עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תכנית של 5 מפגשי המשך - קורס ניהול של הזרם השיתופי ובניהול המכון לייעוץ אירגוני
תכנית של 5 מפגשי המשך - קורס ניהול של הזרם השיתופי ובניהול המכון לייעוץ אירגוני


הזרם השיתופי, הסוכנות היהודית, המכון לייעוץ ארגוני
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
לבעלי תפקידי ניהול בקיבוצים,
רקע כללי:

בתקופה של אי וודאות וחוסר ביטחון ביכולת הקיבוץ לספק בעתיד את צרכי הקיום של החבר מפתחים הקיבוצים מגוון דרכים להבטחת זכויות החבר במצבים משתנים של הקיבוץ. ביום העיון יוצגו היבטים שונים של הבטחת זכויות חבר הקיבוץ ומגוון דרכים להבטחת זכויות

בברכה ולהתראות,
ד"ר שרה אדום
המכון לייעוץ אירגוני
נייד: 720961-052


עירית גילה
הזרם השיתופי
נייד: 697222-058
--------------------------- גזור ושלח --------------------------------
פקס: 5301367-03
לידי טלילה
המכון לייעוץ ארגוני
סמינר אפעל, רח' היסמין 1, רמת אפעל 52960

· אשתתף בכל מפגשי ההמשך של קורס הניהול
· אשתתף בחלק ממפגשי ההמשך:
· מפגש ראשון____
· מפגש שני______
· מפגש שלישי____
· מפגש רביעי____
· מפגש חמישי____

מצורף לפקודת "מעוף לקיבוץ" צ'ק ע"ס _______________

שם _____________________ קיבוץ ______________________

טלפון נייד _________________ טלפון בעבודה ________________

חתימה __________________ חותמת
תכנית המפגשים:
מפגש ראשון, 20.1.04: איך להצליח בשינוי?
8.45 – 9.00 קפה + ומפגש חברים
9.00 – 9.45 ד"ר שרה אדום: תרגיל בקבוצות: קריטריונים להצלחת שינוי, גורמים להצלחת שינוי
9.45 – 10.15 ד"ר שרה אדום: הרצאה ודיון: התקשרות עם יועץ לשינוי: ציפיות, קריטריונים לבחירת יועץ, חוזה.
10.45 – 11.15 סרט הדרכה: טקטיקות בחדשנות, איך להעביר שינוי בארגון?
11.15 – 11.45 הפסקה
11.45 – 12.45 צביקה מזרחי: הרצאה ודיון: מרכיבי התהליך האופטימאלי של שינוי הקיבוץ
12.45 - 13.45 יאיר ארד: הרצאה: יצירת הסכמות באמצעות גישור כחלק מתהליך שינוי
13.45 – 15.00 מריו טויב: הרצאה ודיון: תהליכי שינוי תוך שמירה על ערכי השיתופיות
מפגש שני, 2.3.04: סדנה בתקשורת פנים קיבוצית: דני בירן
8.45 – 9.00 קפה + ומפגש חברים
9.00 – 10.00 הרצאה ודיון: התקשורת הארצית והנעשה בקיבוץ – התייחסות לקטעי עיתונות שהופיעו בשבועות האחרונים בהקשר לתנועה הקיבוצית וניתוח משמעויות הפרסום והתכנים.
10.30 – 11.00 הרצאה ודיון: פעולות ואירועים המתקיימים בתנועה הקיבוצית – האם להביא לידיעת התקשורת וכיצד.
11.00 – 11.30 הפסקה
11.30 – 12.00 תרגיל אישי: סודות הכתיבה לתקשורת – איך מנסחים ידיעה לעיתונות
12.00 – 13.30 תרגיל בקבוצות: ניתוח אירוע תקשורתי בקיבוץ.
13.30 – 14.00 הרצאה: ניתוח המידע המתפרסם בערוצי תקשורת בקיבוץ – עלונים, יומני וידיאו.
14.00 – 15.00 פאנל: תרומתה של העיתונות הקיבוצית לחשיפת המידע הקיבוצי – בעד ונגד.
מפגש שלישי: יום שלישי 16.3.04: הבטחת זכויות חבר הקיבוץ
8.45 – 9.00 קפה + ומפגש חברים
9.00 - 10.00 ח"כ אורית נוקד: הרצאה: היבט משפטי של זכויות החבר לפי תקנון הקיבוץ ופעולה תחיקתית בתחום זה
10.00 – 11.30 עו"ד כרמית דורון: הרצאה: כלים להבטחת זכויות החבר תקנון וותק ותקנון רדום, קרן מילואים
11.30 – 12.30 הפסקה
12.30 – 13.30 עו"ד מיכי דרורי: הרצאה: כלים למימוש זכויות החבר: שיוך נכסים יצרניים ונכסים אחרים
13.30 - 15.00 פאנל:גיורא מסד: שיוך נכסים בכ. מסריקאלדד בן-ארי: כלים פיננסיים להבטחת זכויותשי גורפינקל: שיוך דירות (כמעט) בגעתון
מפגש רביעי,16.3.04: איך להתמודד עם הזדקנות הקיבוץ?
שעה נושא
8.45-9.00 קפה + מפגש חברים
9.00 – 10.00 ד"ר יגאל דוניץ, המחלקה לתכנון בסוכנות היהודית: תהליכי הזדקנות קהילות בעולם
10.00 – 11.30 ד"ר יגאל דוניץ ודני ברייר: בינוי קהילתי כפתרון להזדקנות הקיבוץ
11.30 – 12.15 הפסקה
12.15 – 13.00 אורי דורמן, יו"ר היישוב קדמת צבי:הרחבת יישוב, תושבים בסטאטוס שונה בישוב אחד: ניהול הישוב – יתרונות חסרונות
13.00 – 15.30 פאנל: מה אנו מצפים מקיבוץ? בר חפץ מנירים, מרדכי צרפתי משדה אליהו, דגן אלוני מבית זרע, גיורא גליק מכפר מסריק (סטודנטים בני קיבוצים הלומדים בתכנית להכשרת מנהלים צעירים לחקלאות, נצ"ח)
מפגש חמישי 30.3.04 : הכנת תכנית עבודה למזכירות הקיבוץ בשיתוף החברים
8.45 – 9.00 קפה + ומפגש חברים
9.00 – 10.00 ד"ר שרה אדום : הרצאה: הכנת תכנית שנתית, תהליך "מלמעלה למטה" או "מלמטה למעלה"?
10.00 – 11.00 צלילה צח וד"ר שרה אדום: תרגיל בקבוצות: דרכים שונות להכנת תכנית עבודה למזכירות
11.00 – 11.30 הפסקה
11.30 – 13.30 ד"ר שרה אדום, עירית גילה, וצלילה צח: הרצאה והתנסות: שילוב טכניקת ה"מרחב הפתוח" ((OST בתהליך הכנת תכנית שנתית למזכירות הקיבוץ.
13.30 – 15.00 ד"ר שרה אדום וצלילה צח: תרגיל בקבוצות: יצירת "דיאלוג מתמשך" בין מזכירות הקיבוץ לחברים

נכתב בתאריך
5/2/2004הרשמה לניוזלטר שלנו