עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

ה"עקרונות" שפורסמו - לא נתקבלו בועידה
ה"עקרונות" שפורסמו - לא נתקבלו בועידה


אהרן ידלין, אמרי רון 10.4.04

טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
במוסף מיוחד שצורף לגיליונות סוף השבוע של העיתונות התנועתית, בנוסף להחלטות ועדת הסיווג הציבורית, ובנוסף להחלטות הועידה ה-2 (עין החורש 22.12.03) בנושאי המעורבות בחברה הישראלית, הצמיחה הדמוגרפית, הביטחון הסוציאלי והערבות ההדדית – פורסם גם "נייר עקרונות בסיסי" והוצהר שנייר זה התקבל כביכול במועצה ובוועידת התנועה.
אנו, שהשתתפנו בועדת הניסוח של הועידה, קובעים כי פרסום זה טועה ומטעה.
"נייר העקרונות הבסיסי", שהתקבל על ידי מזכירות התנועה בשנת 2002, לפני תחילת עבודתה של ועדת הסיווג, לא התקבל מעולם על ידי שום מועצה או ועידה של התנועה.
בועידת עין החורש נעשה אמנם ניסיון על ידי מזכירי התנועה להעביר את "נייר העקרונות" בישיבת ההחלטות, אולם הוא נתקל בהתנגדות, והוחלט על כן כי הנושא יובא לדיון מחודש בפורום תנועתי, וברור כי מדובר בועידה, או לפחות במועצה שתוקדש לנושא זה.

הסיבה לדחיית ההחלטה בועידה האחרונה היתה, שהנייר מנוסח באופן שהוא מייצג את המקובל ב"קיבוץ המתחדש", אולם לא תואם כלל את עקרונות "הקיבוץ השיתופי".
לדוגמא – מוצע שם להחליף את "השוויון המהותי" ב"שוויון הזדמנויות" (מושג מוכר השאוב מעקרונות העולם הקפיטליסטי ליברלי מאז ימי המהפכה הצרפתית). כמו כן "זכות הקניין הפרטי" איננה מוגבלת, מה שתואם את עיקרי הקיבוץ שיסווג כ"מתחדש", אולם לא את הקיבוצים שיבחרו בסיווג "השיתופי". באשר לפרנסה – כידוע בקיבוץ השיתופי האחריות לפרנסה ביסוד היא אחריות הדדית, על החבר ועל הקיבוץ, ואילו ב"נייר העקרונות" שפורסם הנוסח תואם את עקרונות "המתחדשים", דהיינו האחריות הבלעדית לפרנסת החבר והתלויים בו (משפחתו) הינה על החבר, ואילו הקיבוץ מתנער בעצם מאחריותו לטיפוח ופיתוח מקורות פרנסה לחברים.
צר לנו על הפירסום כאילו "נייר העקרונות" התקבל בועידה.

בועידה קיבלנו את מושג הערבות ההדדית כמצדיק את כינוי "הקיבוץ המתחדש" ומאפשר קיום תנועה משותפת.
אולם עקרונות כמו הקניין הפרטי, שיוך הדירות למסחור והורשה, שוויון שלא לפי הצרכים – כל אלה אינם מקובלים על "הקיבוץ השיתופי" ואינם יכולים להוות מכנה משותף לתנועה.

ב-5 לחודש מאי, בכנס השנתי של הזרם השיתופי ביבנה
יעמוד לדיון, בין השאר, נושא "העקרונות הבסיסיים לקיבוץ השיתופי". מוזמנים נציגים מכל קיבוצי המעגל השיתופי, וכן חברים שדבקים בעקרונות הקיבוץ השיתופי.

נכתב בתאריך
14/4/2004הרשמה לניוזלטר שלנו