עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום יום עיון 11.2.04 במשמר העמק - בנושאי משאבי אנוש, מוטיבציה, וייעול מערך העבודה
סיכום יום עיון 11.2.04 במשמר העמק - בנושאי משאבי אנוש, מוטיבציה, וייעול מערך העבודה


רשמו: אביבה קורין ואמרי רון, 15.2.2004

טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
כ- 90 חברים, בהם מנהלי מש"א, רכזי משק, מזכירים, מנהלי קהילה ומפעלים, מחצרים בדרום ועד אורטל בצפון, השתתפו ב- 11.2.04 ביום עיון ארצי מרתק במשמר העמק, שעסק בשני נושאים: תפקיד מנהל משאבי אנוש במפעל וקשריו עם הקיבוץ וכן ניתוח תעסוקה בקיבוץ ומה שלאחריו.

כן השתתפו גם חברי מזכירות מהקיבוצים משמר העמק וגלעד, והצוות הפעיל של הזרם השיתופי, במסגרת ביקורו השנתי בקיבוצים אלו.
יום העיון אורגן על ידי "מעוף לקיבוץ" – תאגיד ההדרכה והייעוץ של הזרם השיתופי - בתשובה לפניית מנהלי משאבי אנוש בקיבוצים שיתופיים לקיים פעילויות כמענה לצרכים בקיבוצים אלו. "מעוף" ביצעה ניתוחי תעסוקה בכ- 40 קיבוצים, ופועלת כעת ליישומם ב- 10 קיבוצים.
בחלק הראשון הוצג הניסיון של מפעל תמה ובעליו הקיבוצים משמר העמק וגלעד,
ונפתח בהרצאותיהם של אביב לין - מנהל תמה, והגרי דובש - מנהלת מש"א וכ"א בתמה, שניהם דור שלישי במשמר העמק.
אביב והגרי הציגו את התהליך האסטרטגי שהובילו בתמה, שכלל חוגי דיון והסברה עם כל העובדים, ובנייה משותפת של החזון והערכים של המפעל. כן סיפרו על הדרך המיוחדת שבה מופנמת התרבות הארגונית של תמה, שמצליחה להביא למעורבות, מצוינות ו"ראש גדול" בכל דרגי המפעל וגילאיו.

מפעל תמה הוא מהמצליחים ביותר בתנועה הקיבוצית, ונמצא בצמיחה מתמדת ורציפה מזה 14 שנה, וזאת לאחר שבשנות ה- 80 היה למעשה בפשיטת רגל. אולם היחלצותם של חברים רבים בניהול, בשיווק, במו"פ ובייצור גרמו לשינוי מגמה ולעליה על פסי הרווחיות.

אין ספק שלאופי הניהול המשתף, המשלב יעילות ללא פשרות עם ערכים המתגבשים במשותף, יש חלק גדול בהצלחה, כמו גם לפעולה הנרחבת והמעמיקה של מח' משאבי אנוש, המצליחה למשוך ולגייס צעירים רבים לעבודה במפעל, ובונה להם מסלול קידום מותאם. העובדה שחברים צעירים רבים, בשני הקיבוצים, רואים במפעל "בית שני" מוכיחה כי ההשקעה במשאב האנושי משתלמת.
במקביל, מקפידים בתמה גם לספק עבודה למספר נכבד של חברים וותיקים, תוך הפנמה עמוקה ביותר של קשר רב-דורי של מפעל-קהילה.
תמה שומרת על האופי הקיבוצי: המנהלים נותנים תורנויות ברצפת הייצור, אין רכב צמוד, 85% מהעובדים בתמה (באתרי משמר העמק וגלעד) הם חברי הקיבוצים, כ- 180 במספר. גם העוסקים בשיווק ובייצוא בחו"ל במשך שבוע מאומץ מקפידים לחזור בשישי שבת לישיבות, לתורנויות, ולאסיפת הקיבוץ...
מצגות Power Point שהוצגו בכנס
בחלק השני של יום העיון הירצו רונן נחושתן (מנהל מש"א באורטל ופעיל "מעוף"), איתן אוסטרובסקי (גזית) ומריו טויב (מזכיר קיבוץ ניר יצחק, שהוא גם מנכ"ל "מעוף").
רונן הציג את המודל של "מעוף": ניתוח תעסוקה ככלי ניהולי, ואיתן ומריו הציגו את התהליכים שעברו ועדיין עוברים הקיבוצים גזית וניר יצחק,
שהחליטו להתמודד עם בעיות עבודה ופרנסה בכלים שיתופיים ומצליחים, לאחר שבוצע בהם ניתוח תעסוקה ע"י "מעוף".
רונן ממליץ להשתמש במודל " ניתוח תעסוקה" בגישה אינטגרטיבית לצורך התייעלות מערך העבודה ולמיצוי משאבי האנוש בקיבוץ.
התוצאות הן: חסכון כספי לטובת הקהילה והחברים, מיכסום ההכנסות מעבודת חברים, רכישת כלים להתמודדות ערכית.

