עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מעגלי הכסף | ילין מאיים בפיצוץ בגלל תקציב מופחת לזרם השיתופי
מעגלי הכסף
אריק בשן
חיים ילין
חיים ילין (בארי) החליט לסחוף את "השיתופיים" למאבק "על כל הקופה" כדי שיקבלו את "המגיע להם" מעוגת התקציב התנועתי כ-15 מיליון ש"ח * על-פי בדיקתו 9.5 מיליון ש"ח מהתקציב נותנים מענה שווה לכל המגזרים * אבל 5.732 מיליון ש"ח מופנים, רובם ככולם, לקידום מטרות "הקיבוץ המתחדש" * ואם המוסדות לא יקבלו את התביעה התקציבית? אז יהיה כאן פיצוץ, מרד, מ-ל-ח-מ-ה - ואולי אפילו פילוג * ריאיון מיליטנטי (כולל כל המספרים)
חיים ילין (בארי) כבר לא יהיה מזכ"ל התנועה, אבל הוא אינו מתכוון לעשות חיים קלים למי שייבחר. ילין, איש "המעגל השיתופי", חבר לאחרונה לאנשי "הזרם השיתופי" כדי להוביל מהלך של חלוקה צודקת יותר, לדבריו, של עוגת התקציב התנועתי. בשבוע שעבר הסכימו "השיתופיים" על התביעות שיציגו בפני מזכירות התנועה ומועצתה, אבל נדמה כי הם חלוקים ביניהם על מה יקרה ב"יום שאחרי" - היה ומנהיגות התנועה המכהנת ומועצתה ידחו את הצעתם.

נתחיל בהסכמות. צוות היגוי משותף של "הזרם" ו"המעגל" קיבל לפני כשבועיים, עם סייגים, את הצעתו של ילין, שניתח את תקציב התנועה המיועד על בסיס שלד תקציב (2004 בסך 15,200 מיליון ש"ח), בחלוקה סקטוריאלית על-פי הקבוצות ה"נהנות", להערכתו, מסעיפיו השונים. לפי ניתוחו, סכום של כ-9.5 מיליון ש"ח מסך התקציב נותן מענה בצורה שווה לכל מגזרי התנועה. אבל מ-5.732 מיליון (ראה סעיפים מודגשים בטבלה) קיים חשש שהרוב מופנה למטרות "הקיבוץ המתחדש". לכך ילין והזרם השיתופי לא מוכנים להסכים. ההצעה האלטרנטיבית שלהם היא לחלק את היתרה (כאמור, 5.732 מיליון ש"ח) על פי כוחם היחסי של המעגלים, נכון להיום (קיבוצים מתחדשים % 59 וקיבוצים שיתופיים % 41) - לשימוש על פי הבנתם: 3.361 מיליון ש"ח למעגל הראשון, 2.371 מיליון ש"ח לשני, בהתאמה.

ההצעה הזו, שתעלה בקרוב (לאחר אישורה השבוע על-ידי צוות היגוי מורחב של השיתופיים) לעיונה של מזכירות התנועה ולאחר מכן למועצתה, נסמכת גם על נייר ההסכמות "מעגלים שונים בתנועה אחת" (מ5.9.04), שהיה אמור להוות פריצת-דרך ביחסים שבין המעגלים. על-פי המסמך ההוא יש, בין השאר, לשמור על איזון סביר בין האינטרסים השונים והתחייבות מזכירי התנועה לפעול מתוך מחויבות משותפת לתנועה כולה ולשני המעגלים בתוכה. מעבר להסכמות וההצהרות החגיגיות, חלוקת התקציב תהיה - כך נראה - נייר הלקמוס של אותה ידידות מופלאה.

אם לשפוט על-פי המצב הקיים - למרות ההבנות שהושגו, ספק אם תעמוד שאלת פיצולו של התקציב במבחן ההצבעה במזכירות ובמועצה, בהם נהנית ההנהגה "המחדשת" מרוב מוצק. לא תהיה זו אפוא הערכה מופרכת שההצעה לא תעבור. דחייתה נראית לילין כמעט כהכרזת מלחמה, והוא לא חוסך ביטויים קשים. "לא יעלה על הדעת שיעשו שימוש בכספים הגדולים של בארי, חצרים, מעגן-מיכאל ואחרים, לצורכיהם של קיבוצים מתחדשים. הם הרגו את כל העזרה ההדדית, את כל הערבות ההדדית. קח למשל את אגף הרכזים (עם תקציב של 2,173 מיליון ש"ח). % 90 מהם מדברים על ההשתנות, אז איך הם יכולים לייצג אותי ולהוציא אותנו מהפלונטר? סעיפי תקציב כמו 'התחדשות' (120 אלף ש"ח) ו'צמיחה וצעירים' (630 אלף ש"ח), מופנים רובם ככולם לכיוון מאוד מסוים, וכך גם 'המטה לשיוך דירות' (440 אלף ש"ח), ועוד".

· ש: ונניח, רק נניח, שהצעתכם תידחה ותקציב 2005 יהיה דומה לזה של 2004?
חיים ילין: "אז יכולים לבוא 28 קיבוצים מהזרם-השיתופי, ובנוסף להם קיבוצים מהמעגל השיתופי, ולומר: אנחנו לא נותנים את הכספים האלה לתנועה אלא רק לקטע של השיתופיים. אני אציע במקרה כזה לזרם-השיתופי שלא לשלם את המסים. אנחנו נעשה עבודת חריש עמוק בשטח. המאבק הזה יהיה הסנונית הראשונה. זה יהיה פיצוץ של ממש. אין אפשרות שזה יעבור בשלום. זו הפעם הראשונה ששמעתי בזרם-השיתופי אנשים עם להט, שאמרו: הפעם אנחנו הולכים עד הסוף. מי שחושב שבלי השיתופיים תהיה תנועה, טועה. אם המזכירים לא יבינו את זה, ניפול כולנו ביחד. הכוח של המשתנים הוא רק בזכות השיתופיים. בלעדיהם ייקחו לנו את האדמה, את הזכויות, את הכול. להערכתי, העתיד יוכיח כי הקבוצה השיתופית תתייצב על 90-80 קיבוצים, והמתחדשים, ברובם, ילכו ויתפרקו. הם לא ישרדו בעקבות הנחיות הוועדה הציבורית לסיווג".

