עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הזרם השיתופי כתנועה קיבוצית נפרדת (חלקית או לחלוטין) - נקודות למחשבה בנושא
הזרם השיתופי כתנועה קיבוצית נפרדת (חלקית או לחלוטין) - נקודות למחשבה בנושא


מאת אורי לויתן, 14.12.04
כל צופה במצבו של הזרם השיתופי רואה כי איננו טוב. איננו מצליח "להתרומם" ולגייס אל שורותיו קיבוצים נוספים מתוך כלל הקיבוציים ה"שיתופיים" או ה"מסורתיים" וגם כלל לא ברור האם הנחרצות "לשיתופיות" של הקיבוצים השייכים לזרם אכן נשמרת או הולכת ומתמוססת.

לי נדמה כי אחת הסיבות לכך היא היות קיבוצי ה"זרם" משולבים ומשוזרים בתוך תנועתם המסורתית (הכוונה לקיבוצי התק"צ על מרכיביו; אין לי תחושה בנושא זה לגבי מצב הקיבוצים מהקיבוץ הדתי).
שיזור ושילוב זה ללא אלטרנטיבה תנועתית אמיתית אחרת מזיק בשל כמה מהמאפיינים והתהליכים שהינם חלק אימננטי ממנו. הנה כמה נקודות למחשבה:
· נקודה ראשונה: ההשתייכות של קיבוצי "הזרם" לתנועותיהם (הן ההסטוריות - קב"א ותק"ם והן הנוכחית – תק"צ) קובעת במידה רבה מאוד אלו קיבוצים מהווים מסגרת התייחסות וקנה מידה להשוואה עבור החברים בקיבוצי הזרם השיתופי ועבור הנהגות קיבוציהם. כך יוצא שמסגרת הייחוס העיקרית כיום היא קיבוצי תנועת התק"צ . אבל, כיוון שהדינמיקה בתנועה זאת הינה בכיוון של התפרקות מ"קיבוציותם" וזאת אצל רוב רובם של הקיבוצים כיום – הרי זהו גם הלחץ המופעל על קיבוצי ה"זרם". אפילו אם קבעו כי הם הולכים בניגוד לזרם הכללי. יש חשיבות, על כן, לשנות עבור כל קיבוץ ועבור כל חבר בזרם השיתופי, את מסגרת ההתייחסות הקיבוצית כך שבעיקרה תהיה תומכת בכיוון אליו רוצה ה"זרם" להתקדם. הפרדות מהתק"צ ויצירת מערכת מובנית משמעותית יותר של תנועת ה"זרם" המורכבת מקיבוצים בעלי אותה תפיסת עולם קיבוצית, תפנה את מוקד ההתייחסות של החברים כפרטים ושל הנהגות הקיבוצים ה"שיתופיים" אל קיבוצים כאלה ולא אל כלל התנועה הקיבוצית.

· נקודה שנייה: השתייכות קיבוצי ה"זרם" לתק"צ מחייבת אותם לעסוק בסדר היום של התק"צ ולאמץ את סדרי העדיפות שלו. אפילו אם אין הסכמה אצל החברים השייכים לקיבוצי ה"זרם" ואצל מוסדות קיבוצי ה"זרם" לסדר יום זה ולסדר העדיפויות המוכתב על ידי התנועה התק"צית. מספיק לצפות במועצות התנועה ולקרוא את המאמרים בעיתוני התנועה כדי להבין שיש כאן קואופטציה של קיבוצי ה"זרם" לתוך סדר היום התק"צי בכך שמושכים אותם לויכוח אין סופי על כל נושא. אבל לקיבוצי הזרם צריך להיות (ויש) סדר יום וסדר עדיפויות אחר. במקום לטפח אותו מחייבים אותם להתמודד עם נושאים אחרים. שערו בנפשכם שהייתה קיימת תנועה עצמאים בשם "זרם שיתופי" – מה היו הנושאים בהם הייתה היא וקיבוציה עוסקים בשנה החולפת (או בשנה הבאה)? האם באמת באותם נושאים שנקבעו על ידי מזכירות התק"צ והיו במרכז העיסוק בתקופה זאת?

· נקודה שלישית: גם המשאבים (כוח אדם וכסף) של קיבוצי הזרם יורדים לטמיון בתוך סדר העדיפות ונושאיו של התק"צ מבלי שיתאפשר להפנות משאבים אלו בכיוונים שבאמת מתאימים יותר ל"זרם".

· נקודה רביעית: היה ותקום תנועה כזאת, קיימת גם אפשרות שקיבוצים מתוך "המעגל השיתופי" (שאינם שייכים ל"זרם") אשר כעת ניתנת להם האפשרות "ללכת בלי ולהרגיש עם" יצטרכו להחליט וחלקם וודאי גם יחליט להצטרף לזרם.

· נקודה חמישית: מה שנחוץ הוא בניית שלד של תנועה קיבוצית שמתפקדת על פי יעדיה האמיתיים ולא על פי מה שכופים עליה מבחוץ ובכיוון הפוך לתפיסת עולמה.

· אני מעלה כאן רק נימוקים תומכים במהלך שהצעתי. יש נימוקים שדווקא אינם תומכים בכך ויש וודאי גם קשיים רבים ולרובם גם אני מודע. אף על פי כן נראה לי שרצוי להתייחס לנושא מתוך נקודת ראות שהבעיות העומדות כנגד הצעה כזאת הן עניין הדורש פתרון ולא כנימוקים לביטולה.

· לבסוף, צריך לזכור שקיימת גם אפשרות של שיתוף פעולה עם התנועות האחרות בנושאים משותפים וכן שבנושאים מסויימים קיבוץ ישתלב בתנועה אחת ובאחרים באחרת.
אני מציע זאת כחומר לדיון ומחשבה

עוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


נכתב בתאריך
14/12/2004הרשמה לניוזלטר שלנו