עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הזמנה למפגש 3' של המעגל השיתופי בצפון ב-18.3.04: הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ השיתופי בהיבט התפיסתי והמעשי
הזמנה למפגש 3' של המעגל השיתופי בצפון ב-18.3.04: הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ השיתופי בהיבט התפיסתי והמעשי


24.2.2004
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
ביום חמישי, 18.3.2004, בשעה 08:00, בקיבוץ ברעם
תוכנית המפגש:
08:00-08:30 כינוס ושיחות קטנות
08:30-09:15 קיבוץ ברעם – תמונת מצב, דילמות לעתיד
09:15-10:00 צמיחה דמוגרפית ביטבתה – תפיסתית ומעשית – דובי הלמן, רכז משק יטבתה
10:00-10:20 הפסקה
10:20-11:20 פתרונות לנושא השיכון בקיבוץ השיתופי – דב אביטל, ועדת משק תק"צ
11:20-12:00 תקנון קליטה חדש ביגור – ספי בארי, מזכיר יגור
להתראות במפגש
מייקל לניר – רכז אזור התנועה הקיבוצית
דגי חבויניק – רכז המעגל השיתופי

נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו