עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שירות מיטבי בתקציב מינימלי - איך עושים זאת?
שירות מיטבי בתקציב מינימלי - איך עושים זאת?


הזרם השיתופי, 27.9.04
עירית גילה - 052-8697222
iruim@lavi.co.il
בשיתוף המכון לייעוץ ארגוני
ד"ר שרה אדום
ענפי שירות רבים בקיבוצים נסגרים בגלל גרעון תקציבי. כתוצאה מכך, החברים העובדים בהם מאבדים את מקום עבודתם. כדי לשרוד ולשמור על מקום העבודה של החבר/ה וכדי לשמור על החוסן החברתי של הקיבוץ, חייבים לנהל את ענפי השירות ביעילות. כל מנהל/רכז שירות בקיבוץ צריך ללמוד לנהל בצורה יעילה את השירות שהוא נותן, על מנת שהחבר יהיה מרוצה והשירות יהיה זול. בהשתלמות קצרה זו יוקנו כלים בסיסיים לניהול שירות לשביעות רצון החברים ובעלות סבירה.
תכנית המפגשים
ההשתלמות מיועדת למנהלי ענפי שירות בקיבוצים:
מזון, מכבסה ומחסן בגדים, מתפרה, חינוך, בריאות, סיעוד, נוי, בניין ואחזקה, כלבו ומרכולית, חשמליה, נגריה, מוסך ומסגריה, מרפאת שיניים, תמחירן.
משך ההשתלמות:
3 מפגשים שבועיים של יום בשעות 13:30-08:30.
נושאי המפגשים:
· מפגש ראשון: ניתוח מצב הענף, תמחור שירות.
· מפגש שני: מודעות לשירות ודרכים לשיפור השירות.
· מפגש שלישי: הכנת תכנית עסקית.
מרצים ומנחים:
ד"ר שרה אדום, אורלי גנני, אלדד בן-ארי
מועדי מפגשים:
ימי שני במועדים: 18.10.04, 25.10.04, 1.11.04.
מקום:
קיבוץ בית זרע
שווק וארגון:
עירית גילה - טלפון לקבלת פרטים ומידע: 052-8697222
iruim@lavi.co.il
המלצה:
במטרה שכל המעורבים ידברו בשפה אחידה, כדאי שבכל קיבוץ ישתתפו מספר רכזי/מנהלי ענפי שירות/צריכה וגם מנהל הקהילה/רכז שירותים והתמחירן.
תשלום:
495 ₪ כולל מע"מ.
הצעה מיוחדת: לקיבוץ שישתף בהשתלמות לפחות 5 מנהלי ענפי שירות, תינתן הנחה בת 50% לתמחירן מאותו קיבוץ.
>>> הדפס, גזור ושלח לפק 03-5301387 >>>>>>>
לכבוד
הזרם השיתופי (לידי עירית גילה)
היסמין 1 רמת אפעל 52960

רצ"ב עבור כל משתתף צ'ק בסך 495 ₪ (כולל מע"מ) לפקודת התנועה הקיבוצית המאוחדת ל- 25.10.04.
שם _________________ טלפון____________ נייד_______________ פקס______________
שם _________________ טלפון____________ נייד_______________ פקס______________
שם _________________ טלפון____________ נייד_______________ פקס______________
שם _________________ טלפון____________ נייד_______________ פקס______________
חתימה ____________________ תפקיד: ______________ חותמת: ____________

קיבוץ _________________________
תכנית המפגשים
מפגש 1: יום שני 18.10.04
· נושא : ניתוח מצב הענף ותמחור שירות
· מנחים : ד"ר שרה אדום
- נושא מרצה מתודה
8.15 – 8.30 התכנסות ורישום עירית -
8.30 – 9.00 היכרות, תיאום ציפיות עירית ושרה -
9.00 – 9.30 עקרונות לניהול ענף שירות שרה -
9.30 – 10.30 איתור צרכי לקוחות שרה -
10.30 – 11.00 הפסקה - -
11.00 – 12.00 ניתוח הסביבה העסקית של הענף שרה פורטר
12.00 – 13.30 ניתוח מצב הענף שרה ע.ב
מפגש 2: יום שני 25.10.04
· נושא : תפיסת השירות ודרכים לשיפור השירות
· מנחה : אורלי גנני
נושא מרצה מתודה
8.15 התכנסות וקפה - -
8.30 – 9.00 למה לתת שירות?למי חבר הקיבוץ נותן שירות? אורלי תרגיל ודיון
9.00 – 9.30 קריטריונים מקובלים לאיכות שירות אורלי הרצאה
9.30 – 10.00 "תנו להם חמוצים" סרט על מתן שירות - סרט
10.00 – 10.30 הפסקה - -
10.30 – 10.45 דרכים לשיפור השירות אורלי תרגיל בקבוצות
10.45 – 11.15 הצגת עבודת הקבוצות אורלי דיון
11.15 – 11.45 אמנת שירות של הענף / הפעילות, התחיבות לעמוד בקריטריונים לשירות.... אורלי תרגיל בקבוצות
11.45 – 13.30 ייעוד, מטרות יעדים ומדדי ביצוע אורלי דיון
מפגש 3: יום שני 1.11.04
· נושא : הכנת תכנית עסקית לענף שירות
· מנחה : ד"ר שרה אדום ואלדד בן ארי
נושא מרצה מתודה
8.15 התכנסות וקפה - -
8.30 – 9.30 הגדרת מהות העסק והערך המוסף ל"ללקוח" שרה -
9.30 – 10.15 דרכים לייעול השירות: מיקור חוץ ושת"פ שונים שרה הרצאה ודיון
10.15 – 10.30 הפסקה - -
10.30 – 13.30 תמחור שירות איך מערכת התמחיר תורמת להתייעלות ענף שירות?מה לדרוש ממערכת המידע בקיבוץ? אלדד בן ארי -
חדש באתר הזרם והמעגל השיתופי


נכתב בתאריך
27/9/2004הרשמה לניוזלטר שלנו