כן התייחס רונן ליום שאחרי גמר ניתוח התעסוקה ולשאלה מה לעשות עם התוצאות. הוא ציין את 4 התחומים המרכזיים שבהם נכון לפעול:

· אורחות החיים – הגדרת הערכים המשותפים, רמת הערבות ההדדית, עומק ההפרטה, ניהול משתף, והמבנה הארגוני.
· העבודה – תקני עבודה כבסיס ניהולי, זכויות העובדים, כלי אכיפה.
· משאבי אנוש – מיכסום הרווחים מעבודה, פיתוח הון אנושי, גורמי הנעה ותגמול.
· יחסי הקהילה והמשק – הפרדה ניהולית, תמחור פעילויות, הגדרת מקורות ושימושים.

רונן המליץ על שלבי יישום התכנית, שתכלול: הקמת צוות היגוי, הגדרת מטרות ויעדים ברי מדידה, גיבוש הסכמות בקיבוץ, החלטות בנושאי שירותים, תקנון עבודה, ניהול משתף, בטחון סוציאלי.
מצגות Power Point שהוצגו בכנס
איתן הציג את התהליך בגזית:
החל משנת 2001 ובמהלך 2002/2003 החל תהליך הבראה, שלהטמעתו התקיים קורס לרכזי ענפים. נבחר "רכז שירותים וצריכה", בוצע ניתוח עיסוקים בענפי שירות וצריכה (ע"י אלדד בן ארי מגבע), שהראה עודף גדול של משרות בענפי שירות, ענפי עזר וכלליות.
החל תהליך הסדרת יחסי משק –קהילה, בוצע תימחור עבודה ותיקנון, הפרדת מקורות: הוצ' קיום – מעבודה, השקעות - מרווחים; גובשה חוברת תקנים, בסיס לתיקצוב ולמעקב.

המעבר להתנהלות עיסקית בענפי שירות הביא להתייעלות, ולמעבר חברים לפרנסות יצרניות, צמצום משמעותי בעבודת שכירים, שיתוף עובדים כעיקרון ניהולי, מתן מרחב גדול לטיפוח ופיתוח יזמויות. והתוצאה ב- 2003 היא מעבר מגרעון לרווח תיפעולי משמעותי בקהילה.
מריו סיפר על תהליך בן שנתיים בניר יצחק, שלווה על ידי "מעוף" (רייפי גולדמן מאורים), ושבסופו נחסכו כ- 30 משרות של שכירים בכל המגזרים, ונרשמה תוספת של 24 משרות חברים במגזר היצרני. סך הערך השנתי הנחסך עבור הקהילה והחברים - כ- 1,392,000 ש"ח לשנה.
התהליך כלל סקר עמדות וניסוח קווי יסוד. במקביל התקיים קורס לממלאי תפקידים, בוצע ניתוח תעסוקה בקיבוץ, וגובש מודל ניהול עיסקי משתף. המודל כלל את הנושאים: עבודה ופרנסה; הרכב תקציבי הוצאות קיום; תהליך קבלת החלטות; הסדרת יחסי משק-קהילה. הוקמו צוותים שגיבשו תכניות לצמצום י"ע שכירים, תיקנון עבודה בענפים/ועדות, תמחור עבודה (בערכים שווים), יזמויות והגדלת מקורות פרנסה.

הצלחת התהליך קשורה ללא ספק בשיתוף כלל החברים בדיונים פתוחים רבים (כ- 16 במספר) ובהחלטות בכל שלב.
מריו הדגיש, כי התהליך בניר יצחק יכול לשמש דוגמא לקיבוצים רבים שמחפשים התייעלות וחסכון אמיתיים - מבלי לאבד את הצביון השיתופי.
מצגות Power Point שהוצגו בכנס
לסיום
יום העיון היה מוצלח במיוחד, הוא עורר הרבה נקודות חדשות למחשבה, ומעבר לכך הוכיח כי השקעה נכונה ומושכלת בניהול משאבי אנוש מאפשרת אלטרנטיבה לשינוי הדיפרנציאלי. קהל השומעים היה קשוב וערני מאוד. למחרת הגיעו תגובות חיוביות ונלהבות רבות למעוף ולתמה.
ובקיצור
קיבוץ שרוצה להתמודד עם בעיות העבודה והפרנסה, הביטחון הסוציאלי, ארגון המשק והקהילה, אורחות החיים, באוריינטציה שיתופית ושלא בדרך השכר הדיפרנציאלי לסוגיו – מוזמן לפנות ל"מעוף"!
לא מיותר לציין, כי להצלחת הכנס תרם גם האירוח הלבבי של מזכירי וחברי משמר העמק.
הינחה – אמרי רון

נכתב בתאריך
15/2/2004הרשמה לניוזלטר שלנו