עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הצלחה אדירה לכנס של הזרם השיתופי: מלבד ההשתפות הגדולה של מאות חברים, התקבלו שורה של החלטות משמעותיות
הצלחה אדירה לכנס הזרם השיתופי: השתתפות של מאות חברים ושורה של החלטות משמעותיות


שי אלט - דובר הזרם השיתופי, 7.5.04

טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
בין היתר, הוחלט לנסות ולפנות בשנית לתנועה, כדי שזו תשלים את התקציב החסר לפעילות "מעוף בקיבוץ". ורק אם לא ייענו בחיוב, יישקלו צעדים משמעותיים אחרים
בכנס השנתי של הזרם השיתופי בתנועה הקיבוצית, התקבלו שורה של החלטות בנושא- צמיחה דמוגרפית בקיבוץ, החינוך בקיבוץ וביחסי הזרם עם התנועה. הכנס נערך בקיבוץ יבנה (ב-5/5), והשתתפו בו מאות חברים מכ- 60 קיבוצים שונים (ז"א יותר מ-50%, מבאי הכנס- הגיעו מקיבוצים שאינם משתייכים לזרם!).
הכנס נפתח בברכתו של יאיר ריינמן, מזכיר הקיבוץ הדתי, תנועה אוהדת ל זרם השיתופי. ושל נח חיות, מזכיר הקיבוץ המארח. לאחריו, עלה לדבר רכז הזרם השיתופי, אמרי רון. בדבריו ניתן היה לזהות את הרוח הכללית שנשבה מצד הדוברים השונים - תחושה קשה מהתנהלות התנועה הקיבוצית בשנים האחרונות , בעיקר משידור התודעה לפיו תהליכי הקיבוץ "המתחדש", הם דטרמיניסטיים ואינם ניתנים לשינוי. ויחד עם זו, רצון כנה ואמיתי, למצוא את הדיאלוג ושתוף הפעולה, להשפיע מבפנים ולא להפוך לגוף נפרד חיצוני..."העת הזו, היא עת מבחן לתנועה: האם תשלם מס שפתיים לגופים הממשלתיים ותעקוף את הציווי לערבות הדדית, או להיפך: תתמודד איתו בתום לב ובנחישות, למרות המלעיזים...אם יתרחש המהלך התנועתי החשוב הזה בקיבוצים- אנחנו חייבים לשתף עימו פעולה, כי אין לנו תנועה קיבוצית אחרת...ואולי זה הסיכוי האחרון ליצור מכנה משותף לקיבוץ השיתופי ולקיבוץ הדיפרנציאלי." לאחר דברי הפתיחה של אמרי רון, עלה לדבר ד"ר אודי מנור, מהקיבוץ העירוני "תמוז" (בית- שמש). נושא הרצאתו, היה המאבק לשוויון ולסולידאריות חברתית בישראל ובקיבוץ. ד"ר מנור אכן, לא חסך את ביקורתו, על הנעשה בארץ והקשר הישיר לתהליכי השינוי בקיבוצים-" תפיסת הימין הבסיסית, אותה מייצגת הממשלה בימינו (הגרועה ביותר), היא - "אדם לאדם זאב" (ז'בוטינסקי). על כן היא משדרת תחושות של ניכור. לאורך ההיסטוריה המעבר מהדגם "הסקנדינבי" לדגם "האמריקאי", היה מלווה בתחושת משבר והעמקת אי הוודאות. הגיע הזמן להגדיר את הזהות האמיתית של הזרם השיתופי, ולומר את האמת- הקיבוץ הדיפרנציאלי, הוא אינו קיבוץ מתחדש, כי אם קיבוץ מתיישן, המייצג נאמנה את מלחמת המעמדות מלפני 300 שנה. לעומת זאת הזרם השיתופי , מייצג עמדה לפיה כל בני האדם נבראו בצלם." אח"כ כמבוא לדיונים בסדנאות,דיבר דובי הלמן (מזכיר התנועה לשעבר ומרכז משק קיבוץ יוטבתה), על שאלות היסוד הקשורות לצמיחה הדמוגרפית-..."אי הרצון לקבל חברים חדשים, שאינם בנים, מופיע כאשר אין רצון אמיתי לתת לצורת החיים את המשכיותה...על ארץ ישראל קונים זכות, רק בדרך של התיישבות. אין ולא תהיה דרך להתיישבות יותר משוכללת, יותר מודרנית ותכליתית, מאשר צורת החיים הקיבוצית. לא יהיו קיבוצים אם לא יתקבלו אליהם חברים חדשים שווי זכויות וחובות..." לאחר הפיזור לדיונים בסדנאות, חזרו הצירים לקבלת דיווח מהנעשה בסדנאות ולקבלת החלטות (פירוט בהמשך). את הדיון הפתוח,ניצל מזכיר התנועה, גברי ברגיל, לנשיאת דברים (הוא גם השתתף בכל פעילויות הכנס)-" אין אופציה של פילוג, אלא רק של פירוק. כל דבר שיעשה בכיוון הפירוק, ייפגע בכולם. הדרך הנכונה והטובה להתנהלות הזרם השיתופי, היא להשפיע ולשתף פעולה, בצד ובתוך התנועה. אני מקבל את התחושות הקשות , אך חשוב שידעו, שלזרם השיתופי ישנו תפקיד משמעותי חשוב, ב- 5 נק' העומדות על הפרק: ערבות הדדית,חיזוק הקהילה, שמירה על שוויון בסיסי, צמיחה דמוגרפית והקפדה ושמירה על אמצעי הייצור של האגודה.

