עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

זרם בצמיחה: הכנס השנתי החמישי של הזרם השיתופי ~ צמיחה ודמוגרפיה בקיבוץ השיתופי ~ יחסי הקיבוץ השיתופי והתנועה הקיבוצית ~ יבנה 5.5.
זרם בצמיחה: הכנס השנתי החמישי של הזרם השיתופי ~ צמיחה ודמוגרפיה בקיבוץ השיתופי ~ יחסי הקיבוץ השיתופי והתנועה הקיבוצית


22.4.2004
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
הזמנה
הינכם מוזמנים לכנס השנתי של הזרם השיתופי בקבוצת יבנה ביום ד' י"ד אייר תשס"ד 5.5.04
היערכות חדשה של הזרם השיתופי, לאור החלטת הסיווג הממשלתית: ~ צוות ההיגוי של הזרם השיתופי החליט להוסיף סעיף מיוחד העוסק בתקצוב הולם לזרם, שיובא לדיון והחלטה בכנס השנתי הקרוב
סדר היום:
8:30 כיבוד והרשמה
9:00 פתיחת הכנס
ברכות: יאיר ריינמן, מזכיר הקיבוץ הדתי
נח חיות, מזכיר קבוצת יבנה
הופעת חבורת הזמר של קבוצת יבנה
אמרי רון, רכז הזרם השיתופי: "על סדר היום"
מרצים אורחים: ד"ר אודי מנור (תמוז)
דובי הלמן (יטבתה)
חוגי דיון: צמיחה דמוגרפית, חינוך לקיבוץ ויחסי הקיבוץ השיתופי והתנועה
ארוחת צהרים
מליאה: דיון פתוח על הצמיחה ועל מקומו של הקיבוץ השיתופי בתנועה הקיבוצית
סיכומים והחלטות
16:00 סיום הכנס
נשמח לראותך עמנו!
נא לאשר השתתפותך לאביבה במשרד הזרם השיתופי: טל' 03-5301382
הערה: לבאים מצפון בכביש 6 – הירידה היא לכביש 7 במחלף שורק, לכיוון אשדוד.

נכתב בתאריך
25/4/2004הרשמה לניוזלטר שלנו