עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

נייר העקרונות - החלטת הועידה - תשובה לרן כוחן
נייר העקרונות - החלטת הועידה - תשובה לרן כוחן


אמרי רון, 25.4.04

טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
אני בטוח שרן כוחן, כמי שמופקד על פרסום פרוטוקולים, כוונתו טובה וישרה. ובכל זאת הוא טועה...
ואיך קורה שאיש ישר כרן כוחן טועה? לפחות שתי סיבות: האחת, שבמקום לפרסם לחברים את ההחלטות למחרת הועידה - מחכים 5 חודשים, והזמן, כן הזמן שעובר איננו מסייע לזכור את מה שהתרחש בישיבת ההחלטות. והשניה - שרן כוחן לא נוכח כלל בישיבת ההחלטות... גם זה איננו מסייע לזיכרון.

הציטוט מהקלטות איננו שלם. למשל, לא צוטט על ידי רן המשפט שנאמר על ידי ענת מאור (יו"ר הישיבה) לפני ההצבעה: "אני שמחה שהושגה פשרה ואפשר להצביע"... וגם לא נקלט המו"מ וקריאות הביניים שהביאו לפשרה. ובאמת, מי שלא נוכח בדיון לא יכול לדעת שמדובר בפשרה שאומרת במפורש, כי מסמך העקרונות יתוקן ויעודכן לפי החלטות ועדת הסיווג

לכל אותם שמרימים גבה על עצם העיסוק בנושא ייאמר, שלא מדובר בזוטות, אלא במסמך עקרונות לקיבוץ, לא פחות ולא יותר. והוא מנוסח באופן שיתאים לקיבוצים הדיפרנציאליים, ואיננו יכול להיות מוסכם על הקיבוצים השיתופיים. אם יש בכלל חשיבות כלשהי למסמכים – זהו מסמך חשוב. ואם אין חשיבות למסמכים כמו "מסמך עקרונות לקיבוץ" - מדוע עלה בדעתם של המזכירים לשלוף מסמך זה, שגובש במזכירות התנועה ביולי 2002, שעל אף שעניינו "עקרונות לקיבוץ" - לא בורר בשום קיבוץ, וגם לא בורר ולא התקבל בשום מועצה? דווקא ההתייחסות הרצינית למסמך היתה גם הסיבה לכך, שאווירת שיתוף הפעולה וההסכמות הרחבות שאפיינה את הועידה נפגמה, ונשמעו התנגדויות לעצם הבאת המסמך במתכונתו הבלתי מעודכנת, שהיא בלתי רלבנטית לכמחצית מקיבוצי התנועה.

רן כוחן מצטט נכון את ההצבעות, אולם לא את מה שביניהן. מטבע הדברים, חלק מקריאות הביניים ומה"מו"מ" זוטא שהתנהל לא נקלט בקלטות, ובכל זאת ההצבעה הוגדרה במפורש ע"י היו"ר כ"הצעת פשרה" שמבטיחה תיקון ועדכון.

גם אם רן לא נוכח בקטע זה של הועידה, עליו לשאול את עצמו: איך קרה שמספר המתנגדים ירד מ-44 בהצבעה ראשונה ל-6 בהצבעה שניה? הרי עברה כרבע שעה בלבד... ובכן הסיבה היא, שרוב תומכי הזרם השיתופי (אני למשל)הצביעו בעד הצעת הפשרה, המבטיחה תיקון ועידכון בהתאם להחלטות ועדת הסיווג , כך שתותאם גם לקיבוץ השיתופי, ולא רק לקיבוץ הדיפרנציאלי.

לא מאוחר עדיין לתקן את המיסמך שהופץ, בהתאם להחלטות ולרוח הועידה, כך שיתאים לניהול תנועה פלורליסטית בעלת שני סוגי קיבוצים, ולא יכפה על הקיבוצים השיתופיים עקרונות הנוגדים את תקנוניהם ואת אורחות חייהם.

נכתב בתאריך
25/4/2004הרשמה לניוזלטר שלנו