ילין (46), שיתופי עסוק מאוד (יו"ר בנחל-עוז ולהב, דירקטור באורים ונירים ומייעץ לעוד כחמישה קיבוצים בנושאי הגדרות משק-קהילה ומודלים של עבודה-פרנסה), מסתפק, לדבריו, בתקציב שהוא מקבל בבארי, כמו כל חבר, ושום דבר מרמת המוטיבציה שלו לעבודה לא פחת. "אני רוצה להביא יותר ויותר כסף לשותפות שלנו, אבל ברור לי שאם הקיבוץ שלי ישנה את עורו - לא אהיה פה. יש בכפר-עזה ובמפלסים שכונות קהילתיות נפלאות, אעבור לגור שם. כאשר הכסף מדבר - אני רוצה את הכול אליי. כשהשותפות מדברת - אני נותן את הכול לשותפות", כך אומר ילין, ומדגיש כי אינו דובר קיבוצו - אם כי היה שמח שגם בארי יתגייס למאבק.

ילין אינו דוחה על הסף את "פירוק החבילה" התנועתית. בעקבות התבטאות פומבית שלו בעניין זה בעבר פנו אליו, הוא מספר, ותיקי התנועה, ודיברו על לבו - "רק לא פילוג". הם כבר עברו את זה, אמרו לו, צריך להישאר ביחד, לבנות מנגנון של חיים זה לצד זה בצורה הוגנת. "בעקבות הדברים האלה החלטתי שאני לא הולך לפילוג, אבל כן דורש בתוקף את הכספים עבור השיתופיים".

· ש: גם הזרם-השיתופי דרש לאורך הדרך.
"הם אכן אשמים לא מעט במצב שנוצר. זו קבוצת 'לפלפים' קטנה שנלחמים בלי כסף. כדאי שנלמד מדרום-אמריקה (חיים הוא יליד בואנוס-איירס, ארגנטינה - א.ב), שבשביל לכבוש את השלטון צריך תקשורת וכסף. ברגע שיש לך את אלה, אתה מסודר. למזכ"לים הנוכחיים של התנועה יש את זה. הם שולטים במנגנון ובכסף. תראה מה הם עושים. האינתיפאדה משתוללת כבר ארבע שנים אבל רק עכשיו הם נזכרו לעזור לקיבוצי קו-העימות בנגב. עכשיו כל היועצים באים בחינם והחליטו שעם 'תלושים' הכול יהיה בסדר. כל-כך רצינו שלא ננהג כפי שנוהגים במדינה, אבל כל מה שאנחנו שונאים במדינה, קורה עכשיו אצלנו והכול בשם 'הרוב' ובעזרת התקציב, שחלקו מגיע מקיבוצים שיתופיים שכל-כך מתנגדים לכל הגישה הזאת".
מתבצרים במעגל
אמרי רון
אמרי רון: אם לא נקבל תקציב נבקש את ההפרש מהקיבוצים השיתופיים * נתן טל: מדובר בפרובוקציה * הקרב על הכסף, התגובות

אמרי רון, רכז הזרם השיתופי, משתדל לעקוף את הביטויים הלא-מפרגנים מבית, שמחלק חיים ילין, ולהתרכז במערכה העיקרית. "אנחנו מעוניינים להשתמש בתקציב כדי להגביר את פעילות ההסברה. במצב הקיים אנחנו לא מצליחים להגיע לקיבוצים המתלבטים ולהציג את עמדתנו על האלטרנטיבות לנושא המוטיבציה לעבודה, שיוך דירות ודברים אחרים. מאז אישרה מזכירות התנועה את קיומם של שני המעגלים, עליה גם לעמוד במבחן יישום ההחלטות שקיבלה באמצעות התקציב".
· ש: ואם לא תעמוד במבחן?
אמרי רון: "אז המעגל שלנו ייאלץ לבקש את המשאבים הנוספים מהקיבוצים שלו. נבקש מהם את ההפרש בין הסכום שנקבל מהתנועה לבין מה שאנחנו זקוקים לו".

· ש: כלומר, לא תבקשו מהם להעביר את כל מסי התנועה אליכם. לא תהיה הכרזת פילוג.
"אנחנו לא רוצים לפלג. התנועה צריכה להיות פלורליסטית, והיא יכולה להתקיים גם אם תקצה לנו את התקציבים המתאימים".

בתנועה הקיבוצית ממשיכים, כך נראה, לכעוס על הזרם-השיתופי וגם על עיתון "הקיבוץ". מבחינת נתן טל, המזכ"ל - כל עוד לא ראה את ההצעה, כל עוד לא התקיים עליה דיון, הרי מדובר ב"עוד פרובוקציה שמפיק העיתון, אחת מסדרה ארוכה". מכאן גם שאינו מוכן להתייחס לשאלות העולות מתוכנית השיתופיים: "יש גורם אחד בתנועה שעוסק בתקציב ומכין אותו. כל מי שיש לו השגות, שיפנה למזכירות. אנחנו לא מנהלים את תקציב התנועה באמצעות העיתונות".

מסמכים חדשים עיתונות תנועתית

נכתב בתאריך
25/11/2004הרשמה לניוזלטר שלנו