עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תגובה: המספר אינו מחובר (על נתוני אגף הכלכלה - קשר תקציב-תוצאות)
תגובה - המספר איננו מחובר
פרופ' אורי לויתן, המכון לחקר הקיבוץ, "הקיבוץ", 25.5.2004
ora-ar@yedtik.co.il
למדור "עיתונות"
בדיקה פשוטה מלמדת כי ישנה אי התאמה משמעותית בנתונים שפרסם אגף הכלכלה, המבטלת את הרלוונטיות שלהם * פרופ' אוריאל לויתן מגיב ומוכיח
בשבוע שעבר פרסם "הקיבוץ" נתונים מטעם אגף הכלכלה של התנועה הקיבוצית (מעובדים על-ידי דניאל יפה ובחתימת ראש האגף, אורי גלעד) אודות מה שנראה, כביכול, הקשר בין שיטת התקציב בקיבוץ לבין תוצאות כלכליות מסוימות בשנים 2001 ו-2002 ("אז מה בשורה התחתונה", הקיבוץ, 20.5). אם עצם הפרסום מלמד שהתנועה, על גופיה, מתכוונת לעסוק בחקר הנושא הזה, הרי זאת תחילתה של תופעה מרעננת ומבורכת ואני מקווה שיהיה לה המשך. בידיעה נמסר כי איש ממוסרי הנתונים, ואחרים שהעיתון פנה אליהם, לא הסכים לפרש אותם. ואני אומר: טוב שכך! - זאת, כיוון שהנתונים עצמם נראים על פניהם מוטעים, וכל פרשנות הייתה לא יותר מגיבוב מילים מביך. אני מקווה שההמשך, אם יהיה, יתבסס על נתונים לא מוטעים.

אינני יודע אם הנתונים הכלכליים נכונים או לא (כי הם אינם ידועים בציבור) אבל, בדיקה השוואתית של השתייכות הקיבוצים לכל אחת משלוש שיטות התקציב מלמדת על אי התאמה משמעותית בין הנתונים שפורסמו לבין מה שידוע, המבטלת את הרלוונטיות שלהם.

ב-2002 היו 119 קיבוצים "שיתופיים" (ולא 91 כפי שדיווח אגף הכלכלה); 31 "משולבים" (ולא 96); דיפרנציאליים 27 (ולא 124). אי ההתאמה לגבי 2001 הינה ודאי גדולה בהרבה. אפשרות אחת היא שהציגו את התפלגות הקיבוצים לקבוצות על פי מה שהיה בדצמבר 2003, ושייכו לכך נתונים כלכליים מ-2001 ו-2002. אבל, אפילו אז אין המספרים מתאימים למה שידוע: ב-2003 היו 108 קיבוצים "שיתופיים" (ולא 91 כפי שדווח); 28 "משולבים"; 110 דיפרנציאליים (ולא 124). אם כך, הרי בקיבוצים שמסומנים כאילו הם ברשת ביטחון בשנים 2001 ו-2002, יש בעצם קבוצה גדולה מאוד של קיבוצים מ"השיתופיים" ואיננו יודעים את מצבם הכלכלי.

כפי שרואים, מספר הקיבוצים בקבוצה השיתופית, לעומת זאת, קטן מדי בהשוואה לנתונים הידועים - לא ברור אם רק משום שנלקחו מתוכם קיבוצים ושויכו לדיפרנציאליים, או שגם אין נתונים על חלק מהם. ואם אין, האם זאת קבוצה מובחנת? על אלו קיבוצים מדובר - החזקים? החלשים? הממוצעים?. אם מדי שנה, בשנים האחרונות, עוברים כ-20-10 קיבוצים מהשיטה "השיתופית" לשיטה "הדיפרנציאלית", הרי לא ייתכן שיהיה מספר זהה במדויק של קיבוצים בכל קבוצה בשנים 2001 ו-2002.

אם בעתיד יוצגו נתונים לא מוטעים, אמליץ לכלול בניתוחם את השיקולים הבאים (שאינם מחייבים תוספת בנתונים אלא רק בחינתם מזוויות נוספות): קיבוצי המודל "המשולב" הם מעין "יצור-כלאיים" שאיננו יציב, ועל כן אין לכלול אותם בניתוח ההשוואתי. הנתונים צריכים להבחין בין הקיבוצים על-פי מספר השנים שהם מצויים בכל אחת משיטות התגמול הלא-שיתופי. האפקט הכלכלי של שיוך זה צריך להשתנות עם השנים - על-פי השערה אחת צריכות התוצאות להתדרדר עם הזמן, ועל-פי ההשערה הנגדית דווקא להשתפר. קיימת, כמובן, גם האפשרות שיישארו ללא שינוי. הניתוח צריך לאפשר אחת ממסקנות אלו. אין לצפות שהשפעת ה"שיטה" על נתוני "עודף לחבר" יבואו לידי ביטוי באותה שנה. סביר שהשפעתם תבוא לאחר זמן - כיוון שאימוץ השכר הדיפרנציאלי מצמצם את מספר החברים והמועמדים, אבל הדבר לא מתבטא מיידית בתוצאות הכלכליות. צריכה להיות התייחסות להשפעת גודל הקיבוץ מבחינת מספר חבריו ומועמדיו. הניתוח שלי מראה שלגודל יש קשר חזק עם התוצאות הכלכליות, אבל הקשר בין מצב כלכלי ושיטת התקציב עדיין נשמר.
נכתב בתאריך
25/5/2004הרשמה לניוזלטר שלנו