עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שינוי בתאריך הבטחת זכויות חבר הקיבוץ - הזמנה ליום עיון יום שני 22.3.04
הבטחת זכויות חבר הקיבוץ - יום שני 22.3.04


הזרם השיתופי, הסוכנות היהודית, המכון לייעוץ ארגוני
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
לבעלי תפקידי ניהול בקיבוצים,
רקע כללי:
בתקופה של אי וודאות וחוסר ביטחון ביכולת הקיבוץ לספק בעתיד את צרכי הקיום של החבר מפתחים הקיבוצים מגוון דרכים להבטחת זכויות החבר במצבים משתנים של הקיבוץ. ביום העיון יוצגו היבטים שונים של הבטחת זכויות חבר הקיבוץ ומגוון דרכים להבטחת זכויות.

בברכה ולהתראות,
ד"ר שרה אדום
המכון לייעוץ אירגוני
נייד: 720961-052

עירית גילה
הזרם השיתופי
נייד: 697222-058
לתכנית המלאה של חמשת המפגשים - הקליקו כאן
יום שני 22.3.04: הבטחת זכויות חבר הקיבוץ
8.15 – 8.30 קפה + ומפגש חברים
8.30 – 9.30 ח"כ אורית נוקד: היבט משפטי של זכויות החבר ופעולה תחיקתית בתחום זה.
9.30 – 11.00 עו"ד כרמית דורון: כלים להבטחת זכויות החבר: תקנון וותק, תקנון רדום, קרן מילואים, זכויות החבר העובד בענפי ועסקי הקיבוץ.
11.00 – 11.30 הפסקה
11.30 – 12.30 עו"ד מיכי דרורי: מימוש זכויות החבר: שיוך נכסים יצרניים, שיוך חלקת הבנייה, שיוך נכסים פיננסיים ונכסים אחרים.
12.30 – 14.00 פאנל: דוגמאות להבטחת זכויות החבר: גיורא מסד (כפר מסריק) – שיוך נכסים יצרניים בכ. מסריק * אלדד בן-ארי (גבע) – כלים פיננסיים להבטחת זכויות החבר וזכות ההורשה
<<< להרשמה מקוונת - לחצו כאן - תודה
נכתב בתאריך
5/2/2004הרשמה לניוזלטר שלנו