אני מציע לתת הרבה זמן לדיאלוג ולשיתוף פעולה." את אותו מעמד, ניצל גם לנשיאת דברים,יואל מרשק (אגף משימות), שדיבר אף הוא כנגד כל רעיון והצעה היכולים להתפרש כפילוג. יחד עם זאת הוא קרא לחיזוק המערך המשפטי של הזרם השיתופי - " הדאגה והעזרה לחברים הנפגעים בקיבוצים השונים, היא צריכה להטריד ולהעסיק את ראשי הזרם השיתופי." את הדיון במליאה ותהליך קבלת ההחלטות, ניהל אלישע שפירא, שגם סיכם את היום:"...התחושה מהמזכירים, היא של אכזבה קשה. לא ציפינו לכזו צורת הנהגה מתנועה מאוחדת ובעיקר פלורליסטית. אך אנו לא מפנים עורף וממשיכים בניסיונות לדיאלוג."
ההחלטות
צמיחה דמוגרפית
היא הכרח החיים של הקיבוץ בכלל ושל הקיבוץ השיתופי בפרט. והיא גם תנאי להמשכיותו. יש לראות בה מנוף כלכלי ולא נטל כלכלי. הטיפול בחזרת בנים בלבד, אינו מבטיח המשכיות, לכן יש להשקיע מאמצים "בקליטה איכותית" של משפחות מבחוץ. מכאן גם, על הקיבוץ השיתופי להרחיב את מגוון התעסוקה, כדי ליצור עבודה ההולמת את ההתפתחות של הכלכלה המודרנית וכישורי הנקלטים. כך גם, יש להקצות אמצעים לבניית שיכונים נוספים המיועדים לקליטה. ולבסוף- קורא הזרם השיתופי לתנועה הקיבוצית, להשאיר את המחלקה לקליטה, במתכונת כזו שתאפשר לה- פעולות הדרכתיות, הסברתיות, מיון והכוונה וכל הנדרש, כדי לקיים פעילות חשובה זו, החיונית לקיבוץ השיתופי.

כמו כן, התקבלו הערותיהם של הסדנה בראשותו של אלון פאוקר (ניר-עוז), הנוגעות לבירור המודעות הקיבוצית לעניין ויצירת מאגר מועמדים מתאים ואפשרויות בניית שיכונים.
החינוך בקיבוץ
בסדנאות החינוך, בניצוחם של ניצן פלדמן-ריבלין (יזרעאל) ודורון נדיב (משמר העמק)- הודגש הצורך של בירור ערכי מעמיק ויצרת תעודת זהות קיבוצית ברורה. בסיכום הדיון- הוחלט להקים פורום חשיבה שיתופית קיבוצית ביחד עם מחלקת החינוך בתנועה הקיבוצית. המליאה קיבלה את המלצת הסדנאות במלואה. בדיונים השתתף ד"ר אבי אהרונסון, מרכז מחלקת החינוך בתנועה. אשר עמד על הצורך בחיזוק החינוך הבלתי פורמאלי ובמיוחד בקיבוצים הדיפרנציאליים, כחלק חשוב בערבות ההדדית הנדרשת. הוא גם קיבל בשמחה ובהבנה הקמתו של פורום חשיבה משותפת.
יחסי הזרם השיתופי עם התנועה
היה זה הנושא "החם", לאחר שעמדה בו ההצעה לפנות לקיבוצים השיתופיים לסיוע כספי בקיום הפעילויות, במסגרת "מעוף לקיבוץ". לאור התחושות קשות ששודר מצד גורמים בתנועה, שגרמו להיעדר מקורות לפעילויות הכי טריוויאליות. הדיונים בסדנאות, אכן היו סוערים והוצגו בו עמדות קוטביות: מצד אחד, היו גורמים שדיברו על "עזיבת התנועה שלא רואה בנו חלק ממנה" ולעומתם, גורמים שדיברו על היטמעות הזרם השיתופי בתוך התנועה והשפעה בתוכה (אם כי מרבית הדוברים הללו- היו פעילים של התנועה). גם במליאה בסוף היום,דנו בהרחבה בסוגיה זו, כשהחלטה שהתקבלה בסופו של דבר היא- לקרוא לתנועה להבטיח את חוזקו והשפעתו של הזרם השיתופי, על כן תעשה פנייה ודרישה נוספת לתנועה, לממן את החסר (כחצי מיליון ₪ בקירוב). עם פנייה זו גם כן לא תצלח- יכונסו כל נציגי קיבוצי הזרם השיתופי (צוות היגוי רחב), להחלטה כיצד לנהוג, עם אפשרות מעשית לפנייה לתשלום מצד הקיבוצים עצמם.
מבנה הגופים והפעילויות בזרם השיתופי
אושר פה אחד- מבנה כל הגופים (פעיל, ומצומצם). כמו כן אושרה תוכנית העבודה לשנת 2004 ואושרר המשך ריכוז הזרם ע"י אמרי רון, כשהתווסף לזה, רצונו של רון, למציאת מחליף לקראת השנה הבאה.
רכז הזרם השיתופי, אמרי רון:" היה זה יום של פעילות מרובה וברוכה. ההחלטות יכולות ללמד על רצון הזרם השיתופי, להמשיך ולהשפיע בתוך התנועה. אנו תקווה שהנהגת התנועה תראה באותה עין את דרכי פעילותה, ובכל הבעיות העומדות על הפרק, תיקח בחשבון גם את הקיבוצים השיתופיים ."
אלישע שפירא - הצעות והצבעות

נכתב בתאריך
7/5/2004הרשמה לניוזלטר שלנו