עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תכנית הקורס למנהלי קיבוצים מטעם הזרם השיתופי, מחלקת ישראל בסוכנות היהודית - 17.11.2003
קורס מנהלי קיבוצים הזרם השיתופי, הסוכנות היהודית, המכון ליעוץ ארגוני


הקורס יפתח ב-17.11.2003
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
ארגון והפקה: מעוף לקיבוץ והזרם השיתופי
ניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום
לאור שביעות הרצון של משתתפי שני הקורסים הקודמים הוחלט לפתוח מחזור שלישי של קורס מנהלים בקיבוצים אשר יפתח ב - 17.11.03
בדומה לתכנית הקורסים הקודמים גם תכנית קורס זה נבנתה בהתאם לשינויים שמובילה בשנים האחרונות המחלקה לישראל בסוכנות היהודית במגזר הכפרי. אנשי מחלקת ישראל : ד"ר יגאל דוניץ ודני ברייר שותפים פעילים בצוות ההיגוי הבונה את תכנית הקורס.

הקורס יתמקד בשני המישורים של חיי הקיבוץ: חברה וכלכלה.
נושאי הקורס
חיזוק ההון החברתי של הקיבוץ והחברה בקיבוץ, כלים לתכנון אסטרטגיה חברתית ועסקית, היבטים משפטיים של ניהול קיבוץ ושל שינויים בקיבוץ, תכנון ובינוי קהילתי, ניהול מערך השירותים המשותפים בקיבוץ, הקשר בין הקיבוץ למועצה האזורית, דילמות מהותיות בניהול קיבוץ, יחסי הגומלין בין מוסדות ניהול בקיבוץ: אסיפה, מזכירות, הנהלה כלכלית, דירקטוריון מפעל, הקשר בין הקיבוץ למפעל, הקיבוץ כבעלים של עסקים (יחסי משק קהילה), דרכים לחיזוק הביטחון הסוציאלי של חבר הקיבוץ, שימוש בתקשורת בתוך הקיבוץ ובתקשורת המונים חיצונית, גישור חברתי ככלי לפתרון קונפליקט בקיבוץ ועוד.
בין המרצים:
פרופ' יהודה דון, פרופ' אילן משולם, ד"ר שרה אדום, ד"ר יגאל דוניץ, ד"ר יוסי אלכסנדרוביץ' ד"ר אברהם פולובין, עו"ד כרמית דורון, דני ברייר, אלדד בן-ארי, יעקב גדיש, ראובן נאור, צלילה צח, דני בירן, מוקי צור, אמרי רון, אלישע שפירא ועוד.
משך הקורס:
15 פגישות של יום (8.30 –15.30), בימי ב' בסמינר אפעל.
הקורס מיועד ל:
מזכירי קיבוץ, מנהלי קהילה, רכזי משק, מנהלי משאבי אנוש ועתודה ניהולית.
עלות הקורס:
(כולל כיבוד וארוחת צהרים): 1,500 ₪ + מע"מ בלבד!
למשתתפי הקורס תוענק תעודה של היחידה ללימודי חוץ הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית
נותרו מספר מקומות פנויים!
מפגש 1, ב- 17.11.03
שעה נושא מרצה מתודה
9.00-9.15 הרשמה עירית
9.15-10.00 דברי פתיחה הצגת תוכנית הקורס *אמרי רון רכז הזרם השיתופי * נציג הסוכנות היהודית * צביקה מזרחי מנהל המכון לייעוץ ארגוני *ד"ר שרה אדום
10.00-10.30 היכרות בין משתתפי הקורס

10.30-11.00 הפסקה

11.00-12.30 הגדרה משפטית של קיבוץ - שינויים לאורך זמן עו"ד מיכי דרורי הרצאה
12.30-13.30 ארוחת צוהרים

13.30-15.00 הגדרה סוציולוגית של קיבוץגורמי זיקה לקהילה שיתופית - מהות קהילה שיתופית. מגמות שינוי לאורך זמן בזיקה לקיבוץ.עבודה בקבוצות: מאפיינים חברתיים של הקיבוץ ד"ר שרה אדום הרצאהתרגילודיון
מפגש 2, ב- 24.11.03
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 תיאוריות בכלכלה: ניאו-קפיטליזם מול אלטרואיזם פרופ' יהודה דון הרצאה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 היבטים משפטיים של ניהול קיבוץ עו"ד כרמית דורון הרצאה
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 מסקנות ועדת הסיווג לקיבוצים דובי הלמן הרצאהודיון
מפגש 3, ב- 1.12.03
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 20 שנות אסטרטגיה בחברת "טבע" ד"ר יוסי אלכסנדרוביץ הרצאה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 המשך תכנון אסטרטגי ד"ר יוסי אלכסנדרוביץ וד"ר שרה אדום סדנה
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 המשך תכנון אסטרטגי
מפגש 4, ב-8.12.03
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.00 ביטחון סוציאלי של חבר הקיבוץ יעקב גדיש הרצאה
10.00 – 10.30 הפסקה
10.30 – 12.30 היבטים משפטיים של ביטחון סוציאלי של החבר, ייעוד נכסים פיננסיים של הקיבוץ למטרה זו. מודל להבטחת פנסיה תקציבים מנכסי הקיבוץ עו"ד כרמית דורון הרצאה
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 פאנל קיבוצים: דוגמאות לכלים שונים לביטחון סוציאלי: קרן חיים, קרנות ערבות הדדית מנחה: ד"ר שרה אדום
מפגש 5, ב-15.12.03
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 הנחלצים קדימה – תפקיד המנהיגות בחילוץ הקיבוץ ממשבר ניר מאיר הרצאה ודיון
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 11.45 הסרט עקרונות הפרדיגמה
11.45 – 12.15 שינוי או הסתגלות ד"ר שרה אדום הרצאה
12.15 – 12.45 תרגיל: הגדרת התהליכים בקיבוצים השונים בין שינוי להסתגלות
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 פאנל קיבוצים: תהליכי הסתגלות ותהליכי שינוי בקיבוצים, דוגמאות שונות בטווח מרשת ביטחון עד קיבוץ שיתופי מנחה: ד"ר שרה אדום
מפגש 6, ב- 29.12.03
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 תכנון אסטרטגיה ד"ר יוסי אלכסנדרוביץ וד"ר שרה אדום סדנה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 תכנון אסטרטגיה סדנה
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 תכנון אסטרטגיה סדנה
מפגש 7, ב- 5.1.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 מגמות בניהול במאה ה-21 פרופ' אילן משולם הרצאה ודיון
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 מגמות בניהול במאה ה-21 פרופ' אילן משולם הרצאה ודיון
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 - 15.00 היבטים משפטיים של שינויים בקיבוץ עו"ד כרמית דורון הרצאה
מפגש 8, ב- 12.1.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.00 הפרדת רשויות בניהול: הדירקטוריון תפקידו ומקומו בארגון. ד"ר שרה אדום הרצאה
10.00 – 10.30 הפסקה
11.00 – 11.30 דילמות בניהול קיבוץ ד"ר שרה אדום הרצאה
11.30 – 12.30 תרגיל: ניתוח אירוע של דילמות בניהול קיבוץ ד"ר שרה אדום תרגיל ודיון
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 הסדרת יחסי משק קהילה רייפי גולדמן - מעוף
מפגש 9, ב- 19.1.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 9.30 עקרונות לניהול ענפים כמרכזי אחריות: מרכזי רווח ומרכזי עלות. יחסי גומלין בין הנהלת הקיבוץ לרכזי ענפים. ד"ר שרה אדום הרצאה
9.30 – 10.30 תיאור אירוע: ניר יצחק מריו טויב מנכ"ל מעוף ומזכיר ניר יצחק הרצאה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 גיבוש ייעוד, הצבת מטרות ויעדים ד"ר שרה אדום סדנה
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 14.30 הגדרת מדדי ביצוע ד"ר שרה אדום סדנה
14.30 – 15.00 סרט: גאנג הו!
הקורס הוא מפגש בין משתתפים, המתמודדים עם בעיות דומות בניהול קיבוץ. ההיזון וההעשרה ההדדיים, מגבירים ומחזקים את הערך המוסף של קורס זה!
מפגש 10, ב- 26.1.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 ניהול ישיבות צלילה צח סדנה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 ניהול ישיבות צלילה צח סדנה
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 בינוי קהילתי ד"ר יגאל דוניץודני ברייר הרצאה
מפגש 11, ב- 2.2.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 הכנת תכנית שנתית לרכזי ענפים ורכזי וועדות אמרי רוןוד"ר שרה אדום הרצאה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 גיבוש עקרונות למערכת תגמול ד"ר שרה אדום הרצאה ודיון
12.30 – 12.45 סרט: דגים
12.45 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 יחסי מועצה אזורית קיבוץ ראש מועצה אזורית הרצאה
מפגש 12, ב- 9.2.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 הגישור ככלי לפתרון קונפליקטים בקיבוץ ראובן נאור סדנה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 המשך: הגישור ככלי לפתרון קונפליקטים
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 המשך: הגישור ככלי לפתרון קונפליקטים
מפגש 13, ב- 16.2.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 11.00 שימוש במדיה חיצונית, תקשורת פנים קיבוצית, דוברות של אירוע בקיבוץ לחברים דני בירן – "בירן תקשורת" הרצאהותרגיל
11.00 – 11.30 הפסקה
11.30 – 12.30 אינטרא נט בקיבוץ ישראל רפפורט הרצאה והדגמה
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 עבודה פרנסה רונן נחושתן - מעוף
מפגש 14, ב- 23.2.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 היבטים משפטיים של ניהול קיבוץ עו"ד כרמית דורון הרצאה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 12.30 ביקורת פנים, מה בין תפקיד רו"ח לתפקיד מבקר הפנים אלחנן ורדי, מבקר פנים הרצאה
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 מערכת המידע הכלכלי בקיבוץ ד"ר אברהם פולובין הרצאה
מפגש 15, ב- 1.3.04
נושא מרצה מתודה
9.00 – 10.30 השוויון והשיתוף במקורות יוחנן בן יעקב הרצאה
10.30 – 11.00 הפסקה
11.00 – 11.30 סרט: כוחו של חזון
11.30 – 12.30 פאנל: הקיבוץ בישראל במאה ה-21: אמרי רון, אלישע שפירא, יאיר ריימן
12.30 – 13.30 ארוחת צהריים
13.30 – 15.00 שיחת סיכום וחלוקת תעודות
פרטים והרשמה :
עירית גילה: טל. 697222-058 iruim@lavi.co.il פקס. 6799070-04
הזרם השיתופי, אביבה: טל. 5301382-03 פקס. 5301387-03
יחודיותו של הקורס:
מעבר להקניית כלים לניהול בכלל ולניהול קהילה בפרט, יתמקד הקורס בהקניית כלים לניהול הקהילה הקיבוצית! כמו כן, נעסוק בדילמות מרכזיות בניהול קיבוץ. המרצים והמנחים בקורס הינם מהשורה הראשונה, הן מההיבט המקצועי והן בהיכרותם מקרוב ולעומק את מורכבותם של ההתמודדויות והתהליכים הקיימים היום בקיבוצים. הקורס יאפשר להתלבט ביחד ולהציף את השאלות הקשות המתעוררות בעידן הקיבוץ המשתנה מחד והמנסה לשמור על ערכי השיתוף והערבות ההדדית מאידך.


נכתב בתאריך
22/10/2003הרשמה לניוזלטר שלנו