עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

עיקרי "מודל יוטבתה" לקליטת משפחות מחוץ לקיבוץ - מומלץ כאלטרנטיבה ע"י "הזרם השיתופי" | ההחלטה התקבלה בישיבת צוות ההיגוי הרחב של הזרם השיתופי, שבו גם נדונה הצעה של תמיכת קיבוצים "עשירים" ב"עניים".
עיקרי "מודל יוטבתה" לקליטת משפחות מחוץ לקיבוץ - מומלץ כאלטרנטיבה ע"י "הזרם השיתופי"


שי אלט - דובר הזרם השיתופי, 23.6.04

טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: altshay@yahoo.com
ההחלטה התקבלה בישיבת צוות ההיגוי הרחב של הזרם השיתופי, שבו גם נדונה הצעה של תמיכת קיבוצים "עשירים" ב"עניים"
בישיבה של צוות היגוי הרחב של הזרם השיתופי (בו חברים נציגים מכול קיבוצי הזרם), שהתקיימה לאחרונה התקבלו מספר המלצות בנושא, הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים השיתופים.

הדוברים המרכזים בישיבה, הלינו על המצב, שבו התנועה הקיבוצית, מפתחת את הקליטה של תושבים בקיבוצים, ולא משקיעה מספיק משאבים בכיוון של סיוע לקליטת חברים בקיבוצים. המצב הוא קשה, כאשר קיבוצים שיתופים (בעיקר קטנים), זקוקים בדחיפות לצמיחה דמוגרפית, ז"א עלייה בקליטה איכותית של חברים חדשים, על מנת להמשיך ולהתקיים. חשש אמיתי הוא- שקיבוצים הרוצים להמשיך ולשמר על אורחות חיים שיתופיים, יאלצו לנטוש צורה זו רק בשל אי צמיחה דמוגרפית.

בשביל לעמוד באתגר ולא להזניח את הקיבוצים, הומלץ לפעול בדומה "למודל יוטבתה". המודל המיושם במלואו בקיבוץ יוטבתה, מדבר על: כללי קבלת חברים שיש בהם סדר עדיפויות מהפכני - קודם כל משפחות המפנימות את ערכי חיי השותפות והערבות הדדית ולא בלעדיות לקליטת בנים. ע"פ המודל מחויבים החברים החדשים לעבודה מפרנסת, כשבמרבית המקרים, הם מביאים אותה בעצמם (תעסוקה חדשה שלא הייתה בנמצא ברשות הקיבוץ לפני זה). עוד מדבר המודל על כך שרצוי לקלוט (בשונה מהמקובל), גם חברים בגיל 40, כי זו היא שכבת הגיל בעלת הסיכוי הגדול ביותר לתרום לקיבוץ. עוד מסביר המודל, מדוע השקעות בדיור הן השקעות במשאב היצרני ביותר וכשהדירות הן רכוש האגודה - החזר ההשקעה מתוך תרומת החבר החדש, מבטיחה את כדאיות ההשקעה.
צוות ההיגוי של הזרם השיתופי, החליט בנוסף לאימוץ העקרונות הללו, כעקרונות מומלצים ביותר, גם לברר את האפשרויות לסיוע ממשלתי לבניית שיכונים בקיבוצים השיתופים.
בנוסף לכך נדונה, הצעה יוצאת דופן, שכרגע תהיה רק בשלב "פיילוט", והיא:
סיוע של קיבוצים בעלי מקורות ויכולות כספים לקיבוצים הסובלים ממחסור פיננסי. בין היתר יישקל בעבודת "הפיילוט", רעיון שהקיבוצים "החזקים" יבנו וישכירו את הדירות לחברי הקיבוצים "החלשים", זאת כאמור אם ימשך המצב כיום, של חוסר תמיכה תנועתית. בהמשך להחלטה זו, הסמיכו חברי צוות ההיגוי הרחב, את חברי הצוות הפעיל, לדרוש ממזכירות התנועה, יותר ייצוג הולם ואמיתי בהרכב המחלקה לקליטה, וכן שוויון במימון נושאי הקליטה/ שיכון לקיבוצים השיתופים.
דובי הלמן: יש סיכון חברתי וכלכלי לא קטן בקבלת חברים חדשים, אלא שלסיכון זה יש סיכוי רב של צמיחה לצידו, בעוד שהסיכון באי קבלת חברים חדשים (חברים ולא תושבים) הוא בהיותו דרך ללא מוצא למי שחפץ לקיים קיבוץ.

נכתב בתאריך
23/6/2004הרשמה לניוזלטר שלנו