עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

נקודות לדיון - קרן וותק, כמרכיב בביטחון האישי בקיבוץ
נקודות לדיון - קרן וותק, כמרכיב בביטחון האישי בקיבוץ שיתופי

דוד מורס, מגן, 24.2.2005

הנושא הוצג ביום עיום:

שיוך דירות לאחר חוות דעתו של היועץ המשפטי

דוד מורס בכנס שיוך דירות

אני מאמין שהקיבוץ היא חברה שמתווה את זהותה. הוא מקום של בחירה, שבו החברים בוחרים את השותפים ויחד קובעים את הדרך.  שיוך דירות לחברים נותן מענה מסוים לצורכי החברים אך טומן בחובו סתירות לחברה בעלת זהות שיתופית, כי ברגע שאנו משייכים דירות לחבר אנו מפסיקים לשלוט ולבחור מי יהיו השותפים שלנו בעתיד. נוצר כאן סתירה בין רצונו של החבר או יורשיו לממש את הנכס במחיר מקסימלי, לבין רצון הקיבוץ (והחברים!) לקבוע את זהותם. בהכרח הדבר יביא לחיכוכים תביעות והתפוררות המרקם החברתי. ( אני מדגיש: לא של הישוב, של הקיבוץ).

גם מצד החבר, שיוך הדירות בעייתי: כיצד חבר יסייע לבניו בעודו בחיים? מדוע על חבר זקן לעסוק בבעיות המורכבות של נדל"ן והורשה מול מוסדות המדינה  ומול חבריו בעבר?

 

מסיבות אלה ומרצון לתת מענה מיידי ופשוט לחברים הותיקים, הגענו במגן למסקנה שעל מנת לתת ביטחון אישי לחבר, ולאפשר לו להוריש נכס לבניו, יש לשייך לחברים את פירות השותפות ולא את הנכסים עצמם.

 

המודל הוא פשוט:

1)      לכל חבר זכות לדמי עזיבה – גם אם נשאר בקיבוץ.

2)      עם פטירתו יוכל להוריש את הקרן לבניו.

3)      כדי לסייע לבניו יוכל החבר למשוך 50% מהצבירה האישית בחייו.

4)      יוקם קרן מילואים המהווה את מקור קרן החסכון לחבר.

5)      הקיבוץ יפעל ליצירת קרן מילואים  בגובה 70% מדמי העזיבה של כלל החברים.

6)      יקבע מנגנון לתשואה על כספים שנצברים לזכות החבר.

7)      חברים שנפטרו בעבר – בניהם יקבלו 50% מדמי העזיבה.

 

יתרונות:   

§         מודל הנותן ביטוי לוותק.

§         מודל פשוט וברור הנשען על תקנון העזיבה הקיים.

§         ניתן ליישום מיידית בהליך זול וקצר.

§         אינו משנה את פניו ואת מהותו של הקיבוץ.

 

חסרון:

§         גורע מההון הפנוי ומחוסנו הפיננסי של הקיבוץ.

 

דוד מורס

קיבוץ מגן

 


לסיכום כנס שיוך דירות לאחר חוות דעתו של היועץ המשפטי - 24.2.05


עוד באתר הזרם והמעגל השיתופינכתב בתאריך
24/2/2005הרשמה לניוזלטר שלנו