עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הזמנה לישיבת צוות ההיגוי הרחב 4.2.03
הנדון: הזמנה לישיבת צוות ההיגוי הרחב 4.2.03


טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
אל:
חברי צוות ההיגוי הרחב
ומזכירי קיבוצים
הינכם מוזמנים בזה לישיבת צוות ההיגוי הרחב של הזרם השיתופי ביום רביעי ה-4.2.04, 12.30 באפעל.
הנושאים שיעמדו על הפרק הם:

1. אישור תכנית ותקציב הזרם השיתופי לשנת ‏2004
2. צירוף מחלקת הקליטה לזרם השיתופי (תקציב 150,000 ש"ח + 300,000 ש"ח)
3. שינוי נייר: "קיבוץ - עקרונות בסיסיים" של התנועה הקיבוצית (התאמה לקיבוץ השיתופי)
4. מעוף לקיבוץ - (תאגיד ההדרכה והייעוץ) – הרחבת הפעילות.

בגלל חשיבות הנושאים, כולל התקציביים, מופנית בקשה גם למזכירי הקיבוצים להשתתף בישיבה.
על מיקום מדוייק של הישיבה באפעל – תקבלו הודעה במועד מאוחר יותר.

נא הבטיחו השתתפותכם!

בברכה
אמרי רון
רכז הזרם השיתופי

נכתב בתאריך
23/1/2004הרשמה לניוזלטר שלנו