עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

המטרה- לדאוג לעתיד הנוער. הדרך- חיזוק הדיאלוג והגברת הקשר, בין תנועות הנוער ל"זרם השיתופי"
המטרה - לדאוג לעתיד הנוער. הדרך - חיזוק הדיאלוג והגברת הקשר, בין תנועות הנוער ל"זרם השיתופי"


שי אלט - דובר הזרם השיתופי, 18.7.04
נייד: 052-3864247
אימייל: altshay@hotmail.com
במסגרת חיזוק הקשר בין הזרם השיתופי לתנועות הנוער, נפגשו חברי הצוות הפעיל של הזרם השיתופי, עם הנהגת תנועת הנוער "העובד והלומד"
לפני כ-10 ימים, נפגשו חברי הצוות הפעיל של הזרם השיתופי, עם מנכ"ל הנוער העובד והלומד, פסח האוספטר ויתר חברי הנהגת התנועה. פגישה זו בא כחלק ממגמה של הידוק הגשר בין תנועות הנוער לקיבוצי "הזרם השיתופי". גשר שנבנה ומתבסס על ערכים משותפים- כערבות הדדית, סולידאריות חברתית ובעיקר- שוויון ערך האדם.

מזה זמן רב, חשים חברי הצוות הפעיל של הזרם השיתופי, שישנו הכרח בהידוק הקשרים עם תנועות הנוער, ובעיקר התנועות המקושרות לתנועה הקיבוצית- כ"נוער העובד והלומד", "השומר הצעיר" , ו"מחנות העולים"- היות והם דוגלות ומחנכות את הנוער לערכים שנדמה שנשכחו במערכת הקיבוצית בכללותה. בתנועות הנוער היום ישנו דגש רב על תנועות הבוגרים, הבונות צורות חיים שיתופיות במקומות שונים בארץ המבוססות על סולידאריות חברתית מקיפה וצודקת.

הפגישה עם הנהגת הנוע"ל, הייתה במתכונת של יום דיונים ולמידה, במסגרתה התוודעו חברי הזרם השיתופי לתנועת הנוער, הכוללת בתוכה כ-100,000חניכים, הפועלים ב-700 קינים, ומהווים מיקרוקוסמוס לחברה הישראלית כולה.
כמו כן נסקרה גם פעילותם של תנועת הבוגרים הכוללת כ-700 חברים אליהם מצטרפים כל שנה כ-100 חברים חדשים. עיקר תנועת הבוגרים מתבססת על 42 קומונות עירוניות העולות ופורחות בעת האחרונה. לא בכדי התמקד הדיון על פעילותם של הקומונות העירוניות, היות ומעגל הקבוצות הוא חלק בלתי נפרד וקיומי מהזרם השיתופי התומך בו באופן מלא.

בשלב הסיכומים של הדיונים, הובעה תמימות דעים לכך, שאם ייווצר מצב בו יתפרק הקיבוץ הקלאסי לצורות התיישבויות שונות ומשונות אזי יהיה קשה מאוד לחנך את הנוער הקיבוצי לערכים של שיתוף ושוויוניות. מאידך הוסכם שפעילותן הברוכה של תנועות הנוער במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי, ותנועת הבוגרים בפרט, מחזקת את החינוך לערכים חשובים אלו, ומפיחה רוח חיים לרעיון השיתופי.
כמו כן הוחלט שזהו תחילתו של מסע משותף, שבו יחוזק הדיאלוג ויותאמו המטרות למען הקניית ערכים ויידע לנוער בחברה הישראלית ובקיבוצים (באשר הם) בפרט.
רכז הזרם השיתופי, אמרי רון:
"לא תמיד מכירים בתנועה הקיבוצית את היכולות הגדולות של תנועות הנוער, להקנות ערכים המעצבים את דמותו של הנוער, שהיא דמותו העתידית של האדם וחבר הקיבוץ. חשוב מאד שתנועות נוער חורטות על דגלן הקניית ערכים של שוויון ערך האדם ושותפות חברתית. נמשיך בהידוק הקשרים והדיאלוג הפורה".

נכתב בתאריך
19/7/2004הרשמה לניוזלטר שלנו