עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

דיפרנציאלים, נמאסתם | הזמנה לפילוג בתנועה
דיפרנציאלים, נמאסתם
עדי שגב, דורות, 12.8.2004
ora-ar@yedtik.co.il
למדור "עיתונות"
הקיבוצים השיתופיים נחוצים לתנועה רק כדי לממן את הפעילויות שלה (המופנות נגדם), ועליהם להגיע להחלטה אמיצה * הזמנה לפילוג
אינני משער שיש עוד מי שמאמין בכנות אמירה הבאה מהתנועה, ורואה בפלורליזם ערך שיש לקיימו ולשמרו. הכיוון ברור, וגם אם יתרצו המזכירים הפעם ויפרישו מעט מזומנים, אין בכך ולא כלום עם הכרה כלשהי בנחיצות ובחיוניות של גוף כזרם-השיתופי (זר"ש).

ניסיונות השתדלנות האלה מבזים ומשפילים ויש לחדול מהם. מהצד השני ניצבים מי שסימנו לעצמם יעד והם ינסו לממש אותו במלואו - גם במחיר חורבנו המלא והסופי של הרעיון השיתופי.

הזר"ש צריך להפנות את עיקר המאמצים, בתקופה הקרובה, לבניית יוזמה שבסיומה הוא ינהיג את הקיבוצים השיתופיים ויעניק להם את תחושת השייכות התנועתית שאבדה. יהיה צורך לבוא בדברים עם מזכירי אותם קיבוצים, להופיע באסיפות ולהצהיר הצהרת כוונות ברורה, כשהמסר הוא זה: התנועה מתנכרת לקיבוצים השיתופיים ורואה בהם סרח עודף ארכאי. אין לה שום עניין לקדם את הרעיון השיתופי והיא, למעשה, מסתייגת ממנו. הקיבוצים השיתופיים נחוצים לתנועה רק כדי לממן את הפעילויות שלה - אותן הפעילויות שלמרבה האירוניה, חלקן במפורש מופנות כנגד אותם הקיבוצים. יש להסביר כי המשך קיומה של המסגרת השיתופית איננו מובטח לשום קיבוץ וחבריו, וכי הרוח הנגדית הנושבת היום היא חזקה מתמיד. עליהם להגיע להחלטה אמיצה - לא למען הזר"ש, אלא, במפורש, למען עצמם. אין שום היגיון בהמשך המצב הקיים, ועל הקיבוצים השיתופיים מוטלת עתה חובת ההחלטה האם להמשיך ולשלם את מסי התנועה או לטפח מנהיגות חלופית ומוסדות שיענו על הצרכים הייחודיים שלהם - שבשלב זה רק הזר"ש יכול לתת להם מענה.

חלק מה"קיבוצים" הדיפרנציאליים כבר הצהירו בעבר שהם היו מעדיפים לשלם תמורת שירותים ולא לשלם מס. על הקיבוצים השיתופיים "להרים את הכפפה" ולממש הצהרה זו, לתועלתם. אם התנועה דוגלת בכלכלה חופשית, תהיה לה הזדמנות נאותה להדגים את הנחרצות שלה גם כשהדברים נוגעים לפעיליה ולרכביהם. צריך להדגיש כי הפסיחה על הסעיפים מביאה נזק לקיבוצים השיתופיים. חברים שמאסו ברעיון השיתופי מקבלים סיוע וכלים לנגח את קיבוצי-האם שלהם מבפנים, מטרידים את המערכת ויוצרים אווירה עכורה ואי-שקט. כבר למדנו שתהליך כזה - לא ניתן לשער את סופו, אבל הוא דומה לכבול בוער: חום סמוי מהעין שאינו ניתן לכיבוי, המסתיים בלהבות מכלות. האינטרס העליון של הקיבוצים השיתופיים חייב להנחות אותם לחדול מהאבסת הסוסים הטרויאניים בשם פלורליזם תמים שהתנועה התנערה ממנו. הקיום, בכפיפה אחת, של הזר"ש עם התנועה - סופו להביא לכיליונו של הראשון ולכיבוי אור התקווה אצל אלפי חברים ב"קיבוצים" מתחדשים ובקיבוצים השיתופיים.

נכתב בתאריך
12/8/2004הרשמה לניוזלטר שלנו