 
shituftk@takam.co.il

המפגש התקיים בשדה בוקר והוקדש למשנתו של יעקב גדיש ז"ל.

 

המפגש נפתח בנגינת חליליות של חברות שדה בוקר, הוקרנו סרטונים, שבהם באו לידי ביטוי דבריו של יעקב, דעותיו בענייני העולם, הארץ, העם היהודי ובעיקר הקיבוץ והקיבוץ השיתופי.

 

את הרצאת הפתיחה נשא דובי הלמן בנושא: דילמת המנהיגות בקיבוץ, כאשר הנושא: "הנעת עובדים ומנהיגות" אמור היה להיות נושא הרצאתו של יעקב גדיש, שלא הספיק להציגה עקב מחלתו.

 

דובי דיבר על ההבחנה בין מנהיגות מעצבת לבין מנהיגות מתגמלת ויענקל'ה, ע"פ דובי, היה מנהיג מעצב ויחד עם זאת חי את הקושי של מנהיגות בתוך קיבוץ - "המנהיג בקיבוץ חסר את המרחק המינימאלי הדרוש כדי להישפט בטרם בשלה אמירתו". "המנהיג בקיבוץ הוא כאחד החברים וכל רמז של התנהגות, החורגת מהנורמה השוררת, תביא לרגימתו המיידית כמו במשפט שדה".

דובי עסק גם בנושא הפרדה או אחדות בין המשק והחברה ובאבחנה בין מנהיגות לניהול.

 

בעקבות דבריו התפתח דיון, שהיה משולב בין דברי זיכרון ליעקב גדיש, שהיה בין השאר, הרוח החיה בכנסי הדרום, עזר לנו להעלות את הדיונים לרמה המתאימה לרמתו של יעקב, לבין נושא המנהיגות בקיבוץ ובתנועה.

 

חלק נוסף במפגש – המשך הכנסים בדרום – כל המשתתפים הביעו רצון להמשיך במפגשים. התפתח ויכוח האם לפתוח את הכנסים לכל חבר שמעוניין מהקיבוצים השיתופיים ואחרים, או שהמפגשים יהיו רק לבעלי תפקידים, כאשר כולנו בקיבוצים מתלבטים בבעיות דומות ויש ערך לשמוע על פתרונות שונים בקיבוצים השונים.

 

רוח הדברים – יוזמנו בעלי תפקידים, וכמובן שאנו פתוחים לכל מעוניין. הייתה התלבטות לגבי סדר המפגשים הבאים והובע רצון, (ברוח הזמן), למפגש קרוב עם מזכירי התנועה (כולל מזכיר הקיבוץ הדתי), לדיון בשאלות התנועה בכלל והיחסים עם הקיבוצים השיתופיים בפרט.

 

                                                               הנחו את הדיון:

                                                               יובל אור – רכז אזור דרום

                                                               דגי חבויניק – רכז המעגל השיתופי בתנועהעוד באתר הזרם והמעגל השיתופינכתב בתאריך
23/3/2005הרשמה לניוזלטר שלנו